FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL I

 1. Matematica superioară I
 2. Fizica I
 3. Chimia
 4. Grafica inginerească
 5. Utilizarea calculatorului
 6. Limba română
 7. Educația fizică
 8. Limba engleză
 9. Limba franceză
 10. Teoria economică
 11. Bazele pieței în construcții
 12. Matematica superioară II
 13. Fizica II
 14. Topografie
 15. Integrare economică europeană
 16. Materiale de construcție
 17. Mecanica construcțiilor I

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL II

 1. Statistica ramurii
 2. Tehnologia proceselor de construcții I
 3. Management
 4. Filosofia
 5. Bazele statului și dreptului
 6. Mecanica construcțiilor II
 7. Arhitectura I, II
 8. Managementul resurselor umane și etica profesională
 9. Management operațional I
 10. Construcții metalice
 11. Geologie inginerească
 12. Tehnologia proceselor de construcții II
 13. Construcții din beton armat

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL III

 1. Economia construcțiilor I
 2. Marketing
 3. Mașini și organe de mașini
 4. Contabilitatea în construcții
 5. Mecanica aplicată a fluidelor, rețele de alimentare cu apa și canalizare
 6. Management operațional II
 7. Sisteme informaționale
 8. Fezabilitatea prețurilor
 9. Legislația în construcție
 10. Economia construcțiilor II
 11. Evaluarea tehnică a construcțiilor
 12. Geotehnică și fundații
 13. Managementul aprovizionării și logistica

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL IV

 1. Securitatea și sănătatea în muncă
 2. Teoria evaluării
 3. Cadastru
 4. Management investițional
 5. Finanțe imobiliare
 6. Management financiar
 7. Planificarea afacerii