ciorba dumitru foto

 

DUMITRU  CIORBĂ

Şef de departament
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-08
E-mail:

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

În anul 1964 odată cu fondarea IPC a fost deschisă Catedra automatica și tehnica de calcul (ATC). Catedra ATC pregătea ingineri la specialitatea „Automatică şi telemecanică” (prima admitere 1959 în cadrul Universității de Stat din Moldova şi prima promoţie în 1964) şi preda cursurile de iniţiere în ştiinţa calculatoarelor la toate facultăţile IPC. În anul 1974 CATC este divizată în Catedra automatica şi Catedra tehnica de calcul. În anul 1979 la Catedra automatica este lansată specialitatea „Sisteme automatizate de conducere” (SAC), ceea ce în 1988 va genera o nouă divizare şi va fi creată Catedra sisteme de prelucrare automatizată a informaţiei şi de conducere (SPAIC). În anul 1990 a început reprofilarea Catedrei SPAIC şi transformarea ei (1992) în Catedra tehnologii informaţionale cu specialitatea „Tehnologii informaţionale” (TI). Catedra ATI a fost creată în anul 2006 prin comasarea Catedrei tehnologii informaţionale cu Catedra automatica.

Conducători ai catedrelor au fost: Catedra ATC – L. KRASNOV, conf. univ., dr. (1964), B. LADVIŞCENKO, conf. univ. int. (1965), Iu. MAXIMOV, conf. univ., dr. (1966-1975), V. MARASANOV, prof. univ., dr. hab. (1975-1988); Catedra automatica – S. IDRICEANU, conf. univ., dr. (1988-1990), V. GUŢU, conf. univ., dr. (1990-1992), B. IZVOREANU, conf. univ., dr. (1992-1993, 1999-2006), A. GREMALSCHI, prof. univ., dr. hab. (1993-1999), Catedra SPAIC – Vladimir MARASANOV, prof. univ., dr. hab. (1988-1990), Victor BEŞLIU, conf. univ., dr. (1990-1991, CTI 1992-2006; CATI 2006-2016). Din anul 2016 şef al Catedrei ATI este dr., conf. univ. Dumitru CIORBĂ.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Din anul 1964 şi până în 1992 Catedra pregătea specialiști în specialitatea ATM, iar din 1979 şi în specialitatea SPAIC, doar în limba rusă, conform planurilor de învățământ elaborate de Moscova. Admiterea era de 50 de absolvenți ai școlii medii la fiecare specialitate, concursul de admitere fiind foarte mare.

În perioada anilor 1991-1992 a fost elaborat primul plan de învățământ al specialităților TI şi AI cu predarea în limba română. Prima admitere la specialitatea TI a avut loc în vara anului 1992. Au fost create două grupe a câte 25 studenţi cu studii în limba română. Prima promoţie s-a produs în anul 1997. Pe parcursul anilor la specialitatea TI au fost deschise grupe cu studierea în limbile engleză (1998), franceză (1996) şi rusă (1993). În anul 1992 a fost introdusă admiterea la studii cu taxă (fără limitarea numărului de locuri). Numărul maxim de studenţi admişi la specialitatea TI depășea 250.

În anul 1997 au fost lansate studiile de masterat cu durata de un an la specialităţile TI şi AI. În 2005 a fost elaborat şi introdus primului plan de învăţământ conform prevederilor Procesului Bologna: ciclul 1 Licenţă – 4 ani (240 credite ECTS) şi ciclul 2 Masterat – 1,5 ani (90 credite ECTS) la specialităţile 526.2 „Tehnologii informaţionale” (TI) şi 526.3 „Automatică şi informatică” (AI). În 2011 a fost lansată specialitatea 526.5 „Securitate informațională” (SI), ciclul I Licenţă (240 credite) cu pregătirea în limba română.

Majoritatea membrilor catedrei ATI a fost formată întotdeauna de foştii ei absolvenţi, care au crescut împreună cu catedra. La catedră activează 3 doctori habilitaţi, profesori universitari, şi peste 20 de doctori, conferenţiari universitari, formaţi prin doctorantura UTM sau ale unor instituţii de învățământ superior din Kiev, Moscova, Sankt-Petersburg.

Mulţi dintre foştii profesori ai catedrei activează în prezent în universităţi sau companii IT din SUA, Canada, Franţa, Germania, Italia, România, Rusia. Fostul şef al Catedrei automatica, dl Anatol GREMALSCHI, absolvent UTM, ex-prim-viceministru (1992), ministru al Educaţiei şi Ştiinţei al RM (1998-1999). Fondatorul specialităților TI și SI, dl Victor BEŞLIU (student-doctorand-colaborator al Institutului de Aviaţie din Moscova în perioada 1967-1982, inclusiv licenţa în 1973 şi doctoratul în 1980), a fost implicat în mai multe proiecte de importanţă naţională (elaborarea Strategiei de edificare a societăţii informaţionale, elaborarea Concepţiei de guvernare electronică, crearea SIA „e-Declaraţii”) şi internaţională (USAID, PNUD, ISOC, World Summit Awards etc.). A. BALABANOV este academician al Academiei de Ştiințe Reale din Rusia.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Primele cercetări ştiinţifice pe teme bugetare se deschid în anul 1967, iar primele cercetări ştiinţifice pe contracte economice au fost lansate în anul 1968.

Direcţiile de cercetare au fost întotdeauna corelate cu problemele de dezvoltare ale ştiinţei şi ingineriei sistemelor şi calculatoarelor şi tehnologia informaţiei. În anii 1967-2016 la Catedra ATI au fost efectuate cercetări ştiinţifice pe 53 teme, inclusiv 21 teme bugetare şi 32 contracte economice. La efectuarea cercetărilor ştiinţifice au participat cadre didactice, ingineri, doctoranzi şi studenţi. Pe parcursul activităţii ştiinţifice au fost publicate peste 2000 de lucrări ştiinţifice şi didactice şi peste 35 invenţii.

În anul 1965 se deschid studiile de doctorat la catedra ATC. Pe parcursul anilor mai multe persoane au studiat în doctorantură, din ei au elaborat şi au susţinut 20 de teze (dr. hab. – 4 şi doctor – 16).

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice la catedră sunt integrate în procesul de studii, la cele trei specialități ale catedrei, în perspectiva implementării unei educații bazate pe cercetare. În acest context, la catedră au fost fondate diverse laboratoarele științifico-didactice: „Tehnologii mobile”, „Managementul cunoștințelor”, „Securitatea informațională”, „Circurite integrate, analogice și digitale”, „Internetul lucrurilor”, „Sisteme cu microprocesoare și comunicații industriale”, „Ingineria conducerii automate”.

 

IV. COLABORĂRI

Catedra automatică și tehnologii informaționale, din 1993 pregătește ingineri licențiați în TI, oferind programe de studiu actuale apreciate în cadrul consultărilor cu partenerii (instituții publice, companii private, studenți). Printre întreprinderile și instituțiile de stat, departamentele, ministerele și companiile private care au colaborat activ în parteneriate de consultare sau de suport sunt: Centrul de Guvernare Electronică, ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaţionale, ÎS „Fiscservinform”, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, SA „Orange”, SRL „Starnet”, ISMP „Deeplace”, SRL „AlliedTesting”, SRL „Pentalog”, SRL „Endava”, „JMD Planet”, „Winify”, „Evisoft” SRL, „TenerLab”, „Dekart” SRL, „EST Computer” SRL, „FFW”.

Profilul specialității „Automatică și informatică” definește relații de colaborare cu întreprinderi specifice domeniului: Institutul de Energetică al AŞM, Centrul de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” SA; Institutul de cercetări în domeniul controlului nedestructiv, ÎM „Steinel Electronic”; „Bucuria” SA; „CET-2” SA, „Electrotehnoimport” SRL, „Salonix-Teh” SRL, „Moldtelecom” SA ş.a.

 

V. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Nume, prenumeFuncţiaE-mail

