1. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul universitar 2009-2010 pentru munca didactică.
  2. Activitatea financiară şi optimizarea consumului de resurse. Raport anual.
  3. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul calendaristic 2010 în domeniile: “Cercetare ştiinţifică”, “Lucru educaţional al îndrumătorilor de grupe academice”.