- UTM - https://utm.md -

Hotărârile Senatului UTM din 30.11.2010

  1. Cu privire la conceptul și structura modulului economico-managerial pentru specialităţile Inginerie şi Inginerie şi Management ciclul I, Licenţă. [1]
  2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a Programei de Studii: “Design Interior”, din cadrul Facultăţii Urbanism şi Arhitectură. [2]
  3. Construcţia bunurilor imobile în Campusul Râşcani a UTM din str. Studenţilor, 9/11 (tranşa III). [3]
  4. Cu privire la majorarea taxelor de studii la catedra militară. [4]
  5. Cu privire la rezultatele evaluării interne a Programelor de Studii: “Calculatoare”, din cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. [5]
  6. Cu privire la rezultatele evaluării interne a Programelor de studii: “Inginerie şi Management în Energetică”, din cadrul Facultăţii de Energetică. [6]