1

Balabanov Anatoliiconferenţiar universitar, dr. hab.
2Leahu Alexeiprof. univ., dr. hab.
3Ciorbă Dumitruşef departament, conferenţiar universitar, dr.
4Cotelea Vitalieconf., univ., dr., hab., cum.
5Beşliu Victorconferenţiar universitar, dr.
6Chirev Pavelconferenţiar universitar, dr.
7Ciubotaru Constantinconferenţiar universitar, dr., cum.
8Cojuhari Irinaconferenţiar universitar, dr.
9Dragoner Valeriuconferenţiar universitar, dr.
10Fiodorov Ionconferenţiar universitar, dr.
11Izvoreanu Bartolomeuconferenţiar universitar, dr.
12Romanenco Alexandruconferenţiar universitar, dr.
13Marusic Galinaconferenţiar universitar, dr., cum.
14Mocanu Veronicalector universitar, dr., cum.
15Coşuleanu Ionconferenţiar universitar, cum.
16Putere Alexandruconferenţiar universitar, cum.
17Botnaru Raisaconferenţiar universitar, dr.
18Stratan Ionconferenţiar universitar, dr.
19Andrievschi-Bagrin Veronicalector superior
20Bulai Rodicalector universitar
21Catruc Marianalector superior
22Călin Rostislavlector superior
23Colesnic Victorlector superior
24Duca Ludmilalector universitar
25Melnic Radulector universitar
26Poştaru Andreilector superior
27Saranciuc Dorianlector superior
28Sava Ninalector superior
29Ţurcanu Dinulector superior, cum.
30Rusu Marianalector superior
31Rusu Viorellector universitar
32Ceban Gheorghilector universitar
33Scorohodova Tatianalector universitar
34Podduchin Vladimirlector universitar, cum.
35Antohi Ionellector universitar
36Cojocaru Svetlanalector universitar
37Lisnic Ingalector universitar
38Moraru Dumitrulector universitar
39Secrieru Adrianlector universitar, cum.
40Cazacu Ilielector universitar
41Cazac Marinlector universitar, cum.
42Tiholaz Tamaraasistent universitar
43Potlog Mihaillector universitar, cum.
44Bodoga Cristinaasistent universitar
45Ciudin Sergiuasistent universitar
46Scrob Sergiuasistent universitar
47Cojanu Irinaasistent universitar, cum.
48Chetruşca Ecaterinaasistent universitar, cum.
49Gavrişco Alexandrasistent universitar, cum.
50Şerşun Anastasiaasistent universitar, cum.
51Ţurcanu Victorasistent universitar, cum.
52Ababii Victorconferenţiar universitar, dr.
53Balmuş Ionconferenţiar universitar, dr.
54Bostan Viorelprof. univ., dr. hab., cum.
55Botez Alexeiconferenţiar universitar, dr.
56Botnaru Sorinasistent universitar
57Braga Vasililector universitar, cum.
58Bragarenco Andreilector superior
59Carcea Liviuconferenţiar universitar
60Chilimari Dumitruasistent universitar, cum.
61Ciloci Rafaelconferenţiar universitar, dr., cum.
62Ciuru Tudorconferenţiar universitar, dr., cum.
63Cojuhari Elenaconferenţiar universitar, dr.
64Costaş Svetlanalector superior, cum.
65Costiuc Irinaasistent universitar
66Coşleţ Mihaiasistent universitar, cum.
67Cunev Veaceslavconferenţiar universitar, cum.
68Dohotaru Leonidconferenţiar universitar, dr., cum.
69Dîrul Dumitruasistent universitar, cum.
70Falico Nicolaeconferenţiar universitar, cum.
71Gavriliţa Mihailasistent universitar, cum.
72Geru Ionprof. univ., dr. hab., cum.
73Gogoi Elenalector superior
74Istrati Danielalector superior, cum.
75Izman Mariaconferenţiar universitar, dr., cum.
76Kulev Mihailconferenţiar universitar, dr., cum.
77Lupan Olegprof. univ., dr. hab., cum.
78Marian Constantinasistent universitar, cum.
79Mironov Bettinconferenţiar universitar, dr., cum.
80Moraru Vasileconferenţiar universitar, dr., cum.
81Moraru Victorconferenţiar universitar, dr., cum.
82Pecari Mihailasistent universitar, cum.
83Plugaru Tudorasistent universitar, cum.
84Postovan Dumitruconferenţiar universitar, dr.,
85Rusu Cristianasistent universitar, cum.
86Sacenco Alexandruasistent universitar, cum.
87Sudacevschi Vioricaconferenţiar universitar, dr., cum.
88Tolocica Doinaasistent universitar, cum.
89Zaleşciuc Maximasistent universitar, cum.

Personal non-didactic

1Secrieru Adrianşef de laborator
2Potlog Mihailşef de laborator
3Donţova Valentinatehnician cat. I
4Moraru Dumitruinginer, cum.
5Iepure Tatianametodist cat. I, cum.
6Gogoi Elenametodist cat. I, 0,5 cum.
7Agapii Cristianinginer cat. I, 0,5
8Tolocica Doinainginer cat. I