FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

ANUL I

 1. Matematica superioară I
 2. Matematica superioară II
 3. Fizica I
 4. Fizica II
 5. Grafica inginerească
 6. Chimia
 7. Tehnologii informaţionale
 8. Limba română I
 9. Limba română II
 10. Educaţia fizică
 11. Limba engleză
 12. Limba franceză
 13. Teoria economică şi integrarea economică europeană
 14. Topografie
 15. Mecanica construcţiilor I
 16. Materiale de construcţie

ANUL II

 1. Mecanica construcţiilor II
 2. Arhitectura I, II
 3. Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de construcţii
 4. Limba engleză III, IV
 5. Limba franceză III, IV
 6. Etica profesională şi bazele comunicării
 7. Bazele statului şi dreptului
 8. Drept civil
 9. Statistica ramurii
 10. Construcţii din beton armat şi metal
 11. Filozofie
 12. Istoria filozofiei
 13. Management şi marketing
 14. Tehnologia proceselor de construcţii II
 15. Practica tehnologică

ANUL III

 1. Economia construcţiilor I
 2. Marketing
 3. Maşini şi organe de maşini
 4. Contabilitatea în construcţii
 5. Mecanica fluidelor, reţele de alimentare cu apa şi canalizare
 6. Construcţii din lemn
 7. Management operaţional II
 8. Construcţii din beton armat
 9. Sisteme informaţionale
 10. Fezabilitatea preţurilor
 11. Legislaţia în construcţii
 12. Drept civil şi administrativ
 13. Economia construcţiilor II
 14. Fizica construcţiilor
 15. Evaluarea tehnică construcţiilor
 16. Geotehnica şi fundaţii
 17. Managementul aprovizionării şi logistica
 18. Practica managerială

ANUL IV

 1. Securitatea şi sănătatea în muncă
 2. Teoria evaluării
 3. Cadastru
 4. Inginerie seismică
 5. Management investiţional
 6. Development
 7. Finanţe şi credit
 8. Finanţe imobiliare
 9. Management financiar
 10. Managementul calităţii în construcţii
 11. Planificarea afacerii
 12. Bazele antreprenoriatului
 13. Practica de documentare