În atenția profesorilor de fizică și astronomie!

Doamnelor şi domnilor profesori de fizică şi astronomie, la Departamentul de Fizică al Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM) pe parcursul anilor au fost elaborate şi implementate manualele şi culegeri de probleme de fizică pentru ciclul liceal, care se utilizează până în prezent în majoritatea liceelor. Pe lângă aceasta în unele licee se utilizează Trusa de […]

STAFF SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the “George Enescu” National University of Arts, Romania, within the Erasmus+ programme. “George Enescu” National University of Arts, Romania offers 1 mobility grant of 5 days for staff for training. The amount of staff scholarship is 140 €/day, […]

STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”George Enescu” National University of Arts, Romania, within the Erasmus+ programme. ”George Enescu” National University of Arts, Romania offers 1 mobility grant for internship of 2 months for student at II or III year of study, BSc […]

APEL DE PARTICIPARE LA CONFERINŢA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 1-3 aprilie 2020 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Studenții UTM sunt invitați la Winter ARCHDESIGN Festival

Studenții UTM sunt invitați să participe la prima ediție a concursului Winter ARCHDESIGN Festival. Scopul acestuia este de a crea o platformă comună de colaborare și schimb de experiență dintre studenții care își fac studiile în domeniile arhitectură și design din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, precum și stimularea creativității și promovarea tinerilor preocupați de […]

STAFF SELECTION CONTEST FOR ACADEMIC MOBILITY WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania, within the Erasmus+ programme. ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania offers 1 mobility grant of 5 days for staff for teaching. The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an […]

STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN ROMANIA

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania, within the Erasmus+ programme. ”Eftime Murgu” University of Resita, Romania offers 1 mobility grant of 3 months for student. The amount of student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of […]

Monitoring privind implementarea proiectelor de mobilitate internațională Erasmus+ (ICM, KA 107)

În data de 11 decembrie 2019, ora 14:00 în sala 1-205 (bl. Stefan cel Mare și Sfânt 168) va avea loc Monitoring privind implementarea proiectelor de mobilitate internațională (ICM, KA 107). Monitoring va fi efectuat de Oficiul Național Național Erasmus+ Moldova.

Alegeri a Comitetului sindical salariaţi al UTM

Pe data de 10 decembrie 2019, (orele 14.00, Sala Senatului UTM,1-205), va continua Conferinţa de dare de seamă şi alegeri a Comitetului sindical salariaţi al UTM cu ORDINEA DE ZI: Alegerea preşedintelui Comitetului sindical salariaţi. Alegerea Comitetului sindical salariaţi. Alegerea Comisiei de cenzori. Alegerea delegaţilor la Congresul VII al Fedraţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei […]