TATIANA ȘESTACOVA

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr.2
Tel: +373 22 23-75-05
E-mail:

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra sisteme şi dispozitive electronice (SDE) a fost creată în 1972, în cadrul Facultăţii de Electrofizică (FEF), iniţial numindu-se Catedra construirea şi producerea aparatajului radio (CPAR). Acestei catedre i-a revenit un rol foarte important în pregătirea inginerilor calificaţi în domeniul radioelectronicii şi tehnicii de calcul. Iniţial, Catedra avea sarcina de a pregăti ingineri la specialitatea „Construirea şi producerea aparatajului radio” (CPAR) – una dintre cele mai solicitate pe atunci la UTM. Instruirea la această specialitate a început în 1968. În 1977 a fost iniţiată pregătirea inginerilor şi la specialitatea „Construirea şi producerea aparatajului electronic de calcul” (CPAEC). În anul 2013 catedra CPAE a fost redenumită în Sisteme şi Dispozitive Electronice (SDE), iar în acest an denumirea catedrei a suferit o nouă modificare – Construirea şi producerea aparatajului electronic (CPAE).  În anul 2017 catedra SDE a fost redenumită în Departamentul Sisteme şi Dispozitive Electronice (SDE).

În perioada 1973-1987 la Catedra CPAE au fost pregătiţi 937 de ingineri: 649 la specialitatea CPAR şi 288 la specialitatea CPAEC.

În anul 1987, prin hotărârea Comisiei Superioare de Atestare a URSS la catedră a fost creat Consiliul Ştiinţific pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la 4 specialităţi în domeniul sistemelor informaţionale de măsurări, elementelor şi dispozitivelor sistemelor de comandă. În acest colaboratorii catedrei au susţinut 2 teze de doctor habilitat şi 23 teze de doctor în ştiinţe tehnice.

Din 1998 catedra pregătește ingineri la specialitatea „Sisreme electronice radio”, iar din 2011 – la specialitatea „Electronica”.

Pe parcursul a 44 ani de activitate, catedra a pregătit peste 2000 de ingineri, 23 de doctori în ştiinţe tehnice, şi 4 doctori habilitaţi.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul SDE asigură procesul de învăţământ la specialitatea 525.1 Electronica şi este responsabilă de următoarele discipline de specialitate:

 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare;
 • Materiale şi componente în electronică;
 • Grafica asistată de calculator;
 • Tehnologii informaţionale aplicate;
 • Electrotehnica;
 • Dispozitive electronice;
 • Electronica analogică aplicată;
 • Teoria transmisiunii informaţiei;
 • Electronica digitală;
 • Semnale şi circuite;
 • Radiotehnica;
 • Reţele de comunicaţii;
 • Microprocesoare;
 • Microcontrolere;                              
 • Televiziune;
 • Securitatea sistemelor informaţionale;
 • Ingineria SOFT;                                 
 • Electronica în transporturi;
 • Echipamente periferice în sisteme cu micro-procesoare;
 • Sisteme moderne audio-video;
 • Proiectarea şi testarea sistemelor electronice;
 • Robototehnica.                                          

Cunoştinţele teoretice ale studenţilor de la specialitatea Electronica sunt dezvoltate în cadrul orelor practice, efectuate în laboratoarele departamentului.

schema_sde

III. COLECTIVUL PROFESORAL-DIDACTIC

Nume,

Prenume

Funcția, titlul

știinţifico-

didactic

PublicaţiiTelefonE-mail
Serghei

ANDRONIC

prorector pentru studii,  conf. univ., dr.90, inclusiv 11 brevete de invenţie şi 27 îndrumare metodice022-23-52-36
Tatiana ŞESTACOVAşef dep. SDE, conf. univ., dr.105, inclusiv 2 monografii,

12 îndrumare metodice, 3 brevete de invenţie

022-23-75-05
Boris CHIRILENCOconf. univ., dr.42, inclusiv 2 monografii şi  manuale,

8 îndrumare metodice,  2 brevete de invenţie

022-23-75-05
Vladimir JDANOVconf. univ., dr.022-23-75-05
Ion

CORNEA

conf. univ., dr.65, inclusiv 4 monografii şi manuale,

12 îndrumare   metodice,

3 brevete de invenţie

022-23-75-05
Gherman

SOROCHIN

conf. univ., dr.98, inclusiv 2 monografii17 îndrumare metodice,  1 brevet de invenţie022-23-75-05
Veaceslav

