taranenco

 

TARANENCO ANATOLIE

Șef de departament
Conferențiar universitar, doctor inginer

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-77
E-mail:

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie asigură predarea disciplinelor legate de calculul şi proiectarea construcţiilor şi edificiilor inginereşti: „Mecanica structurilor”, „Teoria elasticităţii”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn şi mase plastice”, „Metoda elementelor finite şi de frontieră”, „Proiectarea asistată de calculator”, „Inginerie seismică” ş.a.

Repere cronologice

1963 – înființarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova (şef catedră: conf. univ., dr. Victor SMIRNOV);

1964 –  înfiinţarea Facultății de Construcţii în cadrul Institutului Politehnic din Chişinău;

1966 –  înființarea Catedrei elemente de construcții prin divizarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii. Primul șef catedră a fost conf. univ., dr. Eugen LIVOVSCHI, azi – prof. univ., dr. hab., m.c. AŞM;

1972 –  înființarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf.univ. dr. Gleb COLCIN, azi – prof. univ., dr. hab.).

1974 –  fondarea Catedrei mecanica structurilor prin divizarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf. univ., dr. Gleb COLCIN).

1999 –  înființarea Catedrei construcţii şi mecanica structurilor prin comasarea Catedrei elemente de construcţii și a Catedrei mecanica structurilor (şef catedră: prof. univ., dr. hab. Gheorghe MORARU).

 

II. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI

Departamentul Inginerie Civilă și Geodezie are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

  • Echipa „Mecanica structurilor”,
  • Echipa „Construcţii din beton armat”,
  • Echipa „Construcţii metalice”,
  • Echipa „Construcţii din lemn”,
  • Laboratorul „Încercarea construcţiilor”,
  • Laboratorul „Tensometrie”.

 

III. CADRE DIDACTICE

În componența departamentului intră 78 de persoane, dintre care 32% – cu grad științific.

Nr. crt.Numele, prenumeleTitlul ştiinţific, funcţia didacticăE-mail
1Anatolie TARANENCOconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic, șef de departament; de bază şi cumul
2Olesea BURUIANĂlect. univ., ms. în informatică; de bază
3Oleg CEBANlect. univ., ms. în constr., doctorand; de bază
4Vladimir CORNEEVconf. univ., dr. în tehn.; de bază
5Vasile COTOROBAIconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
6Ion CREŢUlect. univ., ms. în constr.; de bază
7Daniela DIGORIasist. univ., ms. în constr.; de bază
8Sergiu GALBINEANlect. univ., ms. în constr.; de bază; de bază
9Ion GÂRLACUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic
10Mihail BÎRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bază
11Teodor SÂRBUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bază şi cumul
12Elena SIDORENCOconf. univ., dr. în tehn.; de bază
13Oleg CAZACconf. univ., dr. în tehn.; de bază; de bază
14Mihail TURCULEŢconf. univ., dr. în tehn., cumul
15Viorica ŢIBICHIconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
16Mihail URSUlect. sup., ms. în tehn., proiectant; de bază
17Iulia VOSKRESENSKAIAlect. sup. univ., proiectant; de bază
18Mihail POTÂRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehn., proiectant, cumul extern
19Eduard BALANlect. univ., ms. în constr.; cumul
20Alexandru CÎRLANasist. univ., ms. în constr., doctorand; de bază
21Alexandru FRUNZAasist. univ., ms. în constr., doctorand, cumul
22Oleg CUCUconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
23Iurie DOHMILĂconf. univ., dr. în tehn.; de bază
24Visarion PLĂMĂDEALĂconf. univ., dr. în tehn.; de bază
25Ion ROTARUconf. univ., dr. în tehn.; de bază
26Efim OLARUconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
27Tamara POPOVconf. univ., dr. în chim.; de bază
28Ion COBUȘCEANconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
29Vasile GRAMAconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
30Vladimir POLCANOVconf. univ., dr. în tehn.; de bază
31Vasile CHIRIACconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
32Livia NISTOR-LOPATENCOdecan, conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumul
33Carolina TIMCOconf. univ., dr în şt. econ.; cumul extern
34Mihai BENCHECIconf. univ., dr. în ped., de bază şi cumul
35Ilie TEACĂconf. univ., dr. în drept; cumul extern
36Alexandru RÂȘCOVOIlector superior, de bază
37Iurie MOISEEVlector superior, de bază
38Mihail CAPRĂlector universitar, de bază
39Adriana DANDARAlector superior, de bază
40Svetlana UNCIULENCOlector superior, de bază
41Ala COȘCODANlector superior; de bază
42Ludmila EȘANUlector universitar, de bază
43Natalia FUNIERUlector superior, de bază
44Ion BOICUlector universitar, de bază
45Sofia CZEAPEKlector universitar, de bază
46Ana VLASENCOlector universitar, de bază
47Constantin CEMURTANlector universitar, de bază
48Rodislav GOREAlector universitar, de bază
49Galina CAPRĂlector universitar, de bază
50Mariana CIOBANUlector universitar, de bază
51Liliana GANGANlector universitar, de bază
52Alexandru PANTAZlector universitar, de bază
53Nicolae BEȚlector universitar, de bază
54Dumitru BOTNARUlector universitar, de bază
56Victor CEBOTARIasistent universitar, de bază
57Nicolae LUCAȘENCOlector universitar, cumul
58Elena BEJANlector universitar, de bază
59Ion ȘUMLEANSCHIasistent universitar, cumul
60Diana GAVRILOVconferenţiar universitar, cumul extern
61Angela MNOGODETNÂIlector universitar, cumul extern
62Serghei RUSSUasistent universitar, cumul
63Evgheni CUTIAasistent universitar, cumul
64Vadim ȚURCANasistent universitar, cumul
65Ion ALBUconf. univ., dr în şt. econ.; de bază şi cumul
66Mihail BRAGAconf. univ., dr în filosofie; conf. univ.; cumul
67Ion RUSUprof. univ., dr. hab. şt. teh.; de bază şi cumul
68Ion VALUŢĂprof. univ., dr în şt. fiz.-mat.; cumul
69Petru ZESTREAlector superior, cumul
70Lucia NOUR-PARFENTIEVasistent universitar, de bază
71Mariana SAVIŢCHI-CIOBANUlector universitar, de bază

