1) Ciclul I Licență (240 credite ECTS)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului.

Durata studiilor: 4 ani – studii cu frecvenţă la zi; 5 ani – studii cu frecvenţă redusă.

FEIE oferă pregătire în specialităţile:

2) Ciclul II Masterat (90 credite ECTS)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă.

Durata studiilor: 1,5 ani – studii cu frecvenţă la zi.

La ciclul II Masterat se pregătesc specialişti în următoarele programe:

  • Energie şi mediu
  • Electroenergetica
  • Inginerie electrică
  • Inginerie şi managementul calităţii
  • Management inovaţional şi transfer tehnologic

3) Ciclul III Doctorat

Admiterea se efectuează în baza diplomei de master.

Durata studiilor: 3 ani – studii cu frecvenţa la zi şi 4 ani – studii cu frecvenţă redusă.

Doctoratul oferă pregătire în următoarele specialităţi ştiinţifice:

  • Sisteme şi tehnologii energetice
  • Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea acestora)
  • Dispozitive şi echipamente electrotehnice Tehnologii electrotehnice
  • Metrologie, standardizare şi conformitate
  • Metode şi sisteme de control în merceologie