VITALIE STOIAN

Şeful catedrei

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 57-31-36, +373 22 57-31-27
E-mail: vitalie.stoian@mil.utm.md, catedra.militara@mail.utm.md
I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Militară a fost fondată în baza Deciziei Senatului UTM din 29.10.2002 şi Ordinului rectorului nr. 758-R din 18.11.2002. Catedra își are sediul în blocul nr. 10 din campusul de la Botanica al UTM.

Obiectivele principale ale catedrei sunt: pregătirea cadrelor de sergenți în rezervă, devotați Patriei și poporului Republicii Moldova, care să posede o bună pregătire teoretică și deprinderi practice la specialitatea dată, apți să organizeze, în orice moment, acțiunile militare ale grupei, să organizeze și să conducă cu subalternii în luptă.
Conform ordinului Ministerului Apărării al RM nr. 269 din 13.10.2005, la catedră pregătirea militară a studenţilor se desfăşoară la următoarele specialităţi militare:

  • „Comandant de grupă infanterie”;
  • „Comandant de grupă transmisiuni”;
  • „Comandant de grupă geniu”;
  • „Comandant de grupă artilerie”.

Instruirea studenţilor la catedra militară, inclusiv cei care îşi fac studiile cu frecvenţă redusă, se efectuează în mod benevol. Pot fi admişi la audierea cursului de instruire militară şi studenţii altor instituţii de învăţămînt superior universitar, unde nu există catedre militare, inclusiv ai celor particulare, precum şi absolvenţii acestor instituţii.
Instruirea militară se exercită în baza curriculei cu un volum de 360 ore, aprobată de către șeful Marelui Stat Major al Armatei Naționale la 28.07.2010, planul tematic aprobat de către prim-prorectorul UTM și coordonat cu Ministerul Apărării RM, orarul ședințelor fiind lunar planificate.Pentru studenți se organizează permanent lecții de educație militar-patriotică, vizite la Muzeul Armatei Naționale, Complexele Memoriale „Eternitate” și „Capul de pod Șerpeni”.

Calitatea instruirii se află permanent sub controlul conducerii catedrei. Tragerile din pușca-mitralieră Kalașnicov au loc la Centrul de instruire Bulboaca, ședințele practice cu geniștii – la Centrul de instruire Negrești, cu transmisioniștii – la Punctul de comandă al Armatei Naționale.
Pe parcursul anilor de studii, catedra a fost absolvită de 18126 persoane, inclusiv 260 femei, la funcţiile militare comandant grupă, care au primit cunoştinţe în domeniul organizării luptei (grupă-pluton) şi grade militare de „sergent”, „sergent inferior”. Absolvenţii doritori de a deveni ofiţeri în rezervă urmează cursurile de ofiţeri organizate la Institutul Militar.

Catedra Militară a UTM colaborează fructuos cu toate cele 10 Catedre Militare din cadrul universităților din RM, cu Ministerul Apărării al RM, Marele Stat Major al Armatei Naționale, dar și cu organizații non-guvernametale internaționale.

 

III. BAZA MATERIALĂ DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Catedra Militară dispune de: 12 auditorii amenajate şi destinate pentru desfăşurarea şedinţelor; tir cu sală sportivă; punct de sprijin al plutonului de infanterie moto; platou de instruire; 800 seturi de uniformă militară; 80 seturi de costume protecţie chimică; utilaj şi aparate necesare pentru pregătirea geniştilor; 100 căşti metalice, 100 saci pentru merinde; 80 staţii radio; 3 depozite; bibliotecă cu camera de odihnă; calculatoare şi tehnică de multiplicat.

Toţi studenţii dispun de uniformă militară şi echipamentul comandantului de grupă prevăzut de cerinţele regulamentelor militare. Este creată baza tehnico-materială pentru studierea tuturor disciplinelor militare prevăzute de programul de luptă. Tragerile din armele de luptă şi exploziile practice (pentru genişti) se efectuează în centrele de instruire ale Armatei Naţionale. Catedra dispune de tot necesarul, pentru echiparea soldatului-infanterist.

 

IV. COMPONENŢA CATEDREI

Pe parcursul anilor de activitate‚ în cadrul catedrei au activat și activează în continuare următoarele cadre didactice: lector superior, colonel Fiodor Grușevschi; lector superior, colonel – medic (r) Mihail Ștefăneț; lector superior, locotenent colonel (r) Iacob Anghel; lector superior, colonel (r) Valeriu Vlaico; lector superior, colonel (r) Viorel Coliban; lector superior, colonel (r) Igor Samoilov; lector superior, colonel (r) Veaceslav Iațun; lector superior, locotenent-colonel (r) Leonid Bubulici; lector superior, locotenent-colonel (r) Sergiu Zavulan; lector superior, locotenent colonel Victor Bulat; lector superior, locotenent colonel (r) Cuciuc Alexandru; șef tir Petrașcu Vasile; lector superior, locotenent-colonel de poliție (r) Tudor Bedros; metodist superior Natalia Petrica.

Ofițeri internaționaliști:

Nicolae Petrica – General de Brigadă (r) participant la războiul din Afganistan, consilier al comandantului de divizie în 1985-1987; Viorel Coliban – colonel (r), participant la războiul din Afganistan; Veaceslav Iațun – colonel (r) participant la războiul din Irak în 1983; Valeriu Vlaico – colonel (r) participant la războiul din Angola; Alexandru Cuciuc – It. colonel (r) 2004-2005 participare la operațiunea internațională post-conflict cu caracter umanitar în Irak.

Ofițeri care au apărat Patria, participând la războiul din Transnitria:

Nicolae Petrica – General de Brigadă (r) a fost unul dintre ofițerii care au apărat Patria, comandant la cap de pod Cocieri. Valerii Popovici – colonel (r) participant la războiul din Transnistria – șef direcție de operații – locțiitor al șefului Marelui Stat Major al AN al RM a grupei operative 6.05-29.07 1992. Participanți la războiul din Transnitria: Viorel Coliban – colonel (r), Valeriu Vlaico – colonel (r), Mihail Ștefăneț – colonel (r), Veaceslav Iațun – colonel (r), Vasile Petrașcu lt. – colonel (r), șef direcție cercetare.

cat-mil

Colectivul Catedrei Militare, anul 2012. Rândul I ( de la stânga): V. Iațun – colonel (r), lector superior; L. Șciurova – laborant; N. Petrica – metodist superior; I. Samoilov – colonel (r), lector superior. Rândul II: V. Petrașcu – loc.-colonel (r), șef tir; M. Ștefăneț – colonel (r), lector superior; N. Petrica – general de brigadă (r), ș ef catedră; Ia. Anghel – loc.-colonel (r), lector superior; S. Zavulan – loc.-colonel (r), lector superior; F. Grușevschi – colonel(r), lector superior; V. Bulat – loc.-colonel(r), lector superior. Rândul III: A. Cuciuc – loc.-colonel (r),lector superior; V. Vlaico – colonel(r), lector superior; T. Bedros – loc.-colonel(r), lector superior; L. Bubulici – loc.-colonel(r), lector superior; V. Șchiopu – colonel (r), lector superior; V. Popovici – colonel(r), lector superior; V. Casapciuc – maior (r), lector univ.; V. Coliban – colonel(r), lector superior.

Bărbații Catedrei Militare

Bărbații Catedrei Militare