Anul I

 1. Etica, comunicare şi drept
 2. Filosofie
 3. Grafica inginerească
 4. Matematica superioară 1
 5. Mecanica
 6. Programarea calculatoarelor
 7. Fundamente economice ale ramurii
 8. Fizică
 9. Matematica superioară 2
 10. Matematici speciale
 11. Structuri de date şi algoritmi

Anul II

 1. Analiza şi proiectarea algoritmilor
 2. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
 3. Circuite şi dispozitive electronice
 4. Limbaje formale şi automate
 5. Metode şi modele de calcul
 6. Programarea orientată pe obiecte
 7. Arhitectura calculatoarelor
 8. Analiza şi modelarea orientată pe obiecte
 9. Grafica pe calculator
 10. Programarea pilotată de evenimente
 11. Reţele de calculatoare
 12. Tehnologii multimedia
 13. Tehnologii Web