Rezultatele admiterii  la ciclul II – studii superioare de master pentru anul de studii 2020-2021 vor fi publicate după încheierea fiecărei etape de admitere.