1. Despre îndeplinirea Hotărârilor adoptate de Senat în perioada septembrie 2009 – iunie 2010.
 2. Totalurile activităţii de studii în anul universitar 2010/2011 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
 3. Raportul prim-prorectorului Petru Todos.
 1. Cu privire la Admiterea 2011, totaluri şi sarcini de perspectivă.
 2. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ şi organizării formării continue în baza studiilor superioare.
carte-laptop

UTM beneficiează de accesul liber la o gamă largă de resurse electronice.

Vi se oferă o serie de referinţe electronice din domeniul tehnic, economic şi social din mai multe reviste ale platformei SpringerLink.

Prin serviciul OnlineFirst se oferă acces la revistele, care încă nu au fost tipărite.

ROAR – Registry of OpenAccess Repositories oferă repozitele deschise a multor ţări. Un alt registru internaţional al repozitelor electronice este OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories.

DOAJ – Directory of open access journal conţine reviste electronice „full-text” din toate domeniile în diverse limbi, inclusiv în română.

Aveţi posibilitatea să consultaţi online cataloagele electronice clasificate pe domenii ale Bibliotecilor din Republica Moldova.

Pentru a accesa resurse electronice utile, vizitați: http://library.utm.md/index.php?pag=11

 

Baze de date abonate

În scopul susţinerii activităţii de informare şi documentare necesară realizarii temelor de cercetare-dezvoltare, Universitatea Tehnică a Moldovei beneficiază de acces in anul 2016 la baze de date ştiinţifice.

SpringerLink

Royal_Soc_Pub

Polpred

IOPscience

Oxford_Reference

OECD_iLibrary

Cambridge_Journals

BioOne

Mai mult…

 1. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul 2011 “Tânărul creator” în domeniul Creativităţii tehnice şi Creativităţii artistice pentru elevii liceelor şi a şcolilor medii din RM.
 2. Utilizarea rezultatelor stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi în asigurarea calităţii procesului de instruire şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu mediul profesional.
 1. Privind Diseminarea bunelor practici: Parteneriatul Universitate – Mediul de Afaceri (Experienţa FIU).
 2. Cu privire la aprobarea planurilor de învăţământ la cursurile de formare continuă elaborate de Catedra Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi.
 3. Formarea competenţelor studenţilor în Managementul carierei profesionale şi angajarea în cîmpul muncii.
 4. Cu privire la rezultatele desfăşurării programelor de master si autoevaluarea programelor.
 5. Diseminarea bunelor practici: Parteneriatul Universitar – Mediul de Afaceri (Experienţa FRT).

 

 1. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul universitar 2009-2010 pentru munca didactică.
 2. Activitatea financiară şi optimizarea consumului de resurse. Raport anual.
 3. Cu privire la decernarea premiilor Senatului UTM pe anul calendaristic 2010 în domeniile: “Cercetare ştiinţifică”, “Lucru educaţional al îndrumătorilor de grupe academice”.