NASTASENCO

conf. univ., dr.70, inclusiv 3 monografii şi  manuale,

7 îndrumare metodice, 2 brevete de invenţie

022-23-75-05
Constantin

ŢURCAN

lect. univ.19, inclusiv 1 manuale, 3 îndrumare metodice,  1 brevet de invenţie022-23-75-05
Serghei

TINCOVAN

lect. super.19, inclusiv 1 manual, 9 îndrumare metodice,  1 brevet de invenţie022-23-75-05
Iurie SOROCEANUlect. super.8, inclusiv 2 manuale, 6 îndrumare metodice022-23-75-05
Sergiu

FINCIUC

lect. super.19, inclusiv 9 îndrumare metodice022-23-51-84
Valentin

POCOTILENCO

lect. super., cum.11, inclusiv 4 îndrumare metodice022-23-52-37
Oleg

DERGACI

lect. univ.8, inclusiv  4 îndrumare metodice022-23-75-05
Ion

CAPCANARI

lect. univ.6, inclusiv 3 ghiduri pentru îndeplinirea lucrărilor de laborator022-23-75-05
Nicolae

SECRIERU

conf. univ., dr., cumul125, inclusiv 1 monografie, 3 manuale25 îndrumare metodice, 1 brevet de invenţie022-50-99-82
Rodion CIUPERCĂconf. univ., dr., cumul
Silvia GANGANconf. univ., dr., cumul
Maria VASILIEVconf. univ., dr., cumul
Serghei

GRIŢCOV

lect. univ., cumul extern25, inclusiv 4 îndrumare metodice022-23-75-05
Vasile DEREVLENCOlect. univ., cumul20, inclusiv 3 îndrumare metodice022-23-51-92
Ion

ICHIM

lect. univ., cumul20, inclusiv 3 îndrumare metodice022-23-51-92
Vasile CHETROIasistent universitar, cumul022-23-51-92
Aurelia BALMUȘasistent universitar, cumul
Pavel BUDĂIasistent universitar, cumul
Iurie PUȘNEACconf. univ., dr., cumul extern
Tudor

DURBAILO

şef laborator, cumul022-23-76-13
Ludmila

BACANOVA

inginer cat. I022-23-75-05
Oxana

STAVILA

inginer cat. I4, inclusiv 2 îndrumare metodice022-23-75-05
Aurelia

BALMUŞ

inginer cat. I10, inclusiv 2 îndrumare metodice022-23-75-05
Elena BOGOSinginer cat. I
Ludmila BRADUinginer cat. I
Maia BILEVICItehnician cat. I, 0,5 cumul022-23-51-84
Hristina

CAPTARI

tehnician cat. I, 0,5 cumul

 

colab

Colaboratorii Catedrei Sisteme şi Dispozitive Electronice

Absolvenţi şi membri ai Catedrei SDE (CPAE) în cadrul unei întâlniri, anul 2016 De la stânga, rândul I: Vitalie GUŞAN (Canada); Constantin ŢURCAN; Natalia MAISTRU; Elena LITOVCENCO; conf. univ., dr. Zinaida GULCA; Ludmila GREMALSCHI; conf. univ., dr., şef Catedră SDE Tatiana ŞESTACOV. Rândul II: conf. univ., dr. Gherman SOROCHIN; Iurie COSTIN; prof., dr. hab. Victor BORŞEVICI; prof., dr. hab. Anatol GREMALSCHI; conf. univ., dr. Boris CHIRILENCO; dr. Tudor JUGANARU; conf. univ., dr., şef. Catedră RC Ion AVRAM; conf. univ., dr. Alexandru SAVIN; dr. Vladimir CICLICCI; l. sup. Sergiu TINCOVAN

Absolvenţi şi membri ai Catedrei SDE (CPAE) în cadrul unei întâlniri, anul 2016
De la stânga, rândul I: Vitalie GUŞAN (Canada); Constantin ŢURCAN; Natalia MAISTRU; Elena LITOVCENCO; conf. univ., dr. Zinaida GULCA; Ludmila GREMALSCHI; conf. univ., dr., şef Catedră SDE Tatiana ŞESTACOV.
Rândul II: conf. univ., dr. Gherman SOROCHIN; Iurie COSTIN; prof., dr. hab. Victor BORŞEVICI; prof., dr. hab. Anatol GREMALSCHI; conf. univ., dr. Boris CHIRILENCO; dr. Tudor JUGANARU; conf. univ., dr., şef. Catedră RC Ion AVRAM; conf. univ., dr. Alexandru SAVIN; dr. Vladimir CICLICCI; l. sup. Sergiu TINCOVAN

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Şcoli ştiinţifice actuale la departamentul SDE:

 1. Proiectarea şi implementarea sistemelor digitale în baza circuitelor cu logica programabilă (CPLD, FPGA) – Fondator: Gh. BODEAN, dr., conf. univ.
 1. Analiza spectrală şi procesare semnalelor digitale, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de recepţie-transmisiune a canalelor – Conducător: Gh. Sorochin, dr., conf. univ.
 1. Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real (Proiectul universitar SATUM) – Conducător: N. Secrieru, dr., conf. univ.

În baza investigaţiilor ştiinţifice efectuate şi rezultatelor obţinute au fost publicate circa 250 lucrări ştiinţifice, peste 20 de brevete de invenţie şi 75 cicluri de prelegeri şi îndrumare metodice.

Pregătirea cadrelor ştiinţifice la departamentul este organizată la profilul ştiinţific Calculatoare şi Tehnologii Informaţionale, specialitatea ştiinţifică „Sisteme de comandă. Calculatoare şi Reţele Informaţionale”.

Colaboratorii proiectului SATUM: lect. super. V. POCOTILENCO; doctorand S. GRIŢCOV; lect. univ., doctorand I. CAPCANARI; conf. univ., dr. Gh. SOROCHIN; masterandul V. UNGUREAN; masteranda D. LAZĂR; lect. super. S. TINCOVAN; studentul D. MALENDA.

Colaboratorii proiectului SATUM: lect. super. V. POCOTILENCO; doctorand S. GRIŢCOV; lect. univ., doctorand I. CAPCANARI; conf. univ., dr. Gh. SOROCHIN; masterandul V. UNGUREAN; masteranda D. LAZĂR; lect. super. S. TINCOVAN; studentul D. MALENDA.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul SDE colaborează în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi desfăşurării procesului de studii cu următoarele instituţii şi întreprinderi din domeniu:

 • Universitatea Politehnica din Valensia, Spania (assistant professor Larisa DUNAI);
 • University of SIEGEN, Institute for Data Communications Systems, Departament of Electrical Engineering and Computer Science, Germany (univ. prof., dr. Christoph RULAND);
 • Беларусский Государственный Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск (проф., д.т.н. В. ЯРМОЛИК);
 • Рязанский государственный радиотехнический университет, кафедра Биомедицинской и полупроводниковой электроники, Россия (проф., д.т.н. Т. ХОЛОМИНА);
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Academia de Știinţe a Moldovei< Institutul de Chimie, Laboratorul chimie ecologică (dr. A. Marftuleac).
 • SA „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup, ÎS „Radiocomunicaţii”;
 • ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, SA MOLDTELECOM, Orange SA, ÎM Moldcell SA, Starnet SRL, Sun Communications SRL şi altele.

 

VI. ANGAJARE ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

Absolvenţii departamentului SDE la specialitatea Electronica sunt competenţi în domeniile:

 • proiectarea dispozitivelor şi sistemelor electronice în diferite domenii de aplicare;
 • implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
 • elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;
 • prelucrarea semnalelor analogice şi digitale (imagini, sunet, date, text);
 • administrarea sistemelor informaţionale şi reţelelor de comunicaţii;
 • deservirea şi repararea aparatajului electronic, tehnica de televiziune, de calcul şi de comunicaţii mobile.

Absolvenţii instruiţi la programul de studiu pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi, ceea ce se confirmă prin numărul de solicitări din partea agenţilor economici. Respectiv ei  îşi găsesc uşor loc de muncă în următoarele direcţii:

 • Inginer în domeniul proiectări şi producerii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune (SRL DVLab, Moldova TV şa);
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme informaţionale (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, ÎS Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (ÎS „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate);
 • Servicii de comunicaţii pentru firme din alte domenii (de ex., administrare de reţea);
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.