albu

SVETLANA ALBU

Șef de departament
Conferenţiar universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-34-88
E-mail:

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Evaluarea și Management Imobilului (EMI) a fost creată în anul 2004 ca urmare a divizării Catedrei evaluarea imobilului, economie şi management, succesoarea Catedrei economie şi organizarea construcţiilor, fondată în 1969. Actualmente catedra este responsabilă de instruirea la două specialităţi.

Specialitatea „Evaluarea imobilului” a apărut în Republica Moldova în 1997, necesitatea specialiştilor respectivi fiind dictată de trecerea de la economia planificată la economia de piaţă. Prima promoţie a evaluatorilor de bunuri imobile a fost lansată în 2002, iar în 2005 specialitatea a fost acreditată.

Odată cu aderarea RM la Procesul Bologna, în 2006, instruirea specialiştilor a fost divizată în două nivele: licenţă şi masterat. Absolvenţii specialităţii „Evaluarea imobilului” au căpătat două opţiuni: instruirea pe profil tehnic în cadrul programului „Cadastru şi dezvoltarea imobilului” (cu durata de 1,5 ani) sau pe profil economic –  „Economia afacerilor imobiliare” (cu durata de 2 ani).

În anul 2006, în scopul restabilirii specialităţii „Economia şi organizarea construcţiilor”, a fost instituită specialitatea „Inginerie şi management în construcţii”, prima promoţie fiind în 2010.

În scopul asigurării instruirii continue şi perfecţionării specialiştilor în domeniul evaluării imobilului, la catedră funcționează cursuri de perfecţionare cu o durată de 90 de ore. Programul de perfecţionare a fost elaborat în conlucrare cu Camera Naţională de Imobil din Republica Moldova. La catedră se organizează periodic mese rotunde și master-class-uri pentru practicieni.

2017 – Comasarea catedrelor: „Evaluarea și Managementul Imobilului” și „Tehnologia Construcțiilor” și organizarea Departamentului Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului (DIMEI).

II. CADRE DIDACTICE

Nr.Numele, prenumeleTitlul, gradul, postul ocupatPosesor al certificatu-lui de calificare al evaluatoru-luiE-mail  

Remarcă

TITULARI
1Svetlana ALBUŞef departament,

dr. hab., conf. univ.

Bunuri imobile,

proprietate intelectuală

svetlana. Evaluator calificat al bunurilor imobile;

Evaluator calificat al proprietății intelectuale;

Vice-președinte al asociației evaluatorilor

Camera Națională de Imobil din R.Moldova”;

Conducător de doctorat la specialitatea 521.03.

2Tatiana SANDUŢAdr. în economie, conf.univ.Bunuri imobileEvaluator calificat al bunurilor imobile;

Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la

ARFC.

3Evsei ŞAMISdr. în tehnică, conf. univ.Pe parcursul ultimilor 10 ani: autor a 6 brevete de

invenții; 8 certificate de înregistrare a dreptului de

autor; 8 monografii

4Ion ALBUdr. în economie, conf.univ.Calificat în Managementul financiar în administrația

publică locală

Specializat în expertiza tehnică a construcțiilor în

scopul evaluării; gestiunea și coordonarea procesului

de construcții

5Liubov

USTUROI

lector superiorPe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 1 manual,

3 cursuri universitare, cca.20 lucrări metodice.

6Maria-Liliana MARIANlector superiorPe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 3 cursuri

universitare, cca.15 lucrări metodice.

7Mariana BEJENARUlector superiorBunuri imobileEvaluator calificat al bunurilor imobile
8Liliana JITARIlector superiorBunuri imobileEvaluator calificat al bunurilor imobile
9Emilia RENIȚĂlector superiorBunuri imobileEvaluator calificat al bunurilor imobile
10Natalia CALINlector superiorMagistru în evaluare
11Irina BULATlector universitarMagistru în evaluare
CUMULARZI
12Olga BUZUdr. hab., conf. univ.Bunuri imobileEvaluator calificat al bunurilor imobile;

Șefa secției Evaluarea imobilului ARFC

Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor

la ARFC;

Conducător de doctorat la specialitatea 521.03

13Alexandru VITANOVconf. univ.Bunuri imobile,

proprietate intelectuală

Evaluator calificat al bunurilor imobile;

Evaluator calificat al proprietății intelectuale;

Președinte al asociației evaluatorilor „Camera

Națională de Imobil din R.Moldova”

14Angela MORARUdr. în economie, conf.univ.Șefa secției Compilarea Balanței de plăți BNM,

Departamentul Raportări și Statistică.

 

III. FORMELE DE STUDII

 1. Licenţă (ciclul I)
  • 584.3 Specialitatea „Evaluarea imobilului” – 240 de credite, 4 ani (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă);
  • 521.8.1 Specialitatea „Inginerie şi management în construcţii” – 240 de credite, 4 ani (studii cu frecvență la zi și frecvență redusă).
 2. Masterat (ciclul II)
  • Specialitatea „Cadastru şi dezvoltarea imobilului”, 90 de credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi).
 3. Doctorat (ciclul III)
  • Specialitatea „Economie, finanțe și management” – 180 de credite, 3 ani.
 4. Instruire continuă
  • Specialitatea „Evaluarea bunurilor imobile” – 90 de ore.

 

IV. STUDENȚI

SpecialitateaEvaluarea imobiluluiInginerie și management în construcții
Buget, %Contract, %Buget, %Contract, %
Anul I41595446
Anul II64365248
Anul III51494753
Anul IV46542575

Anual la conferințe științifice naționale și internaționale participă cca. 14-25 studenți de la nivelul I și II de studiu. Studenții ciclului III doctorat anual participă la conferințele naționale și internaționale de profil cu rapoarte atât în RM, cât și peste hotare.

 

VI. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Direcțiile de cercetare în cadrul departamentului:

 • Managementul imobilului,
 • Evaluarea bunurilor imobile,
 • Evaluarea patrimoniului,
 • Eficiența investițiilor în domeniul construcțiilor.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Asociația evaluatorilor din Republica Moldova – Camera Națională de Imobil.
 2. Agenția Relații Funciare şi Cadastru.
 3. Întreprinderea de Stat „Cadastru”.
 4. Întreprinderi de evaluare din Republica Moldova.
 5. Bănci Comerciale din Republica Moldova.

 

VII. ABSOLVENȚI

Anul promoțieiNr. absolvenților specialității EINr. absolvenților specialității IMC
200446
200582
200633
200736
200857
200954
20105614
20116321
20126332
20134044
20142725
20152633

Absolvenții specialității EI sunt angajați pe specialitate în agenții imobiliare, ÎS „Cadastru”, băncile comerciale din RM, precum și în domenii înrudite în calitate de manageri de proiect, agenți imobiliari, specialiști în secțiile marketing ale firmelor de construcții etc.

Absolvenții specialității IMC sunt angajați la întreprinderi de construcții în diverse funcții: asistent diriginte de șantier, manager producere, manager aprovizionări, manageri de proiect, devizier, consultanți. De asemenea, absolvenții sunt angajați în domenii înrudite: producția materialelor de construcții sau în unități de comerț a materialelor de construcții în funcție de consultanți.