Rezultatele admiterii  la ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul de studii 2020-2021 vor fi publicate după încheierea fiecărei etape de admitere.