Hotărârile Senatului UTM din 26.10.2010

  1. Totalurile activităţii de studii în anul universitar 2009/2010 şi sarcinile pentru anul universitar curent.
  2. Dezvoltarea parteneriatului UTM – mediul de afaceri.