Planul de admitere la ciclul I – studii superioare de licență  şi  ciclul II  – studii superioare de master pentru anul de studii 2019-2020 urmează a fi publicat în curând, imediat după aprobarea acestuia de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova