bardan

 

BÎRDAN VEACESLAV

Șef de catedră
Conferențiar universitar, doctor în economie

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 56-76-74
E-mail: veaceslav.bardan@tem.utm.md

 

 
I. INFORMAȚII GENERALE

Istoricul catedrei

Catedra a fost înfiinţată în anul 1964 sub denumirea de Catedra „Economie Politică”, din 1993 poartă numele de Catedra teorie economică şi marketing (CTEM).

În perioada 1964-1968 catedra a fost condusă de acad. Nicolae FROLOV, iar în 1968-2005 –  de prof. univ., dr. hab. Andrei COJUHARI. În 2005-2012 în fruntea catedrei s-a aflat conf. univ., dr. Andrei GANGAN. Din februarie 2012 catedra este condusă de conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN.

Catedra deserveşte toate facultăţile Universităţii Tehnice a Moldovei.

Misiunea catedrei

Formarea specialiştilor de profil tehnic și economic cu înaltă calificare, competitivi pe piața forței de muncă, capabili să analizeze şi să gândească în mod critic aspectele din domeniul marketingului şi logisticii, să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii specifice acestei cariere.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În cadrul CTEM activează 21 de cadre didactice, dintre care 6 cumularzi, inclusiv: 1 profesor universitar, doctor habilitat, 12 doctori și 8 lectori universitari.

La toate facultăţile Universităţii CTEM asigură cursurile „Teorie economică”, „Doctrine economice”, „Integrare economică şi economie europeană”, „Marketing” ş.a., iar în cadrul Facultăţii Inginerie Economică şi Business tutelează disciplinele „Teorie economică”, „Marketing”, „Integrare economică şi economie europeană” la toate specialităţile economice, în plus catedra asigură toate disciplinele de specialitate pentru pregătirea licenţiaţilor în economie la specialitatea „Marketing şi Logistică”.

CTEM este responsabilă şi de pregătirea masteranzilor la programul „Marketing industrial” (120 credite).

În cadrul catedrei în ultimii 10 ani au fost elaborate câteva manuale la disciplinele „Teoria economică”, „Doctrine economice”, „Marketingul industrial”, „Teoria comportării consumatorului”, „Integrare economică şi economie europeană” ş. a.

În cadrul catedrei activează două seminare științifico-metodice:

 1. „Integrarea economică europeană – prioritate națională a Republicii Moldova și principalul vector de dezvoltare”;
 2. „Particularitățile marketingului contemporan”.

Întrunirile acestor seminare metodice sunt publice şi se desfășoară cu regularitate în ultima zi de joi a fiecărei luni.

Descrierea specialităților

Ciclul I Licență

Pentru a corespunde cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă naționale şi internaţionale, domeniul de formare profesională marketing şi logistică are ca obiective specifice:

 1. Asigurarea absolvenţilor a unor cunoştinţe detaliate teoretice şi practice specifice domeniului de formare profesională marketing şi logistică;
 2. Formarea abilităților care să permită specialistului în domeniul marketing şi logistică elaborarea de abordări strategice prin aplicarea cunoştinţelor profesionale;
 3. Formarea competenţelor personale şi profesionale;
 4. Dezvoltarea competenţelor în domeniul marketingului şi logistică pentru consolidarea posibilităților de reușită privind integrarea rapidă în economia şi structurile europene.

Concepția formării specialistului în domeniul marketing şi logistică derivă din activităţile de marketing ale firmei: organizarea şi dezvoltarea departamentului de marketing; cercetarea de marketing; elaborarea politicilor de marketing; aplicarea tehnicilor promovare; planificarea şi realizarea operaţiunilor logistice.

Posibilitățile de angajare al absolvenţilor domeniului marketing şi logistică sunt multiple, indiferent de domeniul de activitatea al firmei. Pentru a fi competitiv, specialistul în domeniul marketing şi logistică trebuie să posede un set de abilităţi sociale şi competenţe profesionale ce permit deschiderea unor perspective de lucru în diferite ramuri ale economiei naţionale: industrie, servicii, comerţ, sistem bancar, agricultură etc. Domeniul de formare profesională în marketing şi logistică este solicitat pe piaţa muncii, pregătind specialişti ce pot activa în calitate de marketer, economist, specialist marketing şi vânzări, agent de achiziţii, marchandiser, responsabil logistic, agent comercial, specialist în logistică, specialist comunicare.

