NICOLAE ȚURCANU

Șef de catedră
Conferenţiar universitar, doctor în științe economice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, biroul 338
Tel: +373 22 77-36-88
E-mail:

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

În anul 1969 la Institutul Politehnic din Chişinău a fost fondată catedra „Economia şi Organizarea Construcţiilor” care asigura pregătirea specialiştilor în domeniul Economiei şi Organizării Construcţiilor. Fondatorul catedrei a fost dl doctor, conferenţiar Leonid Gamov. Ulterior denumirea acesteia s-a schimbat, ca urmare a modificărilor intervenite în structura catedrei şi a cerinţelor Economiei Naţionale.

Denumirea catedrei şi conducătorii acesteia pe perioadele respective au fost:

AniiDenumirea catedreiŞef catedră
1969 – 1976Economia şi Organizarea ConstrucţiilorGAMOV Leonid Iv.
1975 – 1977Organizarea în ConstrucţiiMASIUC Svetlana Vl.
1976 – 1993Economia şi Dirijarea ConstrucţiilorDANILICENCO Leonid Mih.
1993 – 1998Economie şi Management în ConstrucţiiŢURCANU Nicolae Gh.
1998 – 2004Evaluarea Bunurilor Imobile Economie şi Management
2004 – prezentEconomie şi Management în ConstrucţiiVASCAN Grigore Pavel

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra a asigurat şi asigură instruirea economică şi managerială a tuturor studenţilor specialităţilor inginereşti din domeniul construcţiilor, şi anume de la Facultatea de Urbanism şi Arhitectură şi Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Ca urmare a modificărilor intervenite în nomenclatorul specialităţilor odată cu aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna, catedra Economie şi Management în Construcţii este implicată în formarea profesională a tineretului studios în domeniul economiei şi administrării afacerilor din construcţii.

Actualmente la catedră se pregătesc specialişti la treapta licenţă, master şi doctorat la următoarele specialităţi:

La ciclul I, Licenţă cu durata de 3 ani:

 • Business şi Administrare (în construcţii),
 • Contabilitate

La ciclul II, Master cu durata de 1,5/2,0 ani:

 • Administrarea Afacerilor(în construcţii)(90/120 credite),
 • Economia Afacerilor Imobiliare(90/120 credite).

La ciclul III, Doctorat:

 • 521.03 Economie şi Management în ramură și domenii,

Studiile sunt organizate atît pentru secția zi cît și frecvență redusă.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

În ultimii 15 ani de colaboratorii catedrei au fost realizate cercetări în scopul elaborării şi perfecţionării normativelor economice în construcţii. Direcţiile au fost determinate de reformele petrecute în aceşti ani şi necesităţile actuale în domeniul construcţiilor precum şi de potenţialul ştiinţific al colaboratorilor. Ca urmare principalele direcţii fiind:

 • Fezabilitatea preţurilor în construcții,
 • Eficiența investiţiilor în construcţii,
 • Administrarea afacerilor în construcții,
 • Eficiența energetică,
 • Costul global în construcții,
 • Marketingul în construcţii,
 • Managementul proiectelor din construcţii,
 • Management financiar,
 • Contabilitate și audit,
 • Normarea resurselor materiale în construcţii,
 • Normarea muncii în construcții.

Cercetările sunt realizate de colectivul de cercetători ştiinţifici din rândul profesorilor catedrei și facultății, antrenați în contractele încheiate, studiile postuniversitare, etc.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de cinci birouri pentru profesori bine amenajate cu mobilierul necesar, calculatoare performante și imprimante moderne, o minibibliotecă formată din literatură de specialitate străină, națională și materialele didactice elaborate de membrii catedrei. Deasemenea catedra dispune de o sală de calculatoare cu calculatoare moderne toate conectate la rețeaua NET, inclusiv și prin wi-fi, care asigură accesul pentru toți doritorii, studenți, masteranzi și profesorii la informația necesară. La calculatoare sunt instalate programe și softuri licențiate, necesare pentru petrecerea lecțiilor de laborator(Windows 7, Ofice, Windoc Devize, WinSmeta, C+ etc).

 

V. COLABORĂRI

Din momentul fondării catedrei, prin colaboratorii acesteia, profesori cu renume, s-au menținut relații de colaborare și prietenie cu renumite universități din țară și străinătate. Fiind parte din fosta Uniune Sovetică, foarte mulți absolvenți ai catedrei au făcut studiile și obținut titluri științifice la universitățile din Kiev, Moscova, Breansc etc. După obținerea independenței, relațiile de colaborare și prietenie cu alte universități din străinătate au devenit o necesitate stringentă, ca urmare s-au format relații foarte frumoase cu universitățile din România, Bolgaria, Franța, Suedia, Ucraina, Rusia, Belorusia, Armenia, Turcia, Letonia etc. Relațiile de colaborare sunt mereu consolidate prin diferite proiecte internaționale, la care participă periodic colaboratorii catedrei.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

Corpul profesoral calificat al catedrei, cu experienţă bogată în instruirea economico – managerială, care asigură activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică este format din:

Nr. d/oNumele PrenumeleFuncţiaGradul ştiinţific
1Vascan Grigoreconf. univ.dr. ştiinţe tehnice
2Manole Tatianaprof. univ.dr. habilitat
3Ţurcanu Nicolaeşef cat., conf. univ.dr. ştiinţe economice
4Sîtnic Sergheiconf. univ.dr. ştiinţe economice
5Cojemiakin Eduardconf. univ.dr. ştiinţe tehnice
6Novicov Ludmilaconf. univ.dr. ştiinţe economice
7Stratila Alinaconf. univ.dr. ştiinţe economice
8Ştefîrţă Nataliaconf. univ.dr. ştiinţe economice
9Polcanova Alinalector superiormagistru în economie, doctorand
10Cucoș Stelalector superiormagistru în economie, doctorand
11Scobiola Natalialector superior
12Baghici Vladimirlector superior
13Bejenaru Adrianlector superiormagistru în economie, doctorand
14Moraru Natalialector superior
15Surdu Lidialector superior
16Ciumac Marialector superiormagistru în contabilitate, doctorand
17Timotin Ludmilalector superior

 

A FACE o construcţie poate fi o mare AFACERE numai dacă ŞTII să o organizezi şi să o administrezi.

Victor HAGIU