Rezultatele admiterii  la ciclul I  studii superioare de licenţă  şi  ciclul II studii superioare de master pentru anul de studii 2019-2020 vor fi publicate după încheierea fiecărei etape de admitere.