FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL I

 1. Matematica superioară I
 2. Fizica I
 3. Grafica inginerească
 4. Utilizarea calculatorului
 5. Limba română
 6. Educația fizică
 7. Limba engleză
 8. Limba franceză
 9. Etica profesională și bazele comunicării
 10. Teoria economică
 11. Matematica superioară II
 12. Fizica II
 13. Topografie
 14. Arhitectura
 15. Bazele pieții imobiliare
 16. Materiale de construcție

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL II

 1. Statistica ramurii
 2. Teoria evaluării
 3. Filosofia
 4. Bazele statului și dreptului
 5. Contabilitatea în construcții
 6. Finanțe imobiliare
 7. Sisteme informaționale
 8. Integrare economică europeană
 9. Tehnologia construcțiilor
 10. Mașini și organe de mașini
 11. Economia imobiliară I
 12. Evaluarea terenurilor
 13. Defectologia construcțiilor și elementelor

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL III

 1. Cadastru I
 2. Marketing
 3. Economia imobiliară II
 4. Urbanism și sistematizarea teritoriilor
 5. Evaluarea tehnică a imobilului I
 6. Management
 7. Impozitarea imobilului
 8. Fezabilitatea prețurilor
 9. Marketing imobiliar
 10. Organizarea activității de evaluare
 11. Evaluarea imobilului I
 12. Management strategic
 13. Management imobilului

FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS ANUL IV

 1. Securitatea și sănătatea în muncă
 2. Evaluarea imobilului II
 3. Drept funciar
 4. Management investițional
 5. Evaluarea imobilului cu destinație specială
 6. Evaluarea tehnică a imobilului II
 7. Evaluarea businessului