Hotărârile Senatului UTM din 28.06.2011

  1. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul 2011 “Tânărul creator” în domeniul Creativităţii tehnice şi Creativităţii artistice pentru elevii liceelor şi a şcolilor medii din RM.
  2. Utilizarea rezultatelor stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi în asigurarea calităţii procesului de instruire şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu mediul profesional.