Rezultatele admiterii  la ciclul II – studii superioare de master pentru anul de studii 2019-2020 vor fi publicate după încheierea fiecărei etape de admitere.

Buget

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 9. Facultatea Textile și Poligrafie

Contract

 1. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 2. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru