P L A N U L
de admitere la studii superioare de licenţă (ciclul I)
 pentru anul de studii 2018-2019
Domeniul de formare profesionalăCodulPrograme de studiiFacultateaBugetContract
Învăţământ cu frecvenţăÎnvăţământ cu frecvenţăÎnvăţământ cu frecvenţă redusă
TotalRaioane de estCota 15%Concurs general
ŞcoalăBACBACColegiu
Arte0212.2Design interiorFUA17001151600
0213.3SculpturăFUA
0214.1Arte decorative aplicateFTP
Științe economice0411.1ContabilitateFIEB6000609070
0413.1Business şi administrareFIEB
0414.1Marketing şi logistică FIEB
Drept0421.1DreptFCGC3000303020
Tehnologii ale informației și comunicațiilor0612.1Calculatoare și rețeleFCIM23855341732122080
0612.2Managementul informaţieiFCIM
0613.1Tehnologia informaţieiFCIM
0613.1Tehnologia informaţiei  (Filiera francofonă)FCIM
0613.2Securitate informaţionalăFCIM
0613.3Ingineria software (Filiera anglofonă)FCIM
0613.5Informatică aplicatăFCIM
Inginerie și activități
inginerești
0710.1Inginerie şi management în telecomunicăţiiFET647212410044953470380
0710.1Inginerie şi management în energeticăFEIE
0710.1Inginerie şi management în industria alimentarăFTA
0710.1Inginerie şi management în construcţia de maşiniFIMIT
0710.1Inginerie şi management în transporturiFIMIT
0710.1Inginerie şi management în construcţiiFCGC
0710.1Inginerie şi management în textileFTP
0710.2Inginerie şi managementul calităţiiFEIE
0711.4BiotehnologiiFTA
0712.1Ingineria mediuluiFUA
0713.1ElectroenergeticăFEIE
0713.2TermoenergeticăFEIE
0713.3Ingineria sistemelor electromecaniceFEIE
0714.1Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiFET
0714.2Rețele şi software de telecomunicațiiFET
0714.3Comunicații radio și televiziuneFET
0714.4Electronică aplicatăFET
0714.5Microelectronică şi nanotehnologiiFCIM
0714.6Automatică şi informaticăFCIM
0714.7Robotică și mecatronicăFCIM
0714.8Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicațiiFET
0714.9Inginerie biomedicalăFCIM
0715.1Tehnologia construcţiilor de maşiniFIMIT
0715.2Maşini şi sisteme de producţieFIMIT
0715.3Inginerie mecanicăFIMIT
0715.4Masini şi instalatii frigorifice, sisteme de climatizareFIMIT
0715.5Mașini și mecanisme pentru construcțiiFUA
0715.6Ingineria designului de produsFIMIT
0715.7Design industrialFIMIT
0716.1Ingineria transportului autoFIMIT
0716.2Ingineria transportului feroviarFIMIT
Tehnologii de fabricare și
prelucrare
0721.1Tehnologia şi managementul alimentaţiei publiceFTA177982712013165150
0721.2Tehnologia produselor alimentareFTA
0721.3Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentareFTA
0722.1Ingineria prelucrării lemnuluiFCGC
0722.2Ingineria materialelor şi articolelor de construcţieFUA
0722.3Design şi tehnologii poligraficeFTP
0723.1Tehnologia și designul confecțiilor textileFTP
0723.2Tehnologia și designul încălțămintei și articolelor de marochinărieFTP
0723.3Design vestimentar industrialFTP
Arhitectură și construcții0731.1ArhitecturăFUA165882611013175150
0731.2Inginerie geodezică și cadastruFCGC
0731.4Planificare urbană și regionalăFUA
0731.5Evaluarea și dezvoltarea imobiluluiFCGC
0732.1Construcții industriale și civileFCGC
0732.2Căi ferate, drumuri, poduriFUA
0732.3Alimentări cu apă, canalizăriFUA
0732.4Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiriFUA
0732.5Inginerie antiincendii și protecție civilăFCGC
Servicii de transport1041.1Servicii de transport și expedițieFIMIT151021021520
TOTAL126844451908861031225870
 

 

 

 

P L A N U L
de admitere la studii superioare de master (ciclul II)
 pentru anul de studii 2018-2019

Programe de master organizate pe domenii de formare profesională în cadrul UTM         585 locuri finanţate de la bugetul de stat
Notă: Înmatricularea pe bază de contract, cu achitarea taxei de studii, la programele de masterse va realiza în funcţie de solicitările candidaţilor la studii.