Pentru formare profesională la specialitatea „Marketing şi Logistică” sunt predate  următoarele discipline:

 • Teorie economică
 • Bazele marketingului
 • Bazele logisticii
 • Merceologia
 • Cercetări de marketing
 • Teoria comportării consumatorului
 • Reclama şi relaţiile cu publicul
 • Marketingul serviciilor
 • Comerţ internaţional
 • Merchandising
 • Logistica producţiei
 • Logistica stocurilor
 • Marketing internaţional
 • Marketing direct
 • Tehnici promoționale
 • Logistica aprovizionării
 • Logistica distribuţiei
 • Logistica depozitării
 • Marketing agroalimentar
 • Marketing imobiliar
 • Tehnici de vânzare

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţia principală de cercetare a catedrei este analiza mersului reformelor economice în Republica Moldova. În ultimii ani în cadrul catedrei au fost elaborate şi susţinute: 25 teze de doctor în economie şi 4 teze de doctor habilitat în economie. La Catedră funcţionează studii de doctorat la specialitatea 08.00.01 „Economie politică; doctrine economice”.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Pentru buna desfășurare a procesului didactic Catedra teorie economică și marketing dispune de trei încăperi bine amenajate amplasate în blocul de studii Nr. 10 (405, 407, 410). dotate cu computere, imprimante, copiator, proiectoare, o minibibliotecă, diferite materiale didactice etc.

 

V. COLABORĂRI

Catedra colaborează cu catedrele de profil din: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Școala Națională de Studii Politici și Administrative (București, România), Universitatea „Piri Reis” (Istanbul, Turcia), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (Constanța, România), Academia Națională Maritimă din Odessa (Ucraina), Academia Națională de Economie Municipală (Harkov, Ucraina), Universitatea Tehnologică din Tallinn (Tallinn, Estonia) şi cu alte instituţii de profil în privinţa schimbului de cadre, programe analitice şi literatură didactico-ştiinţifică, precum și pentru participarea în comun la proiecte internaționale de cercetare.

Pentru buna pregătire practică a studenților catedra colaborează cu diferite instituții, întreprinderi și alte entități atât publice, cât și private (Ex: European Business Association, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, diferite reţele de magazine ş. a.).

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

În statele CTEM sunt angajate în  total 22 cadre didactice, din care  prin cumul 6 persoane, inclusiv cu grad științific – 54,54%.

Numele, prenumeleFuncțiaTitlu

științifico-didactic

E-mail
Bârdan VeaceslavŞef catedră

Conf. universitar

Conf. univ., Dr.veaceslav.bardan@tem.utm.md
Cojuhari AndreiProf. universitarProf. univ., Dr. hab.cojuhari-pasa@mail.ru
Hohlov ValeriuConf. universitarConf. univ., Dr.vshoki@mail.ru
Bogdănaş AlexandruConf. universitarConf. univ., Dr.
Gangan AndreiConf. universitarConf. univ., Dr.gangan.andrei@gmail.com
Grunzu TatianaConf. universitarConf. univ., Dr.grunzu@mail.ru
Childescu ValentinaProdecan

Conf. universitar

Conf. univ., Dr.valina_001@mail.ru
Munteanu TatianaConf. universitarConf. univ., Dr.munteanutanea@gmail.com
Cazacu VitalieConf. universitarConf. univ., Dr.vitalie_cazacu@mail.ru
Pituşcan FeodosieConf. universitarConf. univ., Dr.feodosie_pituscan@yahoo.com
Verejan NicolaeConf. universitarConf. univ., Dr.nverejan@yahoo.com
Sava ElenaConf. universitarConf. univ., Dr.savaelena2003@yahoo.com
Chiriac LiliaConf. universitarConf. univ., Dr.lilia.chiriac@gmail.com
Bulat VeronicaConf. universitarConf. univ., Dr.bulat.veronica@gmail.com
Stucalova TatianaLect. superiortanechka29@mail.ru
Carp ElenaLect. superiordanilescue@mail.ru
Negruţă AlexandruLect. universitaranegruta@yahoo.com
Margineanu VirgiliuLect. universitarvirgiliu.margineanu@gmail.com
Bogdanova SvetlanaLect. universitartucan_svetlana@mail.ru
Goian MarianaLect. universitarmyryam@mail.md
07

Catedra TEM, 2013. Rândul I (de la stânga): A. Cazacu, T. Stucalov, E. Carp, V. Bârdan, I. Carmanovici, T. Munteanu, M. Goian. Rândul II (de la stânga): M. Terciuc, V. Cupcea, A. Iachim, A. Gangan, V. Hohlov, A. Cojuhari, A. Negruță, V. Cazacu, S. Crijanovschi, V. Childescu.