taranenco

 

TARANENCO ANATOLIE

Șef de catedră
Conferențiar universitar, doctor inginer

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-35-77
E-mail: anatolie.taranenco@cms.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra construcţii şi mecanica structurilor (CCMS) asigură predarea disciplinelor legate de calculul şi proiectarea construcţiilor şi edificiilor inginereşti: „Mecanica structurilor”, „Teoria elasticităţii”, „Construcţii din beton armat”, „Construcţii metalice”, „Construcţii din lemn şi mase plastice”, „Metoda elementelor finite şi de frontieră”, „Proiectarea asistată de calculator”, „Inginerie seismică” ş.a.

Repere cronologice

1963 – înființarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii în cadrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii de Stat din Moldova (şef catedră: conf. univ., dr. Victor SMIRNOV);

1964 –  înfiinţarea Facultății de Construcţii în cadrul Institutului Politehnic din Chişinău;

1966 –  înființarea Catedrei elemente de construcții prin divizarea Catedrei arhitectură şi elemente de construcţii. Primul șef catedră a fost conf. univ., dr. Eugen LIVOVSCHI, azi – prof. univ., dr. hab., m.c. AŞM;

1972 –  înființarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf.univ. dr. Gleb COLCIN, azi – prof. univ., dr. hab.).

1974 –  fondarea Catedrei mecanica structurilor prin divizarea Catedrei teoria structurilor şi tehnologia construcţiilor (şef catedră: conf. univ., dr. Gleb COLCIN).

1999 –  înființarea Catedrei construcţii şi mecanica structurilor prin comasarea Catedrei elemente de construcţii și a Catedrei mecanica structurilor (şef catedră: prof. univ., dr. hab. Gheorghe MORARU).

 

II. STRUCTURA CATEDREI

CCMS are următoarele subdiviziuni didactico-științifice:

  • Echipa „Mecanica structurilor”,
  • Echipa „Construcţii din beton armat”,
  • Echipa „Construcţii metalice”,
  • Echipa „Construcţii din lemn”,
  • Laboratorul „Încercarea construcţiilor”,
  • Laboratorul „Tensometrie”.

 

III. CADRE DIDACTICE

În componența CCMS intră 21 de persoane, dintre care 47,62% – cu grad științific.

Nr. crt.Numele, prenumeleTitlul ştiinţific, funcţia didacticăE-mail
1Mihail BÎRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehnicmihail.birca@cms.utm.md
2Olesea BURUIANĂlect. univ., ms. în informaticăolesea.buruiana@cms.utm.md
3Oleg CEBANlect. univ., ms. în constr., doctorandoleg.ceban@cms.utm.md
4Vladimir CORNEEVconf. univ., dr. în tehn.vladimir.corneev@cms.utm.md
5Vasile COTOROBAIconf. univ., dr. în tehn.vasile.cotorobai@cms.utm.md
6Ion CREŢUlect. univ., ms. în constr.ion.cretu@cms.utm.md
7Daniela DIGORIasist. univ., ms. în constr.daniela.digori@cms.utm.md
8Sergiu GALBINEANlect. univ., ms. în constr.segiu.galbinean@cms.utm.md
9Ion GÂRLACUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnicion.garlacu@cms.utm.md
10Victoria NICHITAlect. univ., ms. în constr. 
11Teodor SÂRBUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnicteodor.sarbu@cms.utm.md
12Elena SIDORENCOconf. univ., dr. în tehn.elena.sidorenco@cms.utm.md
13Anatolie TARANENCOconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic, șef de catedrăanatolie.taranenco@cms.utm.md
14Mihail TURCULEŢconf. univ., dr. în tehn.mihail.turculet@cms.utm.md
15Viorica ŢIBICHIconf. univ., dr. în tehn.viorica.tibichi@cms.utm.md
16Mihail URSUlect. sup., ms. în tehn., proiectantmihail.ursu@cms.utm.md
17Iulia VOSKRESENSKAIAlect. sup. univ., proiectantiulia.voskresenskaia@cms.utm.md
Cumularzi
 1.Mihail POTÂRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehn., proiectant 
 2.Eduard BALANasist. univ., ms. în constr. 
3.Alexandru CÂRLANasist. univ., ms. în constr., doctorand 
      4.Alexandru FRUNZAasist. univ., ms. în constr., doctorand 

 

IV. FORMELE DE STUDII

Licenţă (ciclul I)

Specialitatea „Construcţii industriale şi civile” – 240 ECTS, 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Masterat (ciclul II)

Specialitatea „Inginerie structurală” – 90 ECTS, 1,5 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi).

Doctorat (ciclul III)

Specialitatea „Materiale de construcţii, elemente şi edificii” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

Specialitatea „Mecanica corpului solid” – 180 ECTS, 3 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă la zi); 4 ani de studii (învăţământ cu frecvenţă redusă).

 

V. CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE ÎN PERIOADA 1964-2016

Naţionale

  1. Cercetarea şi modelarea proprietăţilor mecanice ale betonului (conducător ştiinţific: m.c. AȘM dr. hab., prof. univ. E. LIVOVSCHI). Pe această tematică au fost susţinute 9 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (I. CIUPAC, GR. BORDEIANU, A. SCRIPNIC, L. OLHOVOI, S. COREIBA, T. SÂRBU, E. OLARU, IU. LIUNENCO, N. GUZUN).
  2. Mecanica solidelor neomogene (conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. G. COLCIN). Pe această tematică au fost susţinute 6 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat (S. CLOVANICI, M. BÂRCĂ, V. CORNEEV, S. COJEMEACHIN, A. GUSEATNICOV, V. ŞPAC).
  3. Metoda soluţiilor discontinue în mecanica solidului deformabil (conducător ştiinţific dr. hab., prof. univ. Gh. MORARU). Pe această tematică au fost susţinute 3 teze de doctor în ştiinţe şi 1 de doctor habilitat (Gh. MORARU, T. CIBOTARU, S. BILCIUC, A. TARANENCO).