taranenco

 

TARANENCO ANATOLIE

Șef de departament
Conferențiar universitar, doctor inginer

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-77
E-mail:

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie asigură predarea disciplinelor legate de calculul şi proiectarea construcţiilor şi edificiilor inginereşti: „Mecanica structurilor”, „Teoria elasticităţii”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn şi mase plastice”, „Metoda elementelor finite şi de frontieră”, „Proiectarea asistată de calculator”, „Inginerie seismică” ş.a.

Repere cronologice

1963 – înființarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova (şef catedră: conf. univ., dr. Victor SMIRNOV);

1964 –  înfiinţarea Facultății de Construcţii în cadrul Institutului Politehnic din Chişinău;

1966 –  înființarea Catedrei elemente de construcții prin divizarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii. Primul șef catedră a fost conf. univ., dr. Eugen LIVOVSCHI, azi – prof. univ., dr. hab., m.c. AŞM;

1972 –  înființarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf.univ. dr. Gleb COLCIN, azi – prof. univ., dr. hab.).

1974 –  fondarea Catedrei mecanica structurilor prin divizarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf. univ., dr. Gleb COLCIN).

1999 –  înființarea Catedrei construcţii şi mecanica structurilor prin comasarea Catedrei elemente de construcţii și a Catedrei mecanica structurilor (şef catedră: prof. univ., dr. hab. Gheorghe MORARU).

 

II. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

  • Echipa „Mecanica structurilor”,
  • Echipa „Construcţii din beton armat”,
  • Echipa „Construcţii metalice”,
  • Echipa „Construcţii din lemn”,
  • Laboratorul „Încercarea construcţiilor”,
  • Laboratorul „Tensometrie”.

 

III. CADRE DIDACTICE

În componența departamentului intră 78 de persoane, dintre care 32% – cu grad științific.

Nr. crt.Numele, prenumeleTitlul ştiinţific, funcţia didacticăE-mail
1Anatolie TARANENCOconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic, șef de departament
2Olesea BURUIANĂlect. univ., ms. în informatică
3Oleg CEBANlect. univ., ms. în constr., doctorand
4Vladimir CORNEEVconf. univ., dr. în tehn.
5Vasile COTOROBAIconf. univ., dr. în tehn.
6Ion CREŢUlect. univ., ms. în constr.
7Daniela DIGORIasist. univ., ms. în constr.
8Sergiu GALBINEANlect. univ., ms. în constr.
9Ion GÂRLACUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic
10Mihail BÎRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic
11Teodor SÂRBUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic
12Elena SIDORENCOconf. univ., dr. în tehn.
13Oleg CAZACconf. univ., dr. în tehn.
14Mihail TURCULEŢconf. univ., dr. în tehn.
15Viorica ŢIBICHIconf. univ., dr. în tehn.
16Mihail URSUlect. sup., ms. în tehn., proiectant
17Iulia VOSKRESENSKAIAlect. sup. univ., proiectant
18Mihail POTÂRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehn., proiectant, cumul extern
19Eduard BALANlect. univ., ms. în constr.
20Alexandru CÎRLANasist. univ., ms. în constr., doctorand
21Alexandru FRUNZAasist. univ., ms. în constr., doctorand, cumul
22Oleg CUCUconf. univ., dr.
23Iurie DOHMILĂconf. univ., dr.
24Visarion PLĂMĂDEALĂconf. univ., dr.
25Ion ROTARUconf. univ., dr.
26Efim OLARUconf. univ., dr.
27Tamara POPOVconf. univ., dr.
28Ion COBUȘCEANconf. univ., dr.
29Vasile GRAMAconf. univ., dr.
30Vladimir POLCANOVconf. univ., dr.
31Vasile CHIRIACconf. univ., dr.
32Livia NISTOR_LOPATENCOconf. univ., dr.
33Carolina TIMCOconf. univ., cumul extern
34Mihai BENCHECIconf. univ., dr., cumul extern
35Ilie TEACĂconf. univ., dr., cumul extern
36Alexandru RÂȘCOVOIlector superior
37Iurie MOISEEVlector superior
38Mihail CAPRĂlector superior
39Adriana DANDARAlector superior
40Svetlana UNCIULENCOlector superior
41Ala COȘCODANlector superior
42Ludmila EȘANUlector superior
43Natalia FUNIERUlector superior
44Ion BOICUlector superior
45Sofia CZEAPEKlector superior
46Ana VLASENCOlector superior
47Constantin CEMURTANlector universitar
48Rodislav GOREAlector universitar
49Galina CAPRĂlector universitar
50Mariana CIOBANUlector universitar
51Liliana GANGANlector universitar
52Teodora BUDAIANlector universitar
53Alexei BOCANCEAlector universitar
54Alexandru PANTAZlector universitar
55Nicolae BEȚlector universitar
56Dumitru BOTNARUlector universitar
57Victor CEBOTARIlector universitar, cumul
58Nicolae LUCAȘENCOlector universitar, cumul
59Alexandru TABACARUlector universitar, cumul extern
60Elena BEJANlector universitar, cumul
61Ion ȘUMLEANSCHIlector universitar, cumul
62Octavian CHILIANlector universitar, cumul extern
63Andrei IACOVLEVlector universitar, cumul extern
64Diana GAVRILOVlector universitar, cumul extern
65Angela MNOGODETNÂIlector universitar, cumul extern
66Lucia NOURasistent universitar 
67Serghei RUSSUasistent universitar
68Evghenii CUTIAasistent universitar, cumul
69Vadim ȚURCANasistent universitar, cumul

Personal non-didactic

1Pavel LEPȘIIșef de laborator 
2Lilia GUSEVinginer cat. I 
3Evghenii CUTIAinginer cat. I
4Tatiana MADANinginer cat. I
5Nicolae ALBUșef de laborator
6Nina URSUinginer coordonator 
7Ludmila OLARUlaborant superior, 0,5 un.
8Ion ȘUMLEANSCHIșef de laborator, cumul
9Ana UZUMinginer cat. I
10Mariana FLORICĂinginer cat. I 
11Natalia BULATOVAtechnician cat. I 

 

IV. FORMELE DE STUDII

Licenţă (ciclul I)

Specialitatea „Construcţii industriale şi civile” – 240 ECTS, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Masterat (ciclul II)

Specialitatea „Inginerie structurală” – 90 ECTS, 1,5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).

Doctorat (ciclul III)

Specialitatea „Materiale de construcţii, elemente şi edificii” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Mecanica corpului solid” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

 

V. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE ÎN PERIOADA 1964-2016

Naţionale

  1. Cercetarea şi modelarea proprietăţilor mecanice ale betonului (conducător ştiinţific: m.c. AȘM dr. hab., prof. univ. E. LIVOVSCHI). Pe această tematică au fost susţinute 9 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (I. CIUPAC, GR. BORDEIANU, A. SCRIPNIC, L. OLHOVOI, S. COREIBA, T. SÂRBU, E. OLARU, IU. LIUNENCO, N. GUZUN).
  2. Mecanica solidelor neomogene (conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. G. COLCIN). Pe această tematică au fost susţinute 6 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (S. CLOVANICI, M. BÂRCĂ, V. CORNEEV, S. COJEMEACHIN, A. GUSEATNICOV, V. ŞPAC).
  3. Metoda soluţiilor discontinue în mecanica solidului deformabil (conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ. Gh. MORARU). Pe această tematică au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţe şi 1 de doctor habilitat (Gh. MORARU, T. CIBOTARU, S. BILCIUC, A. TARANENCO).