rusu

 

ALEXANDRU RUSU

Şef de catedră
Conferențiar universitar,  doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-17
E-mail:   alexandru.rusu@fiz.utm.md
Site-ul catedrei: fizica.utm.md

 

 
I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra a fost înfiinţată în 1964, anul fondării institutului Politehnic din Chişinău. Primul şef de catedră a fost conf. univ., dr. V. Langhe (1964-1967), apoi postul de şef de catedră a fost deţinut de prof. univ., dr. I. Samusi (1967-1984), conf. univ., dr. M. Marinciuc (1984-1995), prof. univ., dr. hab. M. Vladimir (1995-2000) şi conf. univ., dr. I. Stratan (2000-2009). Din 2009 şef al catedrei de Fizică este conf. univ., dr. A. Rusu.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra de Fizică în activitatea didactico – metodică ţine seama de legătura strânsă dintre Fizică şi Tehnică şi anume, că orice ramură a tehnicii reprezintă un şir neterminat de aplicaţii ingenioase şi elegante ale Fizicii şi ale altor ştiinţe exacte. Procesul de studii este asigurat de cadre didactice de înaltă calificare. Catedra activează după programe de învăţământ elaborate pentru toate facultăţile UTM în conformitate cu cerinţele învăţământului tehnic superior din Republica Moldova. La catedră îşi desfăşoară activitatea seminarul metodic la care se discută noi metode de predare. Există o bună asigurare metodică a cursului teoretic, practic şi de laborator. Se află în proces de derulare elaborarea şi implementarea în predare a lucrărilor de laborator asistate de calculator.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Cercetările ştiinţifice la catedra de fizică se efectuează în mai multe direcţii dintre care menţionăm:

  • „Lasere semiconductoare cu mediu activ gropi şi puncte cuantice”- conducător ştiinţific conf. univ., dr. V. Tronciu.
  • „Studiul experimental al fenomenelor de contact şi electrod în semiconductori calcogenici cu aplicarea lor la elaborarea elementelor de memorie nevolatilă, traductorilor fotoelectrici şi chimici, inclusiv al senzorilor de gaze toxice”- conducător ştiinţific prof. univ., dr. hab. D. Ţiuleanu.

Rezultatele investigaţiilor realizate de către colaboratorii catedrei au fost publicate în circa 1600 articole în reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi prezentate la conferinţe ştiinţifice.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra de fizică dispune de următoarele laboratoare ştiinţifice pentru efectuarea investigaţiilor ştiinţifice:

  • Laboratorul interdisciplinar de studii în ştiinţele naturii;
  • Laboratorul de tehnică a vidului;
  • Laboratorul de cercetări ştiinţifice în domeniul corpului solid;
  • Laboratorul de studii al interacţiunii corpului solid cu gazele toxice;
  • Laboratorul de studii al proprietăţilor fotoelectrice, fenomenelor de contact şi electrod în semiconductoare.

Spaţiile de instruire ale catedrei sunt amplasate în campusul studenţesc Rîşcani, corpul 3, etajul 3 şi campusul studenţesc Botanica, corpul 10, etajul 4.

Catedra de fizică dispune de 8 laboratoare didactice, cabinete de preparare, atelier, depozite, sală pentru profesori.

Catedra este asigurată cu mijloace tehnice pentru procesul de studii: calculatoare, instalaţii pentru lucrările de laborator, standuri didactice şi alte mijloace tehnice.

 

V. COLABORĂRI

Membrii catedrei de fizică colaborează cu USM, AŞRM, cu un şir de universităţi din România, Ucraina, Rusia; efectuează vizite de lucru şi stagiuni în Germania, Anglia, Franţa, Japonia.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

Nr.

Numele, prenumele

Funcţia, titlul

E-mail

Activează din anul

Publicaţii, invenţii

1

Rusu Alexandru

Şef catedră, conf. univ., dr.

alexandru.rusu@fiz.utm.md

1975

86

2

Ţiuleanu Dumitru

Prof. univ., dr. hab.

dumitru.tsiulyanu@fiz.utm.md

1989

180/22

3

Vladimir Mihail

Prof. univ., dr. hab.

mihail.vladimir@fiz.utm.md

1980

201

4Chistol Vitalie

Conf. univ., dr.

vitalie.chistol@enl.utm.md

1991

49

5Neaga Angela

Conf. univ., dr.

angela.neaga@fiz.utm.md

1987

34

6Nistiriuc Ion

Conf. univ., dr.

ion.nistiriuc@fiz.utm.md

1970

73

7Perepeliţa Elena

Conf. univ., dr.

elena.perepelita@fiz.utm.md

1982

28

8Rusu Spiridon

Conf. univ., dr.

spiridon.rusu@fiz.utm.md

1995

146

9Stratan Ion

Conf. univ., dr.

ion.stratan@fiz.utm.md

1983

73

10Şerban Claudia

Conf. univ., dr.

claudia.serban@fiz.utm.md

1964

49

11Tronciu Vasile

(cumul)

Conf. univ., dr.

vasile.tronciu@fiz.utm.md

1994

130

12Pîntea Valentina

Lect. superior

valentina.pintea@fiz.utm.md

1998

21

13Pîrţac Constantin

Lect. superior

constantin.pirtac@fiz.utm.md

1997

27

14Burdujan Eduard

Lect. univ.

eduard.burdujan@fiz.utm.md

1995

4

15Ciobanu Marina

Lect. univ.

marina.ciobanu@fiz.utm.md

2005

16Mocreac Olga

Lect. univ.

olga.mocreac@fiz.utm.md

2003

4

Personalul auxiliar

1

Mirauța Vadim

Şef de laborator

vadim.mirauta@tlc.utm.md

2016

2

Pileţchi Natalia

Şef de laborator

1996

3

Ciobu Nicoleta

Inginer

nicoleta.ciobu@srco.utm.md

2015

4Voloşciuc Evdochia

Tehnician

 volosciuc@rambler.ru

1992

5Ropot Eugenia

Laborant superior

1988

6Staruș TamaraLaborant superiortamara.starus@fiz.utm.md1964
7Ceban Iurie

Tehnician

 iurie.ceban@tlc.utm.md

2016