ciloci foto

 

RAFAEL CILOCI

Șef de catedră
Conferenţiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 56-78-59
E-mail:

 

 
I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra de Economie şi Management în Industrie (EMI) a fost organizată în anul 1967.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra de Economie şi Management în Industrie este catedră de profil şi asigură pregătirea studenţilor la specialitatea „Business şi Administrare”. Totodată, catedra asigură pregătirea economică a studenţilor la facultăţile:

  • Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară
  • Facultatea de Energetica

La începutul anului 2014, în cadrul catedrei erau 16 cadre didactice. Componenţa corpului didactic al catedrei include: 1 prof., doc. hab. în economie; 1 prof., doctor în economie; 9 conf., doctori în economie.

Direcţia principală de pregătire a cadrelor didactice pentru catedră este doctorantura. La UTM, cu participarea catedrei EMI, se efectuează pregătirea post-universitară prin master la Administrarea Afacerilor şi Economie şi Management în Industria Alimentară.

Catedra EMI asigură şi pregătirea postuniversitară prin doctorat la specialitatea 521.03 – Economie şi Management în ramură şi domeniu de activitate. În anul 2014, la această specialitate îşi fac studiile 24 doctoranzi.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţia principală de cercetare este ,,Direcţiile creşterii competitivităţii industriale şi agroalimentare”. Membrii catedrei participă activ la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale din SUA, Germania, Franţa, Romania ş.a.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de o sală de calculatoare conectate la Internet, programe de studiere a limbilor străine.

 

V. COLABORĂRI

Catedra EMI colaborează cu Universitatea din Rennes (Franţa), Şcoala superioară de Agronomie din Rennes (Franţa), Universitatea din Grenoble (Franţa), Academia de Studii Economice (România), Academia de Studii Economice a Moldovei şi altele.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

Nr.Numele, prenumeleFuncţiaTitlul ştiinţifico-didactic

1

Mamaliga V.

decan, conf.

Dr. în econ.

2

Ciloci R.

șef catedră, conf.

Dr. în econ.

3

Bugaian L. (cum.)

prof.

Dr.hab. în econ.

4

Gheorghiţa M.

prof.

Dr. în econ.

5

Sverdlic V.

conf.

Dr. în econ.

6

Crucerescu C.

conf.

Dr. în econ.

7

Luca N.

conf.

Dr. în econ.

8

Gumeniuc I

conf.

Dr. în econ.

9

Creţu I.

conf.

Dr. în econ.

10

Ţurcan R.

conf.

Dr. în econ.

11

Ţurcan Iu.

conf.

Dr. în econ.

12

Botnaru M.

lect. sup.

13

Oberst A.

lect. sup.

Magistru în economie

14

Cuslii E.

lect. sup.

Magistru în economie

15

Ciobanu A.

lect. sup.

16

Steclaru D.

lect. sup.

17

Belocov Cr.

lect. asist.

Magistru în inginerie

08

Colectivul Catedrei EMI (2014): Rândul I (de la stânga): S. Scornici, R. Ciloci, V. Mamaliga, L. Bugaian (prorector UTM), P. Todos (prim-prorector UTM), R. Țurcan. Rândul II (de la stânga): E. Cuslii, S. Coșulean, C. Crucerescu, I. Gumeniuc, N. Luca, A. Oberșt, C. Belocosov., M. Gheorghiță, M. Botnaru, Iu. Țurcan, V. Sverdlic, A. Ciobanu