Personal non-didactic

1Pavel LEPȘIIinginer coordonator, de bază
2Lilia GUSEVinginer cat. I, de bază
3Evgheni CUTIAinginer cat. I, de bază
4Tatiana MADANinginer cat. I, de bază
5Nicolae ALBUinginer cat. I, de bază
6Ludmila OLARUinginer cat. I,  de bază
7Ana UZUMinginer cat. I, de bază
8Mariana FLORICĂinginer cat. I, de bază
9Natalia BULATOVAtechnician cat. I, de bază
10Ana-Maria TOPOREŢșef de laborator, de bază

 

IV. FORMELE DE STUDII

Licenţă (ciclul I)

Specialitatea „Construcţii industriale şi civile” – 240 ECTS, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Masterat (ciclul II)

Specialitatea „Inginerie structurală” – 90 ECTS, 1,5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).

Doctorat (ciclul III)

Specialitatea „Materiale de construcţii, elemente şi edificii” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Mecanica corpului solid” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

 

V. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE ÎN PERIOADA 1964-2016

Naţionale

  1. Cercetarea şi modelarea proprietăţilor mecanice ale betonului (conducător ştiinţific: m.c. AȘM dr. hab., prof. univ. E. LIVOVSCHI). Pe această tematică au fost susţinute 9 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (I. CIUPAC, GR. BORDEIANU, A. SCRIPNIC, L. OLHOVOI, S. COREIBA, T. SÂRBU, E. OLARU, IU. LIUNENCO, N. GUZUN).
  2. Mecanica solidelor neomogene (conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. G. COLCIN). Pe această tematică au fost susţinute 6 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (S. CLOVANICI, M. BÂRCĂ, V. CORNEEV, S. COJEMEACHIN, A. GUSEATNICOV, V. ŞPAC).
  3. Metoda soluţiilor discontinue în mecanica solidului deformabil (conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ. Gh. MORARU). Pe această tematică au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţe şi 1 de doctor habilitat (Gh. MORARU, T. CIBOTARU, S. BILCIUC, A. TARANENCO).