RINA ŢURCAN

Șef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe economice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 56-78-59
E-mail: rina.turcan@emin.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra de Economie şi Management în Industrie (EMI) a fost organizată în anul 1967.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra de Economie şi Management în Industrie este catedră de profil şi asigură pregătirea studenţilor la specialitatea „Business şi Administrare”. Totodată, catedra asigură pregătirea economică a studenţilor la facultăţile:

  • Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
  • Facultatea de Energetica

La începutul anului 2014, în cadrul catedrei erau 16 cadre didactice. Componenţa corpului didactic al catedrei include: 1 prof., doc. hab. în economie; 1 prof., doctor în economie; 9 conf., doctori în economie.

Direcţia principală de pregătire a cadrelor didactice pentru catedră este doctorantura. La UTM, cu participarea catedrei EMI, se efectuează pregătirea post-universitară prin master la Administrarea Afacerilor şi Economie şi Management în Industria Alimentară.

Catedra EMI asigură şi pregătirea postuniversitară prin doctorat la specialitatea 521.03 – Economie şi Management în ramură şi domeniu de activitate. În anul 2014, la această specialitate îşi fac studiile 24 doctoranzi.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţia principală de cercetare este ,,Direcţiile creşterii competitivităţii industriale şi agroalimentare”. Membrii catedrei participă activ la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale din SUA, Germania, Franţa, Romania ş.a.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de o sală de calculatoare conectate la Internet, programe de studiere a limbilor străine.

 

V. COLABORĂRI

Catedra EMI colaborează cu Universitatea din Rennes (Franţa), Şcoala superioară de Agronomie din Rennes (Franţa), Universitatea din Grenoble (Franţa), Academia de Studii Economice (România), Academia de Studii Economice a Moldovei şi altele.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

Nr.Numele, prenumele

 

FuncţiaTitlul ştiinţifico-didacticE-mail
1Mamaliga Vasile

 

conf. univ.; de bază şi cumuldr. în şt. econ.vasile.mamaliga@fieb.utm.md
2Ciloci Rafaeldecan FIEB, conf. univ.; de bază şi cumuldr. în şt. econ.rafael.ciloci@emin.utm.md
3Bugaian Larisaprof. univ., cumuldr. hab. în şt. econ.larisa.bugaian@adm.utm.md
4Gheorghiţa Mariaprof. univ., de bază şi cumuldr. în şt. econ.maria.gheorghita@emin.utm.md
5Sverdlic Valentinconf. univ., de bază şi cumuldr. în şt. econ.valentin.sverdlic@emin.utm.md
6Crucerescu Corneliaconf. univ., de bază şi cumuldr. în şt. econ.cornelia.crucerescu@emin.utm.md
7Luca Nicolaeconf. univ., de bază şi cumuldr. în şt. econ.nicolae.luca@emin.utm.md
8Gumeniuc Inaconf. univ., de bază şi cumuldr. în şt. econ.ina.gumeniuc@emin.utm.md
9Ţurcan Rinaşef departament, conf. univ.; de bază şi cumuldr. în şt. econ.rina.turcan@emin.utm.md
10Ţurcan Iuliuconf. univ., de bază şi cumuldr. în şt. econ.iuliu.turcan@emin.utm.md
11Botnaru Marcelalector sup., de bază şi cumulmarcela.botnaru@emin.utm.md
12Oberşt Alalector sup., de bazămagistru în economieala.oberst@emin.utm.md
13Cuslii Eugeniulector univ., cumulmagistru în economieeugeniu.cuslii@emin.utm.md
14Bogdanova Svetlanalector univ.; de bază şi cumulsvetlana.bogdanova@tem.utm.md
15Braghiş Marialector univ., cumulmaria.braghis@pmai.utm.md
16Ivanov Iurielector sup., cumuliurie.ivanov@dp.utm.md
17Sclifos Alionaconf. univ.; cumuldr. în şt. teh.aliona.sclifos@enl.utm.md
18Timco Carolinaconf. univ.; cumuldr. în şt. econ.carolina.timco@ie.utm.md
19Tărîţă Vasileconf. univ.; cumuldr. în şt. teh.vasile.tarita@tcm.utm.md

Personal non-didactic

1Childescu Valentinainginer cat. I, de bazădr. în şt. econ., conf.valentina.childescu@fieb.utm.md
2Coşuleanu Svetlanainginer cat. I, de bază
3Scornici Stelainginer cat. I, de bază

 

08

Colectivul Catedrei EMI (2014): Rândul I (de la stânga): S. Scornici, R. Ciloci, V. Mamaliga, L. Bugaian (prorector UTM), P. Todos (prim-prorector UTM), R. Țurcan. Rândul II (de la stânga): E. Cuslii, S. Coșulean, C. Crucerescu, I. Gumeniuc, N. Luca, A. Oberșt, C. Belocosov., M. Gheorghiță, M. Botnaru, Iu. Țurcan, V. Sverdlic, A. Ciobanu