Rezultatele admiterii  la ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul de studii 2019-2020 vor fi publicate după încheierea fiecărei etape de admitere.

Buget

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 9. Facultatea Textile și Poligrafie

Contract

 1. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 2. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 3. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 4. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 5. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 6. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 7. Facultatea Textile și Poligrafie

Frecvenţă redusă(Contract)

 1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
 2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
 3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
 4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
 5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
 6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
 7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
 8. Facultatea Inginerie Economică şi Business
 9. Facultatea Textile și Poligrafie

Frecvenţă redusă(Buget)

 1. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică