olaru

 

EFIM OLARU

Șef de catedră
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-39-77
E-mail: efim.olaru@sav.utm.md

 
I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Protecția Muncii și Bazele Legislației Muncii a fost fondată la 01.09.1967. În a.1991 Catedra își modifică denumirea – Protecția muncii și mediului ambiant, iar pe 01.09.2005 –  Securitatea activității vitale (CSAV). Din 2004 devine o catedră de profil, responsabilă de instruirea la ciclul I licență, specialitatea „Protecția antiincendiară”. Iar în 2005 Catedra își modifică denumirea din nou – Inginerie antiincendii și protecție civil”. Din 2012 Catedra pregătește ingineri la ciclul II masterat, specialitatea „Inginerie antiincendii și protecție civilă”.

 

II. STRUCTURA CATERDREI

CSAV are următoarele laboratoare didactico-științifice:

  1. Securitate electrică, zgomot și vibrație (FCGC),
  2. Microclimat de producție (FCGC),
  3. Noxe de producție (FCGC),
  4. Factori periculoși și dăunători (sect. Râșcani).

 

III. CADRE DIDACTICE

La catedră activează 15 de persoane, inclusiv 4 – cu grad științific (26,7%).

Nr. crt.Nume, prenumeFuncția Titlu științifico-didacticE-mail Remarcă
1.Efim OLARUșef catedră, conf. univ., dr.efim.olaru@sav.utm.mdPerfecționarea cadrelor din economia națională în domeniul securității și sănătății în muncă și securității la incendii.

Expertiza planurilor de învățământ și a programelor în domeniul securității vitalității

2.Mihai BENCHECIconf. univ., dr.mihai.bencheci@sav.utm.md
3.Ion COBUȘCEANconf. univ., dr.ion.cobuscean@sav.utm.mdPerfecționarea cadrelor din economia națională în domeniul securității și sănătății în muncă și securității la incendii
4.Tamara POPOVconf. univ., dr..tamara.popov@sav.utm.md
5.Mihail CAPRĂlect. sup. univ.mihail.capra@sav.utm.md
6.Adriana DANDARAlect. sup. univ.adriana.dandara@sav.utm.md
7.Svetlana UNCIULENCOlect. sup. univ.svetlana.unciulenco@sav.utm.md
8.Liliana GANGANlect. sup. univ.liliana.gangan@sav.utm.md
9.Ludmila EȘANUlect. sup. univ.ludmila.esanu@sav.utm.md
10.Ala COȘCODANlect. sup. univ.ala.coscodan@sav.utm.md
11.Rodislav GOREAlector univ.rodislav.gorea@sav.utm.md
12.Galina CAPRĂlector univ.galina.capra@sav.utm.md
13.Mihail CERECECEAlector univ.mihail.cerececea@sav.utm.md
14.Mariana CIOBANUlector univ.mariana.ciobanu@sav.utm.md
15.Lucia PARFENTIEVasistent univ.lucia.parfentiev@sav.utm.md

 

IV.FORMELE DE STUDII

Licenţă (ciclul I)

Specialitatea „Inginerie antiincendii și protecție civilă” – 240 de credite, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 5 ani de studiu (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Masterat (ciclul II)

Specialitatea

„Inginerie antiincendii și protecție civilă”, 90 de credite, 1,5 ani de studiu (învăţământ cu frecvenţă la zi).

 

V. STUDENȚI

La catedră învață în total 80 de studenți.

 

 VI. RELAȚII INTERNAȚIONALE

  • 2006, Acord de colaborare cu Academia de Poliție „Al. Ioan Cuza”, Facultatea de Pompieri;
  • 2014, Acord de Colaborare cu Universitatea Tehnică din Ostrava, Rep. Cehă;
  • Proiect Internațional cu durata de 1 an finanțat de Agenția Cehă de Dezvoltare „Suportul Tehnic în Procesul de Instruire în domeniul Securității”;
  • Monografie comună Moldo-Cehă „Некоторые аспекты безопасности в Чешской Республики и Молдове 2015” – 5 capitole.

 

VII. ABSOLVENȚI

Ciclul I licență au absolvit 150 ingineri (132 zi; 18 f/r)

Angajarea în câmpul muncii constituie 82 %.

csav