NICOLAE ȚURCANU

Șef de catedră
Conferenţiar universitar, doctor în științe economice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, biroul 338
Tel: +373 22 77-36-88
E-mail: nicolae.turcanu@emc.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

În anul 1969 la Institutul Politehnic din Chişinău a fost fondată catedra „Economia şi Organizarea Construcţiilor” care asigura pregătirea specialiştilor în domeniul Economiei şi Organizării Construcţiilor. Fondatorul catedrei a fost dl doctor, conferenţiar Leonid Gamov. Ulterior denumirea acesteia s-a schimbat, ca urmare a modificărilor intervenite în structura catedrei şi a cerinţelor Economiei Naţionale.

Denumirea catedrei şi conducătorii acesteia pe perioadele respective au fost:

AniiDenumirea catedreiŞef catedră
1969 – 1976Economia şi Organizarea ConstrucţiilorGAMOV Leonid Iv.
1975 – 1977Organizarea în ConstrucţiiMASIUC Svetlana Vl.
1976 – 1993Economia şi Dirijarea ConstrucţiilorDANILICENCO Leonid Mih.
1993 – 1998Economie şi Management în ConstrucţiiŢURCANU Nicolae Gh.
1998 – 2004Evaluarea Bunurilor Imobile Economie şi Management
2004 – prezentEconomie şi Management în ConstrucţiiVASCAN Grigore Pavel

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra a asigurat şi asigură instruirea economică şi managerială a tuturor studenţilor specialităţilor inginereşti din domeniul construcţiilor, şi anume de la Facultatea de Urbanism şi Arhitectură şi Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii. Ca urmare a modificărilor intervenite în nomenclatorul specialităţilor odată cu aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna, catedra Economie şi Management în Construcţii este implicată în formarea profesională a tineretului studios în domeniul economiei şi administrării afacerilor din construcţii.

Actualmente la catedră se pregătesc specialişti la treapta licenţă, master şi doctorat la următoarele specialităţi:

La ciclul I, Licenţă cu durata de 3 ani:

 • Business şi Administrare (în construcţii),
 • Contabilitate

La ciclul II, Master cu durata de 1,5/2,0 ani:

 • Administrarea Afacerilor(în construcţii)(90/120 credite),
 • Economia Afacerilor Imobiliare(90/120 credite).

La ciclul III, Doctorat:

 • 521.03 Economie şi Management în ramură și domenii,

Studiile sunt organizate atît pentru secția zi cît și frecvență redusă.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

În ultimii 15 ani de colaboratorii catedrei au fost realizate cercetări în scopul elaborării şi perfecţionării normativelor economice în construcţii. Direcţiile au fost determinate de reformele petrecute în aceşti ani şi necesităţile actuale în domeniul construcţiilor precum şi de potenţialul ştiinţific al colaboratorilor. Ca urmare principalele direcţii fiind:

 • Fezabilitatea preţurilor în construcții,
 • Eficiența investiţiilor în construcţii,
 • Administrarea afacerilor în construcții,
 • Eficiența energetică,
 • Costul global în construcții,
 • Marketingul în construcţii,
 • Managementul proiectelor din construcţii,
 • Management financiar,
 • Contabilitate și audit,
 • Normarea resurselor materiale în construcţii,
 • Normarea muncii în construcții.

Cercetările sunt realizate de colectivul de cercetători ştiinţifici din rândul profesorilor catedrei și facultății, antrenați în contractele încheiate, studiile postuniversitare, etc.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de cinci birouri pentru profesori bine amenajate cu mobilierul necesar, calculatoare performante și imprimante moderne, o minibibliotecă formată din literatură de specialitate străină, națională și materialele didactice elaborate de membrii catedrei. Deasemenea catedra dispune de o sală de calculatoare cu calculatoare moderne toate conectate la rețeaua NET, inclusiv și prin wi-fi, care asigură accesul pentru toți doritorii, studenți, masteranzi și profesorii la informația necesară. La calculatoare sunt instalate programe și softuri licențiate, necesare pentru petrecerea lecțiilor de laborator(Windows 7, Ofice, Windoc Devize, WinSmeta, C+ etc).

 

V. COLABORĂRI

Din momentul fondării catedrei, prin colaboratorii acesteia, profesori cu renume, s-au menținut relații de colaborare și prietenie cu renumite universități din țară și străinătate. Fiind parte din fosta Uniune Sovetică, foarte mulți absolvenți ai catedrei au făcut studiile și obținut titluri științifice la universitățile din Kiev, Moscova, Breansc etc. După obținerea independenței, relațiile de colaborare și prietenie cu alte universități din străinătate au devenit o necesitate stringentă, ca urmare s-au format relații foarte frumoase cu universitățile din România, Bolgaria, Franța, Suedia, Ucraina, Rusia, Belorusia, Armenia, Turcia, Letonia etc. Relațiile de colaborare sunt mereu consolidate prin diferite proiecte internaționale, la care participă periodic colaboratorii catedrei.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

Corpul profesoral calificat al catedrei, cu experienţă bogată în instruirea economico – managerială, care asigură activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică este format din:

Nr. d/oNumele PrenumeleFuncţiaGradul ştiinţificE-mail
1Vascan Grigoreconf. univ., de bază şi cumuldr. ştiinţe tehnicegrigore.vascan@emc.utm.md
2Manole Tatianaprof. univ., de bază şi cumuldr. habilitat ştiinţe economicetatiana.manole@emc.utm.md
3Ţurcanu Nicolaeşef cat., conf. univ.; de bază şi cumuldr. ştiinţe economicenicolae.turcanu@emc.utm.md
4Novicov Ludmilaconf. univ., de bazădr. ştiinţe economiceludmila. novicov@emc.utm.md
5Stratilă Alinaconf. univ.dr. ştiinţe economicealina.stratila@emc.utm.md
6Ştefîrţă Nataliaconf. univ., cumuldr. ştiinţe economice
7Polcanova Alinaconf. univ., de bazămagistru în economie, doctorandalina.polcanova@emc.utm.md
8Cucoș Stelalector superior, de bazămagistru în economie, doctorandstela.cucos@emc.utm.md
9Scobiola Natalialector superior, de bază
10Baghici Vladimirlector superior, de bazăvladimir.baghici@emc.utm.md
11Bejenaru Adrianlector superior, de bazămagistru în economie, doctorandadrian.bejenaru@emc.utm.md
12Moraru Natalialector superior, de bazănatalia.moraru@emc.utm.md
13Surdu Lidialector superior; de bază şi cumullidia.surdu@emc.utm.md
14Ciumac Marialector superior; de bază şi cumulmagistru în contabilitate, doctorandmaria.ciumac@emc.utm.md
15Timotin Ludmilalector superior; de bază şi cumulludmila.timotin@emc.utm.md
16Albu Ionconf. univ., cumuldr. ştiinţe economiceion.albu@fcgc.utm.md
17Fedorenco Valentinaconf. univ., cumuldr. ştiinţe tehnicevalentina.fedorenco@imi.utm.md
18Olaru Valentinlector universitar, cumulvalentin.olaru@emc.utm.md
19Strat Tatianalector universitar, de bazătatiana.strat@emc.utm.md
20Vîrcolici Margaretaconf. univ., cumulmargareta.vircolici@tran.utm.md

 

A FACE o construcţie poate fi o mare AFACERE numai dacă ŞTII să o organizezi şi să o administrezi.

Victor HAGIU