Planul de admitere la ciclul I – studii superioare de licență pentru anul de studii 2020-2021 urmează a fi publicat în curând, imediat după aprobarea acestuia de către Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

 

Locuri cu studii în bază de buget la învățământ cu frecvența la zi sunt la toate specialitățile din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.