toporet

 

VICTOR TOPOREȚ

Șef de catedră
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-52
E-mail: victor.toporet@tc.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Pregătirea inginerilor-constructori la specialitatea „Construcţii şi inginerie civilă” a demarat în Republica Moldova în anul 1959, la Facultatea de Ingineri-Tehnicieni din cadrul Universităţii de Stat din Chişinău.

Odată cu fondarea în a. 1964 a Institutului Politehnic, a fost înființată Facultatea Ingineri-constructori, în cadrul căreia a fost pus începutul pregătirii inginerilor-constructori la specialitatea ,,Construcţii industriale şi civile” (denumirea veche).

Catedra tehnologia construcţiilor (CTC) a fost fondată în anul 1969, fiind condusă de: conf. univ., dr. Boris PETUHOV (1969-1970); conf. univ., dr. Ghenadie ŞOROHOV (1970-1971); conf. univ., dr. Gleb COLCIN (1971-1973); conf. univ., dr. Anatol BELEACOV (1973-1980); conf. univ., dr. Anatol DIDENCUL (1980-1986); conf. univ., dr. Andrei ISAC (1986-1997); conf. univ., dr. Victor TOPOREŢ (1997-2004, mai 2016 – prezent); conf. univ., dr. Iurie DOHMILĂ (2004-2016).

În a. 2002, din inițiativa conf. univ., dr. Victor TOPOREŢ, în cadrul CTC, a fost lansat programul de studiu „Tehnologia prelucrării lemnului”, destinat pentru pregătirea specialiștilor în domeniul producerii mobilierului și fabricatelor din lemn.

 

II. STRUCTURA CATEDREI

Subdiviziuni didactico-științifice:

  • Colectiv de cadre didactice, care asigură predarea disciplinelor la programele de studii ce țin de domeniul construcțiilor;
  • Colectiv de cadre didactice, care asigură predarea disciplinelor la programul de studiu „Tehnologia prelucrării lemnului”;
  • Laboratorul „Studiul lemnului”;
  • Laboratorul de cercetări în domeniul geotehnicii;
  • Cabinete metodice dotate cu materiale atribuite disciplinelor din domeniul construcțiilor;
  • Centrul de Cercetări în domeniul Combaterii Proceselor Geologice Periculoase;
  • Centrul Studenţesc de Creaţie Tehnică.

III. CADRE DIDACTICE

Catedra are 20 de angajați, dintre care 8 – cu grad științific (40%).

Nr. or.Numele, prenumeleTitlul ştiinţific, funcţia didacticăRemarcăE-mail
1.Iurie DOHMILĂconf. univ., dr.Responsabil tehnic,

expert tehnic,

membru al Comisiei de atestare a diriginţilor de şantier

iurie.dohmila@tc.utm.md
2.Victor TOPOREŢșef catedră,

conf. univ., dr.

membru al Colegiului Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale;

directorul Centrului de Cercetări al UTM „Inginerie şi Management în Construcţii”; membru al Colegiului de redacţie al revistei „Meridian Ingineresc”, UTM;

expert tehnic în construcţie;

membru al Comisiei de atestare tehnico-profesională a proiectanţilor în construcţie

victor.toporet@tc.utm.md
3.Oleg CUCUconf. univ., dr.oleg.cucu@tc.utm.md
4.Oleg CAZACconf. univ., dr.Responsabil tehnic în constructiioleg.cazac@tc.utm.md
5.Visarion PLĂMĂDEALĂconf. univ., dr.Diriginte de şantier,

responsabil tehnic

visarion.plamadeala@tc.utm.md
6.Anatol DIDENCULconf. univ. ,dr.
7.Ion ROTARUconf. univ., dr.Responsabil tehnicion.rotaru@tc.utm.md
8.Valeriu CERTANconf. univ., dr.valeriu.certan@bpm.utm.md
9.Alexandru Râşcovoilect. superiorResponsabil tehnicalexandru.rascovoi@tc.utm.md
10.Tamara ŢMOCALIUClect. superiortamara.tmocaliuc@tc.utm.md
11.Iurie MOISEEVlect. superiorProiectant,

diriginte de şantier,

responsabil tehnic

iurie.moiseev@tc.utm.md
12.Stela PLĂMĂDEALĂlect. superiorstela.plamadeala@udu.utm.md
13.Diana TOPOREŢlect. universitardiana.toporet@tc.utm.md
14.Diana MORNEALOșef laborator

lect. universitar

15.Constantin CEMURTANlect. universitarDiriginte de şantier,

responsabil tehnic

constantin.cemurtan@tc.utm.md
16.Alexandru TIPAlect. universitaralexandru.tipa@tc.utm.md
17.Victor CEBOTARIlect. universitarDiriginte de şantier,

responsabil tehnic,

inginer în poiectări

victor.cebotari@tc.utm.md
18.Nicolae LUCAŞENCOlect. universitaringiner în poiectărinicolae.lucasenco@tc.utm.md

 

lemn

Laboratorul „Studiul microscopic al lemnului”, dotat cu echipament modern destinat pentru lucrări de laborator la specialitatea „Tehnologia prelucrării lemnului”

geotehnica

Laboratorul „Cercetări în domeniul geotehnicii”

IV. FORMELE DE STUDII

Catedra tehnologia construcțiilor asigură pregătirea specialiștilor la următoarele programe de studii:

Licenţă (ciclul I)

Specialitatea „Construcţii şi inginerie civilă” – 240 credite, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi);

Specialitatea „Tehnologia prelucrării lemnului” – 240 credite, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi);

 

V. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfășurată în cadrul catedrei de către cadrele didactice, doctoranzi și de studenții facultății, sub îndrumarea profesorilor, este orientată spre perfecţionarea tehnologiilor tradiţionale şi elaborarea unor noi tehnologii de execuţie a lucrărilor de construcţie-montaj, adecvate cerinţelor actuale ale mediului industrial.

Rezultatele cercetărilor au fost materializate în procesul de studii; implementate .la elaborarea unui șir de manuale, materiale didactice; expuse în normative în construcții, brevete de invenții etc.; valorificate în publicații științifice, inclusiv, cu prezentarea acestora la forurile științifice naționale și internaționale.

Colectivul catedrei este încadrat în activităţi de cercetare, finanţate de Programul „Orizont 2020” în volum de ≈ 2 mil. €, în parteneriat cu un şir de Universităţi şi companii din țările europene, pentru valorificarea prevederilor Proiectului „Complex multifuncţional pentru edificarea construcţiilor monolite multietajate”.

Studenții-absolvenți ai specialității „Tehnologia prelucrării lemnului” participă permanent la „Concursul proiectelor de licență a studenților din țările bazinului Mării Negre”. Din cele mai performante rezultate a cercetărilor studențești, nominalizate cu locul II, poate fi menționată teza de diplomă „Proiectarea constructivă și tehnologică a setului din 2 scaune balansatoare cu mecanism pendular și masă” (Autori: A. VLAS, A. DICUSARI).

 

VI. RELAȚII DE COLABORARE

Catedra întreține legături de colaborare reciprocă cu următoarele instituțiile de învățământ din țară și de peste hotarele acesteia: Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România; Institutul de Construcţii din Bucureşti, România; Universitatea „Politehnica” din Timişoara, România; Universitatea „Transilvania” din Braşov, România; Universitatea de Stat de Construcţii din Moscova, Rusia; Universitatea Tehnică de Construcții din Irkutsk, Rusia; Academia de Construcţii şi Arhitectură din Odessa, Ucraina.

Colectivul catedrei beneficiază de rezultatele colaborării cu mediul industrial-economic, fiind menționate: întreprinderea moldo-germană de producere a materialelor şi articolelor din ipsos „CMC-KNAUF”; întreprinderea SUPRATEN SA; compania de construcții KIRSAN-Com; un șir de întreprinderi de producere a fabricatelor din lemn.