Hotărârile Senatului UTM din 29.03.2011

  1. Cu privire la evaluarea programului de studii 524.1 – Electromecanica.
  2. Participarea studenţilor la guvernarea universitară în contextul procesului Bologna.