Astazi, la 25 septembrie 2020, în baza Decretului Presedintelui Republicii Moldova Nr.1785 – VIII din 23 septembrie 2020, cu medalia “Meritul Civic” a fost decorat Dl PROZOROV Veaceslav, Președintele Biroului Sindical Departamentul Sport și Educație Fizică al UTM,  pentru merite deosebite în domeniul activitatii profesionale a domniei sale.   Primiti felicitările întregului colectiv al Comitetului […]

Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) oferă burse pentru absolvenții (respectiv pentru studenții în an terminal) pentru toate domeniile de studii. #Burse: Master/Studii post-licență pentru absolvenții tuturor disciplinelor; Cine poate aplica: absolvenți / studenți în an terminal din toate domeniile de studii; Ce se finanțează: masterat de 1-2 ani sau stagiu de specializare de 10 […]

Conform Hotărârii Senatului UTM din 25.08.2020, se anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de decan al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi  cu sediul în corpul de studii nr. 6 (str. Studenților 9/7).

Centrul de  Limbi Străine „LEXIS” din cadrul UTM anunță înscrierea la cursurile de limba engleză, franceză și germană a copiilor, adolescenților și maturilor (studenți, angajați), care vor începe în septembrie 2020.

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021.

Proiectul Orizont 2020 NanoMedTwin “Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale prin excelență în cercetare și twinning”, acord de grant nr. 810652, organizează un curs de instruire în domeniile transfer tehnologic, protecția proprietății intelectuale și știința deschisă. Durata cursului este de 60 de ore.

Cu privire la organizarea procesului de studii în perioada pandemică Cu privire la rezultatele implementării procedurii antiplagiat la UTM și perspective de diversificare a modului de realizare Cu privire la modul de angajare a lectorilio universitari în Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei” în anul univ. 2020/2021 Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la […]

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Centrul Științifico-Educațional Interuniversitar de Cercetare (UTM-USARB) „Nanotehnologii de Rezonanță” (NTR) o felicită călduros pe lect. univ. NATALIA PÎNZARU,

Joi, 19 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul seminarului științific al Departamentului Ingineria Fabricației, UTM, va avea loc prezentarea raportului activității de evaluare prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ., cu tema „Creșterea performanțelor aerodinamice ale rotoarelor eoliene cu ax vertical”, specialitatea 242.01 – Teoria mașinilor, mecatronică.