RAFAEL CILOCI

Decanul facultăţii
Conferențiar universitar, dr. în ştiinţe economice

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-45-22
E-mail:rafael.ciloci@fieb.utm.md, decanat@fieb.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Economie și Business a fost fondată de către primul decan al acesteia, Nicolae ȚURCANU, dr., conf. univ., la inițiativa rectorului UTM, academicianului Ion BOSTAN, în baza a trei catedre (CTEM, CEMI, CEMC), prin decizia Senatului UTM din 2 decembrie 2003.

În mai 2004 Senatul UTM modifică denumirea facultății în Inginerie Economică și Business (FIEB),  concretizează misiunea Facultății de a pregăti economiști, care cunosc și aspectele tehnice și tehnologice, pentru sectorul real al economiei, de a instrui specialiști pentru firmele mici și mijlocii, care posedă abilități mai extinse, mai profunde și în concordanță cu cerințele pieței.

În februarie 2007  și iulie 2013 Senatul UTM a aprobat programul de activitate și l-a ales în funcția de decan al FIEB pe Vasile MĂMĂLIGĂ, conferențiar universitar, doctor în științe economice.

Primii ani de activitate a facultății au demonstrat că deschiderea acesteia a fost de bun augur pe piața serviciilor educaționale. A crescut considerabil numărul studenților admiși în baza de contract; s-au deschis noi specialități solicitate în economia de piață, inclusiv și de recalificare profesională în baza studiilor superioare. Astfel, numărul studenților în a. 2006 depășește cifra de 1600. În 2006 se limitează admiterea până la 40 locuri, dar cu transferurile de la alte facultăți, se reușește formarea rațională a seriilor și la Facultate se obține cea mai mică pe UTM sarcină la un cadru didactic.

În anii 2007-2010 metodele administrative în educație continuă a fi prioritare; admiterea la ciclul licență rămâne limitată chiar și pentru locurile contra taxă. Continuă dezvoltarea programelor de master, inclusiv MBA, recunoscute și prestigioase în Occident. Cu asistența economică a UE și partenerilor din Suedia și Olanda se implementează programul de master „Real estate economics”. Se modernizează baza didactică, se deschid 2 laboratoare, 16 cadre didactice au fost la stagii în KTH, Stockholm și TU, Delft, este asigurată predarea disciplinelor la un înalt nivel metodic și științific.

În anii 2011-2015 a fost implementat proiectul „Rețeaua universitară de educație și cultură maritimă în Bazinul Marii Negre” (coordonator: Nicolae ȚURCANU, șef catedră CEMC) în sumă de 300 mii euro, finanțat de UE în parteneriat cu universități din România, Turcia, Ucraina și RM (detalii https://marplat.eu).

În a. 2007 FIEB a avut cea mai mare promoție pe UTM – peste 500 de absolvenți.

În a. 2016 facultatea dispune de următorul efectiv de studenți:

 • La 3 specialități: „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Contabilitate” învață 257 de studenți;
 • La masterat – 59 de studenți;
 • La doctorat – 24 de persoane; la formare continuă – 20 de studenți;

 

Orarul sesiunii de reper, frecvenţă redusă

Anul IAnul IIAnul IIIAnul IV 
 Vezi orarulVezi orarulVezi orarulVezi orarul

 

Orarul sesiunii intermediare, 15 octombrie-27 octombrie 2018

Orarul activităţilor didactice în cadrul FIEB, pentru anul I, II, III univ. în anul de studii 2018-2019

 

Lista grupelor înmatriculate

 

Aviz

Persoanele înmatriculate care nu s-au regăsit în listele grupelor academice sunt rugate să se adreseze la decanatul facultăţii.

Telefon: 022-77-45-14

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

 1. Departamentul Teorie Economică şi Marketing
 2. Departamentul Economie şi Management
 3. Catedra Militară
 4. Business-centru pentru asistență antreprenorială și management în afacerile mici şi mijlocii
 5. Centrul de Calcul deservește rețelele TIC ale subdiviziunilor facultății
 6. Biblioteca

 

III. FORMELE DE STUDII

 1. Programe de studii, ciclul I, licență, studii universitare cu frecvență la zi și cu frecvență redusă:
 2. Programe de studii, ciclul II, master la specialitățile:
  • Administrare afacerilor (120 de credite ECTS)
  • Marketing industrial (120 de credite ECTS)
  • Economia afacerilor imobiliare (120 de credite ECTS)
  • Administrarea afacerilor (90 de credite ECTS)
 3. Studii de doctorat, ciclul III la specialitățile:
  • 521.01 – Teorie economică și politici economice,
  • 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Termenul de studii:

 • învăţământ universitar de 3 ani (secţia zi) şi 3 ani (secţia f/r) – pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat şi absolvenţii de colegiu;
 • învăţământ universitar de 4 ani (secţia f/r) – pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare complete.

 

IV. CADRE DIDACTICE

Corpul profesoral-didactic include savanţi recunoscuţi în Republica Moldova şi străinătate, precum Andrei COJUHARI; profesor universitar – Tatiana MANOLE, conferenţiari şi doctori în ştiinţe – peste 65% din totalul cadrelor didactice. Majoritatea cadrelor au petrecut stagii de cercetare în Suedia, SUA, România, Rusia şi alte ţări.

 

V. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Cei mai buni absolvenţi sunt recomandați la studii de master, inclusiv în Suedia şi / sau sunt angajați în organizaţii şi firme de prestigiu.

 

VI. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Facultatea întreţine relaţii de colaborare cu facultăţi similare din România, Țările Baltice, Rusia, Ucraina şi alte ţări.

 

VII. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

 1. Eficienţa investiţiilor în complexul agroalimentar;
 2. Elaborarea normativelor tehnico-economice în construcţii;
 3. Elaborarea devizelor în construcţii în baza metodei resurselor;
 4. Marketingul tehnologiilor de vârf în industrie, construcţii şi comerţ.
 5. Analize sectoriale în domeniu.