Irovan Marcela

 

MARCELA IROVAN

Șef de departament
conferențiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 11/1, corpul de studii nr. 11
Tel: +373 22 32-95-75
E-mail: marcela.irovan@mctt.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra a fost fondată în septembrie 1995 în cadrul Facultăţii de Industrie Uşoară, având drept obiective principale asigurarea pregătirii cadrelor inginereşti de înaltă calificare în domeniul modelării şi proiectării confecţiilor din ţesături, tricoturi, piele şi blănuri, precum şi crearea unei şcoli moderne şi dinamice de modelare a produselor vestimentare, care să poată răspunde exigenţelor din cercetarea, industria şi comerţul din domeniu. Până în prezent, catedra de Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi, în colaborare cu catedra de Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi, a pregătit 810 ingineri de calificare înaltă la specialitatea 2301 „Modelarea şi Tehnologia Confecţiilor din Ţesături” şi 51 ingineri la specialitatea 2304 „Modelarea şi Tehnologia Tricotajelor”.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Catedra MCŢT, fiind catedră de profil, efectuează pregătirea cadrelor inginereşti la specialităţile 2301 „Modelarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături” şi 2304 „Modelarea şi tehnologia tricotajelor”, precum şi organizează studii postuniversitare de master la specialităţile nominalizate. Catedra elaborează planuri de învăţământ, programe analitice la disciplinele de specialitate, coordonează programele analitice la disciplinele general – inginereşti, asigură procesul de studii prin cursuri teoretice şi practice, indicaţii metodice pentru activităţile didactice şi materiale ilustrativ – didactice.

Catedra asigură procesul de instruire la următoarele specialităţi:

 • 1893.01 „Design vestimentar”;
 • 2302 „Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori”;
 • 1871.01 „Inginerie şi management în industria uşoară”.

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Cadrele didactice ale catedrei sunt implicate în activitatea de cercetare ştiinţifică, antrenând în cercetare şi studenţii anilor III – V. Anual, catedra organizează conferinţe ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la nivel de facultate şi universitate. La catedră îşi desfăşoară lucrările Seminarul Ştiinţific cu tema: „Realizări şi performanţe în domeniul proiectării produselor vestimentare”. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice ale catedrei sunt prezentate la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, fiind publicate şi în literatura periodică de specialitate.

Activitatea de cercetare se realizează în următoarele direcţii:

 • cercetări antropometrice ale corpului uman în vederea perfecţionării tipologiei dimensionale a populaţiei din Republica Moldova;
 • cercetări în domeniul proiectării constructive a produselor de îmbrăcăminte;
 • cercetări în domeniul modelării formelor vestimentare;
 • cercetări în domeniul pedagogiei şi metodicii pregătirii profesionale a cadrelor inginereşti.

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

În cadrul facultăţii catedra are la dispoziţie aule, studiou de modelare şi proiectare a îmbrăcămintei, atelier experimental de confecţii, centru de calcul pentru proiectarea asistată de calculator, bibliotecă şi cămin pentru studenţi.

Practica de producţie se realizează la următoarele întreprinderi de confecţii şi de tricotaje din Republica Moldova: S.A. „Ionel” şi S.A. „Steaua” din Chişinău, S.A. „Bălţeanca” şi S.A. „Rada” din Bălţi, S.A. „Tricon” din Cahul, S.A. „Dana” şi S.R.L. „Nou stil” din Soroca, S.A.F.Î. „Vestra” din Tighina, S.A. „Odema” din Tiraspol, etc.

Biblioteca facultăţii şi a catedrei este dotată cu literatură de specialitate procurată şi donată de universităţile tehnice de profil din România, Rusia, Ukraina, precum şi elaborată de cadrele didactice ale catedrei.

 

V. COLABORĂRI

Catedra colaborează cu următoarele Universităţi de profil din străinătate:

 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi – România,
 • Facultatea Textile – Pielărie;
 • Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Textile – Pielărie, Bucureşti – România;
 • Universitatea de Design şi Tehnologie din Moscova, Rusia;
 • Universitatea de Tehnologii şi Design din Sankt-Petersburg, Rusia;
 • Universitatea de Tehnologii şi Design din Kiev, Ucraina;
 • Institutul de Tehnologii şi Servicii din Hmelniţk, Ucraina.

Relaţiile internaţionale vizează interese comune privind schimbul de experienţă, familiarizarea cu noile tehnologii educaţionale şi de fabricaţie a produselor vestimentare, stagierea cadrelor didactice, participarea la expoziţii şi diferite concursuri, participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice şi susţinerea tezelor de doctorat, publicaţii în reviste de specialitate.

