Proba de aptitudine la Desen artistic va avea loc: 3 august 2018, ora 10.30, bl. 9 de studii (bd. Dacia, 39), aula 208.

Examenele la Matematică şi Limba străină vor avea loc: 3 august 2018, ora 11.00, bl. 1 de studii (bd. Ştefan cel Mare, 168), aula 325.

 

I. Pentru studiile universitare organizate în limbile franceză și engleză la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, specialitățile:

  • 0613.1 „Tehnologia Informației” (Filiera francofonă) cu predare în limba franceză;
  • 0613.3 „Ingineria software” (Filiera anglofonă) cu predare în limba engleză.

în concursul de admitere va fi inclusă testarea cunoștințelor la „Matematică” și o probă de competență lingvistică eliminatorie (franceza sau engleza) notată cu admis/respins.

 

Mostre la probele Matematica, Limba engleză şi Limba franceză de la Admiterea – 2017.

 

II. Pentru studiile universitare organizate la specialitățile:

  • 0715.7 Design industrial (Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi);
  • 0214.1 „Arte decorative aplicate” (Facultatea Textile și Poligrafie);
  • 0723.3 „Design vestimentar industrial” (Facultatea Textile și Poligrafie);
  • 0213.3 „Sculptură” (Facultatea Urbanism și Arhitectură);
  • 0731.1 „Arhitectură” (Facultatea Urbanism și Arhitectură);
  • 0212.2 „Design interior” (Facultatea Urbanism și Arhitectură).

în concursul de admitere va fi inclusă testarea cunoștințelor la „Desenul artistic”.

La proba de competențe și la testarea cunoștințelor candidații se prezintă cu buletinul de identitate și cu fișa-tip de concurs, eliberată de secretariatul Comisiei de admitere.