Planul de admitere la ciclul II  – studii superioare de master pentru anul de studii 2019-2020 urmează a fi publicat în curând, imediat după aprobarea acestuia de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

 

Pentru anul universitar 2019/2020 Universitatea Tehnică a Moldovei oferă instruire pentru următoarele programe de master:

Nr. crt Domeniul general Programele de master Facultatea
1 071 Inginerie şi activităţi inginereşti Sisteme şi comunicaţii electronice Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
2 Mentenanţa şi managementul reţelelor de telecomunicaţii
3 Securitatea informaţiei în sisteme şi reţele de comunicaţii
4 071 Inginerie şi activităţi inginereşti

 

Energie şi mediu Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică
5 Electroenergetică
6 Inginerie electrică
7 Inginerie şi managementul calităţii
8 Microelectronică şi nanotehnologii Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectonică
9 Inginerie biomedicală
10 061 Tehnologii ale informaţiilor şi comunicaţiilor Calculatoare şi reţele informaţionale
11 Tehnologia informaţiei
12 Managementul aplicaţiilor informaţionale
13 Securitate informaţională
14 Tehnologia Informației pentru afaceri
15 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare Oenologie, enoturism și piețe vitivinicole Facultatea Tehnologia Alimentelor
17 Calitatea şi siguranţa produselor alimentare
18 Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering
19 071 Inginerie şi activităţi inginereşti

 

Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
20 Inginerie şi management în sisteme de producţie
21 Design industrial
22 Management şi exploatarea transportului
23 Inginerie mecanică
24 Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier
25 073 Arhitectură şi construcţii Managementul sistemelor de inginerie sanitare şi protecţia mediului Facultatea Urbanism şi Arhitectură
26 Drumuri, materiale şi mecanizare în construcţii
27 Planificare urbană și regională
28 Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri
29 021 Arte Design interior
30 042 Drept Drept imobiliar și cadastral Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru
31 073 Arhitectură şi construcţii Geomatică şi cadastru
32 Managementul proiectelor în construcţii
33 Ingineria antiincendii şi protecţie civilă
34 Evaluare și administrare imobiliară
35 Inginerie structurală
36 041 Ştiinţe economice Administrarea afacerilor Facultatea Inginerie Economică şi Business
37 Economia afacerilor imobiliare
38 Marketing industrial
39 Administrarea afacerilor
40 072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare Design şi dezvoltare de produs Facultatea Textile și Poligrafie
41 Design şi tehnologii poligrafice
42 Design vestimentar şi textil
43 071 Inginerie şi activităţi inginereşti Inginerie şi managementul afacerilor în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)