Catedra activează în strânsă colaborare cu instituţiile profesionale de profil: colegiile afiliate Facultăţii de Industrie Uşoară a Universităţii Tehnice a Moldovei – Colegiul Tehnologic din Chişinău şi Colegiul Industrial din Bălţi, şcolile profesionale polivalente nr. 1 şi nr. 8 din Chişinău, Bălţi, în vederea coordonării planurilor de învăţământ, programelor analitice de studii la disciplinele de specialitate, atestării cadrelor didactice, pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice în cadrul studiilor postuniversitare de master.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Corpul profesoral-didactic este constituit din specialişti de o pregătire profesională superioară în domeniu-profesori consultanţi, conferenţiari universitari, lectori superiori, lectori. Corpul non-didactic, la fel, înglobează cadre de o calificare înaltă – ingineri, maiştri de instruire, laboranţi superiori, tehnicieni.

Nr.Nume, prenumeFuncţiaE-mail

1

Bugaian Larisaprof. univ., dr. hab.larisa.bugaian@adm.utm.md
2Irovan Marcelașef departament, conf. univ., dr.marcela.irovan@mctt.utm.md
3Cangaş Svetlanaconf. univ., dr.svetlana.cangas@fiu.utm.md
4Balan Stelaconf. univ., dr.stela.balan@adm.utm.md
5Tutunaru Irinaconf. univ., dr.irina.tutunaru@adm.utm.md
6Scripcenco Angelaconf. univ., dr.angela.scripcenco@adm.utm.md
7Sugac Olgaconf. univ., dr.olga.sugac@tctt.utm.md
8Cîrja Janaconf. univ., dr.jana.cirja@tctt.utm.md
9Bulgaru Valentinaconf. univ., dr.valentina.bulgaru@fiu.utm.md
10Malcoci Marinaconf. univ., dr.marina.malcoci@mtcp.utm.md
11Alcaz Olgalector superiorolga.alcaz@mctt.utm.md
12Bernaz Luminiţalector superiorluminita.bernaz@mtcp.utm.md
13Ischimji Nicolailector superiornicolai.ischimji@mtcp.utm.md
14Ghelbet Angelalector superiorangela.ghelbet@mtcp.utm.md
15Florea – Burduja Elenalector universitarelena.florea@mctt.utm.md
16Buştiuc Angelalector universitarangela.bustiuc@tctt.utm.md
17Ursu Elenalector universitarelena.ursu@tctt.utm.md
18Cojocaru  Marianalector universitarmariana.cojocaru@tctt.utm.md
19Cazac Mihaelalector universitarmihaela.cazac@tctt.utm.md
20Iachimov Cristinalector universitarcristina.iachimov@tctt.utm.md
21Pascari Ioanalector universitar
22Postică  Rodicalector universitarrodica.postica@mtcp.utm.md
23Odochiciuc Evalector universitareva.odochiciuc@mtcp.utm.md
24Ischimji Analector universitarana.ischimji@mtcp.utm.md
25Tulgara Ingaasistent universitaringa.tulgara@tctt.utm.md
26Bîrcă Veronicaasistent universitarveronica.birca@mctt.utm.md

 Personal non-didactic

1Gheorgiştean Dinamaistru instruire de producţie superior cat.I
2Niţă Tatianamaistru instruire de producţie superior cat.Itatiana.nita@mctt.utm.md
3Danila Victoriamaistru instruire de producţie superior cat.Ivictoria.danila@mctt.utm.md
4Florea-Burduja Elenamaistru instruire de producţie superior cat.Ielena.florea@mctt.utm.md
5Lojchina Svetlanainginer cat.I
6Bîrcă Veronicainginer cat.IIveronica.birca@mctt.utm.md
7Plugaru Violetamaistru instruire de producţie superior cat.I
8Ciobanu Nadejdamaistru instruire de producţie superior cat.I
9Romaşcu Nataliamaistru instruire de producţie superior cat.I
10Buştiuc Angelamaistru instruire de producţie superior cat.Iangela.bustiuc@tctt.utm.md
11Iuncu Tamaramaistru instruire de producţie cat.IIItamara.iuncu@fiu.utm.md
12Mîţă Mihailtehnician
13Odochiciuc Evaşef de laboratoreva.odochiciuc@mtcp.utm.md
14Tiuhtii Constanţa

maistru instruire de producţie superior cat.I

15Ischimji Anamaistru instruire de producţie superior cat.Iana.ischimji@mtcp.utm.md
16Pascari Ioanamaistru instruire de producţie superior cat.I
17Ischimji Nicolaiinginer cat.Inicolai.ischimji@mtcp.utm.md
18Ionaşcu Leoninginer cat.I
19Gaşper Gheorghetehnician