P L A N U L
de admitere la studii superioare de licenţă (ciclul I)
 pentru anul de studii 2018-2019
Domeniul de formare profesională Codul Programe de studii Facultatea Buget Contract
Învăţământ cu frecvenţă Învăţământ cu frecvenţă Învăţământ cu frecvenţă redusă
Total Raioane de est Cota 15% Concurs general
Şcoală BAC BAC Colegiu
Arte 0212.2 Design interior FUA 17 0 0 1 15 1 60 0
0213.3 Sculptură FUA
0214.1 Arte decorative aplicate FTP
Științe economice 0411.1 Contabilitate FIEB 6 0 0 0 6 0 90 70
0413.1 Business şi administrare FIEB
0414.1 Marketing şi logistică  FIEB
Drept 0421.1 Drept FCGC 3 0 0 0 3 0 30 20
Tehnologii ale informației și comunicațiilor 0612.1 Calculatoare și rețele FCIM 238 5 5 34 173 21 220 80
0612.2 Managementul informaţiei FCIM
0613.1 Tehnologia informaţiei FCIM
0613.1 Tehnologia informaţiei  (Filiera francofonă) FCIM
0613.2 Securitate informaţională FCIM
0613.3 Ingineria software (Filiera anglofonă) FCIM
0613.5 Informatică aplicată FCIM
Inginerie și activități
inginerești
0710.1 Inginerie şi management în telecomunicăţii FET 647 21 24 100 449 53 470 380
0710.1 Inginerie şi management în energetică FEIE
0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară FTA
0710.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini FIMIT
0710.1 Inginerie şi management în transporturi FIMIT
0710.1 Inginerie şi management în construcţii FCGC
0710.1 Inginerie şi management în textile FTP
0710.2 Inginerie şi managementul calităţii FEIE
0711.4 Biotehnologii FTA
0712.1 Ingineria mediului FUA
0713.1 Electroenergetică FEIE
0713.2 Termoenergetică FEIE
0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice FEIE
0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații FET
0714.2 Rețele şi software de telecomunicații FET
0714.3 Comunicații radio și televiziune FET
0714.4 Electronică aplicată FET
0714.5 Microelectronică şi nanotehnologii FCIM
0714.6 Automatică şi informatică FCIM
0714.7 Robotică și mecatronică FCIM
0714.8 Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații FET
0714.9 Inginerie biomedicală FCIM
0715.1 Tehnologia construcţiilor de maşini FIMIT
0715.2 Maşini şi sisteme de producţie FIMIT
0715.3 Inginerie mecanică FIMIT
0715.4 Masini şi instalatii frigorifice, sisteme de climatizare FIMIT
0715.5 Mașini și mecanisme pentru construcții FUA
0715.6 Ingineria designului de produs FIMIT
0715.7 Design industrial FIMIT
0716.1 Ingineria transportului auto FIMIT
0716.2 Ingineria transportului feroviar FIMIT
Tehnologii de fabricare și
prelucrare
0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice FTA 177 9 8 27 120 13 165 150
0721.2 Tehnologia produselor alimentare FTA
0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare FTA
0722.1 Ingineria prelucrării lemnului FCGC
0722.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie FUA
0722.3 Design şi tehnologii poligrafice FTP
0723.1 Tehnologia și designul confecțiilor textile FTP
0723.2 Tehnologia și designul încălțămintei și articolelor de marochinărie FTP
0723.3 Design vestimentar industrial FTP
Arhitectură și construcții 0731.1 Arhitectură FUA 165 8 8 26 110 13 175 150
0731.2 Inginerie geodezică și cadastru FCGC
0731.4 Planificare urbană și regională FUA
0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului FCGC
0732.1 Construcții industriale și civile FCGC
0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri FUA
0732.3 Alimentări cu apă, canalizări FUA
0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri FUA
0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă FCGC
Servicii de transport 1041.1 Servicii de transport și expediție FIMIT 15 1 0 2 10 2 15 20
TOTAL 1268 44 45 190 886 103 1225 870
 

 

 

 

P L A N U L
de admitere la studii superioare de master (ciclul II)
 pentru anul de studii 2018-2019

Programe de master organizate pe domenii de formare profesională în cadrul UTM          585 locuri finanţate de la bugetul de stat
Notă: Înmatricularea pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, la programele de masterse va realiza în funcţie de solicitările candidaţilor la studii.