Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță concursul proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2021. 

Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor pentru perioada anilor 2015-2020 Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Alimentări cu Căldură, gaze și Protecția Mediului pentru perioada anilor 2015-2020 Cu privire la aprobarea modificărilor la contractul de colaborare din 21,10,2008 semnat între UTM și “AMIC” SA Cu privire la […]

Cu privire la raportul anual privind activitatea administrației UTM în anul 2020 Cu privire la activitatea Colegiului Tehnic ca subdiviziune a UTM. Sarcini de perspectivă, probleme și căi de soluționare

AVIZ  Seminarul Științific de Profil aprobat prin H O T Ă R Â R E A  nr. AT-4/4.4 din 05 iulie 2016*

The main objective of the Summer School is to train young professionals in interdisciplinary approaches to energy and climate change in their scientific work and research.

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru formarea grupului de lucru în vederea elaborării Suportului curricular în conformitate cu Planul de învățământ pentru Programul de studii superioare de master Pedagogie Vocațională – discipline tehnice, nivel 7 ESCED, în cadrul subvenției locale nr. 83350045: Create of a new pre-service training […]

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 222.01 „Dispozitive şi echipamente electrotehnice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Contribuţii la eleborarea şi modernizarea sistemelor electromecanice industriale” 

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova”