Felicitări dlui Sergiu Mazuru cu suținerea tezei de doctor habilitat

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi îl felicită din tot sufletul pe dr., conf.univ SERGIU  MAZURU, care la data de 17.06.19 cu succes a susținut teza de doctor habilitat în tehnică cu tema „PROCEDEE TEHNOLOGICE DE GENERARE A PROFILURILOR NESTANDARDE ALE ANGRENAJELOR PRECESIONALE” (Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și […]

Bilete sanatoriale

Comitetul sindical propune  salariaţilor UTM din Lista solicitanților pentru obținerea biletelor sanatoriale, bilete la următoarele staţiuni balneare: „Codru”, Călăraşi: 01.07.-18.07.2019. „Codru”, Călăraşi: 02.08.-19.08.2019. „Struguraş”,Dubăsari: 20.07.-06.08.2019. „Bucuria-sind”, Vadul-lui-Vodă: 23.07-09.08.2019. „Orizont”, Sergheevca:26.07.-12.08.2019. „Moldova”, Truscaveţ:12.08.-29.08.2019. „Nufărul Alb”, Cahul:16.08.-02.09.2019.

UTM își așteaptă viitorii designeri

În fiecare an, pentru tinerii ambițioși și talentați, admiterea la Universitatea Tehnică a Moldovei  înseamnă o oportunitate excelentă de a-și manifesta din plin aptitudinile creative.

Școala de vară “Culture, Communication, Heritage, Security”

În perioada 22 iulie – 9 august 2019 va avea loc Școală de Vară 2019, organizată de Universitatea Mykolas Romeris, Lituania. Școala de vară este destinată studenților de la cilul I Licență și ciclul II Master.

Международные научно-практические конференции, май-июнь 2019

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях, посвященных актуальным вопросам научных исследований. Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные сотрудники и соискатели. Рецензентами сборников выступают: доктора и кандидаты наук научно-образовательных организаций соответствующего профиля. Сборник статей размещен в научной электронной библиотеке elibrarу.ru. Разделы и секции конференций Секция 1. Физико-математические науки […]

FORMATION „ Education entrepreneuriale”

În perioada 18-19 iunie 2019 L’Antenne de Chisinau, AUF organizează o formare cu genericul ”Education entrepreneuriale”. Publicul-țintă: profesori, doctoranzi și studenți.

Odihnă la Primorsk (Ucraina) în perioada 06 – 12 iulie 2019

Comitetul sindical salariați propune salariaţilor o vacanță de odihnă la Primorsk (Ucraina) în perioada 06 – 12 iulie 2019 la staţiunea  „Украинская Венеция”.

AVIZ: Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

Joi, 6 iunie 2019, ora 14:00, aula 6-415, în cadrul Şedinţei Seminaruliu de Profil (SŞP) 242 – Maşinologie şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (UTM) va avea loc prezentarea şi analiza tezei de doctor în ştiinţe tehnice a Dnei asist. univ. PÎNZARU NATALIA cu tema: „Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea […]