grama

 

VASILE GRAMA

Șef de catedră
Conferențiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-92
E-mail: vasile.grama@gcg.utm.md
Site-ul catedrei: utm.md/tempus

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra este parte componentă a Facultăţii Cadastru, Geodezie şi Construcţii din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.

08.07.1997emiterea ordinului rectorului nr. 267-r privind reorganizarea, stabilirea structurii și denumirii actuale – Geodezie, cadastru şi geotehnică (CGCG), în baza Catedrei geologie inginerească şi fundaţii (GIF).
1968înființarea Catedrei geologie inginerească şi fundaţii (CGIF), prin divizarea de  Catedra tehnologia materialelor şi geologie. Pe parcursul activității, CGIF a fost condusă de conf. univ., dr. Simion ORLOV, și conf. univ., dr. Ion STOG.
1997-1999conducerea catedrei este preluată de conf. univ., dr. Ion PÂRȚAC.
2000-2009conducerea catedrei este preluată de conf. univ., dr. Vasile GRAMA.
2005darea în funcțiune a Laboratorului Tehnologii Geoinformaționale (în cadrul proiectului TEMPUS)
2009 – aprilie 2016catedra a fost condusă de doamna conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO.
februarie  2016 evaluarea internațională a programului de studii pentru ciclul I, specialitatea „Geodezie, topografie şi cartografie”, 240 ECTS.
mai 2016 conducerea catedrei este preluată de conf. univ., dr. Vasile GRAMA.

 

II.STRUCTURA CATEDREI

CatedraEntitate universitară

Laboratorul 10-104

 

Tehnologii Geoinformaționale (în cadrul proiectului TEMPUS), dotat cu:

 • Stație totală Leica TCR307 – 3;
 • Stație totală Leica TCR405 – 2;
 • Nivelă digitală Leica DNA10 – 1;
 • GPS Trimble 3800 – 1;
 • Receptor  Trimble 3700 (stație permanentă) – 1;
 • Ruletă electronica Leica Disto Pro 4 – 3;
 • Stație fotogrammetrică Delta – 1;
 • Teodolit 4T30 – 8;
 • Nivela 4N2KL/4N3KL – 12;
 • Plotter HP Designjet 500 – 1.
Centrul didactic 10-105Centru de servicii de carieră profesională, dotat cu tehnică de calcul

 

III. CADRE DIDACTICE

În cadrul CCMS activează 21 de persoane, dintre care 19 % – cu grad științific.

Nr. crt. Nume, PrenumeFuncția, titlul științifico-didactic E-mail Remarcă
 1.Vasile GRAMAşef catedră, dr., conf. univ.vasile.grama@gcg.utm.md
 1. Coordonator National de proiecte Internaționale (coordonator proiect „Suport de Asistență Tehnică și Management în vederea Protecției la Inundații a teritoriului Republicii Moldova”, finanțat de BEI 2013-2016);
 2. Ex-director general al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru;
 3.  Expert naţional, Proiectul TEMPUS, JEP 270058-2006;
 4. Atestat ca responsabil tehnic in domeniul Construcţiilor Civile;
 5. Fost Consilier în consiliul municipiului Chişinău
2.Vasile CHIRIACdr., conf. univ.vasile.chiriac@gcg.utm.md
 1.   Secretar General CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens)
 2. Președintele AO „Uniunea Geodezilor din Moldova”;
 3. Membru al Comisiei de certificare în domeniul cadastrului din cadrul ARFC;
 4. Ex-director general ICS BLOM SRL
 5. Ex-comandant-rector al Institutului Militar al Forţelor Armate ale Republicii Moldova
3.Livia NISTOR-LOPATENCODecan,

conf. univ.

livia.nistor@fcgc.utm.md
 1.  Membru al Comisiei de atestare a specialiştilor în domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice şi geoinformaticii din cadrul ARFC;
 2. Membru al Comisiilor de Acreditare din partea CNAA;
 3. Expert evaluator în proiecte naționale AȘM
4.Vladimir POLCANOVdr., conf. univ.vladimir.polcanov@gcg.utm.md
 1. Expert tehnic în domeniul proceselor geologice periculoase;
 2. Atestat în proiectare – Construcții;
 3. Președinte al Comitetului Paraolimpic din RM;
 4. Medalia Meritul Civic
 5. Campion, medalia de Bronz la Olimpiada din 1996, USA, Atlanta.
 5.Alexei BOCANCEAlector superioralexei.bocancea@gcg.utm.md
6.Ion BOICUlector superiorion.boicu@gcg.utm.md
  7.Ana VLASENCOlector superiorana.vlasenco@gcg.utm.md
  8.Natalia FUNIERUlector superiornatalia.funieru@gcg.utm.md
9.Octavian CHILIANlector superioroctavian.chilian@gcg.utm.md
10.Elena BEJANlector superiorelena.bejan@gcg.utm.md
 11.Sofia CZEAPEKlector superiorsofia.czeapek@gcg.utm.md
 12.Andrei IACOVLEVlector superiorandrei.iacovlev@gcg.utm.md
 1. Ex-director general adjunct al ARFC;
 2. Vicepreşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Uniunea Geodezilor, Geologilor şi Inginerilor Cadastrali din Republica Moldova”.
 13.Angela MNOGODETNÂIlector superiorangela.mnogodetnai@gcg.utm.md
14.Diana GAVRILOVlector superiordiana.gavrilov@gcg.utm.mdȘef Secție economie, ÎS „INGEOCAD”
 15.Teodora BUDAIANlector superiorteodora.budaian@gcg.utm.md
  16.Dumitru BOTNARUlector universitardumitru.botnaru@gcg.utm.md
17.Sergiu LUNGUasistent universitarsergiu.lungu@gcg.utm.mdDirector Mina Chișinău
 18.Nicolae BEȚasistent universitarnicolae.bet@gcg.utm.md
19.Alina BEȚasistent universitarshopotean.alina@yahoo.comSpecialist Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale a Republicii Moldova
20.Alexandru PANTAZasistent universitaralexandru.pantaz@gcg.utm.md
21.Ion ȘUMLEANSCHI

 

asistent universitarion.sumleanschi@gcg.utm.md

 

IV. FORMELE DE STUDII

Denumirea programului/specialității științificeCiclulNr. credite (ECTS)Participare conferințe, mobilitate
„Geodezie, topografie şi cartografie” (GTC)I240

(4 ani)

La Univesitatea Politehnica din Valencia, Spania – 1 student, 2014/2015.

La Universitatea Politehnică din Varșovia, Polonia – 1 persoană, 2015 /2016.

„Inginerie și managementul zăcămintelor minerit” (IMZM)I240

(4 ani)

„Cadastru și Dezvoltarea Imobilului” (CDI)II90

(1,5 ani)

La Universitatea Politehnica din Valencia, Spania – 2 studenți, 2012.
„Geodezie și tehnologii geoinformaționale”III180

(3/4 ani)

„Cadastru, monitorizare și reglementări funciare” (profil  științific)III180

(3/4 ani)

„Materiale de construcţii, elemente şi edificii”III180

(3/4 ani)

 

V. REALIZĂRI/CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE (2010-2015)

Formarea specialiștilor în domeniu:

Denumirea programului/specialității științificeCiclulNr. credite (ECTS)Nr. Studenți
BugetContract
Geodezie, topografie şi cartografie (GTC)I240 (4 ani)7545
Inginerie și managementul zăcămintelor, minerit (IMZM)I240 (4 ani)5316
Cadastru și Dezvoltarea Imobilului” (CDI)II90 (1,5 ani)7921

Publicații:

 • Monografii – 2.
 • Manuale     – 11.
 • Articole în reviste de specialitate – 148.

Participări la simpozioane (conferințe):

 • Internaționale – 47
 • Naționale  – 75
Denumirea PublicațieiLocul publicăriiConferința/SimpozionAnul, volum
Flood vulnerability usage for flood risk assessment in the RMBuletinul științific al Universității 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, GeoCAD 2016Simpozionul GeoCAD 2016, Alba Iulia 6-7 mai 20162016, 8 pagini

Proiecte/Contracte

 • Naționale –  1 (finanțat de Fondul Ecologic National (FEN))
 • Bilateral  –  1 (finanțat prin programul bilateral RM – Germania)
 • Internaționale  –  2 (finanțat prin programul TEMPUS și PC-7)
Denumire ProiectSursa de finanțarePerioadaRezultate
10.820.08.04 GA Dezvoltarea serviciului de poziţionare GNSS în timp real de mare capacitate pentru Moldova (MOLDPOS)”, în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Karlsruhe, Germania

 

Programul bilateral RM-Germania, Contract de finanţare nr. 04/GA din ”01” februarie 2010, Cifrul proiectului 10.820.08.04 GA

 

2010-2011Publicații

CHIRIAC, V (2010): Development of geodetic data bases for real time Moldpos service. United Nations Workshop on GNSS-Applications Moldova, May 2010. Download at http://www.moldpos.eu/events_ungnss.php?color=blue http://www.unoosa.org/pdf/sap/2010/moldova/presentations/3-2.pdf;

Mobilități: 4 colaboratori de la UTM au vizitat Universitatea HSKA Germania, or. Karlsruhe

EGNOS EXTENSION TO EASTERN EUROPE: APPLICATIONSProgramul European de Cercetare

FP7-GALILEO-2011-GSA-1, GALILEO.2011.4.3-1 INTERNATIONAL ACTIVITIES, 287179

 

2012-2013 
Environmental impact assessment of changes in land use in MoldovaFondul Ecologic National

No. 06/2370 – 3307 16.09.2010

2010-2013A fost creat geoportalul Ministerului Mediului

gismediu.gov.md (baza platformei geoinformaționale de mediu)

Geographic Information technology for sustainable Development in Eastern neighboring Countries (GIDEC)Programul European TEMPUS2010-2013A fost dezvoltat programul de studiu, Ciclul II

 

VI. RELAȚII INTERNAȚIONALE

Denumirea instituției partenereRealizăriPerioada
 Proiect TEMPUS2010-2013
Universitatea Jade de Științe Aplicate, GermaniaProgramul bilateral RM-Germania2010-2011
Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)Desfășurarea practicii de specialitate a studenților de la UTM la UTCBDin 1998
Universitatea Tehnică din Petroşani, RomâniaPractica studenți,

Doctorat

2010

2010-2014

Universitatea Baia Mare

 

Mobilitate studenți2006

 Mobilităti (deplasări), vizite de studii, specializări

AnulNr. de studențiOrașul, țaraNoteSursa de finanțareDurata

(săptămâni)

201020București, România10 students, GTC-0718, GTC-0719 groups.

10 students, GTC-816 group

 

Partially: TUM Budget, TUCEB3
201118București, România7 students, GTC-816 group.

11-students, GTC-0918, GTC-0919 groups.

 

Partially: TUM Budget, TUCEB3
201419 

București, România

10 students, GTC-1114 group.

9-students, GTC-1210 group.

Partially: TUM Budget, TUCEB3
201513București, România6 students, GTC-1210 group,

and 7 students GTC-1309 group

Partially: TUM Budget, TUCEB3
20122Valencia, Spania

 

2 master

Students,

Mariana PANAINTI and Alexandru PANTAZ

TEMPUS Project12
20131Valencia, Spania

 

Artiom PLĂMĂDEALĂ, gr. GTC 3rd yearErasmus Project20
20141Valencia, Spania

 

Adrian TAŞCA, gr. GTC – 1210Erasmus Project40
20151Warsaw University of Technology in the Faculty of Geodesy and CartographyAleksandra ZiebaProgramul

Erasmus Mundus

40
20141 

București, România

 

Nicolae GALAJU, gr. GTC- 1114UASVM București, România10 days
20155București, RomâniaNicolae MORAI,

Marin BRUMA,

Tudor LEVINȚA, Mariana PAVALACHI, Maxim ANENCO,

gr. GTC-1309

UASVM București, România1,5