Anul I

 1. Chimia anorganică și analitică
 2. Chimie organică
 3. Educația fizica
 4. Filosofia
 5. Fizica I
 6. Grafica inginerească asistată de calculator
 7. Inițiere în specialitate, etica profesională și bazele comunicării
 8. Limba engleză I
 9. Limba engleză II
 10. Limba franceză I
 11. Limba franceză II
 12. Limba română I
 13. Limba română II
 14. Matematica specială
 15. Matematica superioară
 16. Tehnologii informaționale

Anul II

 1. Bazele statutului şi dreptului
 2. Biochimia generală
 3. Chimia fizică
 4. Economia şi statistica ramurii
 5. Inginerie mecanică
 6. Limba engleză
 7. Limba franceză
 8. Metode fizico-chimice de analiză
 9. Microbiologia generală
 10. Microbiologia produselor alimentare
 11. Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
 12. Procesarea minimă atermică şi termică a produselor alimentare
 13. Procese şi aparate în Industria Alimentară
 14. Tehnologia generală a produselor alimentare

Anul III

 1. Amelioratorii în panificație
 2. Automatizarea proceselor  tehnologice
 3. Bazele nutriției și securitatea alimentară
 4. Bazele construcțiilor industriale
 5. Bazele veterinariei  și zootehniei animalelor
 6. Biochimia cărnii
 7. Biochimia laptelui
 8. Chimia alimentară
 9. Drept economic
 10. Economia și statistica ramurii
 11. Managementul întreprinderii
 12. Marketing
 13. Marketing
 14. Practica inginerească (Cr)
 15. Practica inginerească (TL)
 16. Practica inginerească (TP)
 17. Proiectări tehnologice: produse din carne
 18. Proiectarea întreprinderilor de ramură: produse lactate
 19. Proiectarea întreprinderilor de ramură: produse de panificație
 20. Sanitaria și igiena industrială
 21. Tehnica frigorifică
 22. Tehnologia făinii și crupelor
 23. Tehnologia panificației
 24. Tehnologia produselor din lapte I
 25. Tehnologia produselor din carne I
 26. Utilaj tehnologic

Anul IV

 1. Amelioratori în panificație
 2. Analiza senzorială a produselor din carne
 3. Analiza senzorială a produselor din lapte
 4. Analiza senzorială a produselor de panificație
 5. Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse din carne
 6. Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse de panificație
 7. Controlul fizico-chimic a alimentelor și ambalajelor: produse lactate
 8. Managementul calității alimentelor
 9. Practica de licență (Cr)
 10. Practica de licență și elaborarea tezei de licență (TL)
 11. Practica de licență și elaborarea tezei de licență (TP)
 12. Practica tehnologică (TP)
 13. Practica tehnologică
 14. Prelucrarea complexă a subproduselor lactate
 15. Protecția mediului. Securitatea și sănătatea în muncă.
 16. Refrigerarea și congelarea produselor alimentare
 17. Tehnologia concentratelor alimentare și produselor oleaginoase
 18. Tehnologia produselor din lapte II
 19. Tehnologia produselor din carne II