Formarea Profesională Continuă — Componență Indispensabilă a Pregătirii Cadrelor Inginerești

 

Ca urmare a studierii experienţei partenerilor din ţările UE şi experienţei acumulate în domeniul formării continue după aderarea UTM, în 2005, la Procesul Bologna, activităţile de formare continua au căpătat o dezvoltare semnificativă. Prin decizia Senatului din 22.04.2008 a fost aprobată noua structură, Regulamentul de funcţionare, modificarea denumirii Centrului de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor în Centrul universitar de Formare Continuă (CFC).

 

amariei

 

VALENTIN AMARIEI

Directorul centrului
Prorector formare continuă şi relaţii internaţionale

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd-ul Ştefan cel Mare, 168, of. 1-201
Tel: +373 22 23-52-26
E-mail: amariei.valentin@mail.utm.md
Site Web: cfc.utm.md

 

 

În compenenţa Centrului universitar de formare continuă intră:

Actualmente CFC reprezintă o structură diversificată de formare continuă cu centre specializate şi cursuri de formare continuă a specialiştilor la facultăţi şi Departamentul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice. Ca urmare a dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu mediul profesional al facultăţilor şi catedrelor de specialitate, au fost elaborate noi programe de formare continuă, care cuprind întregul spectru de modalităţi şi programe de formare continuă: cursuri tematice de perfecţionare/specializare de scurtă durată, cursuri de perfecţionare/specializare multidisciplinare cu durata de 72 – 500 ore, cursuri de recalificare în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru realizarea unei noi activităţi profesionale cu durata de 500 – 1000 ore, studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru obţinerea unei noi calificări cu durata mai mare de 1000 ore.

organigrama cufc

Organigrama Centrului Universitar de Formare Coninuă

 

La Facultatea de Urbanism şi Arhitectură, (şef catedră — conf. univ., dr. C. Ţiuleanu), la Catedra ACGV (lider în activităţile de formare continuă chiar de la crearea în 1994 a CPRC) a fost creat — în baza acordurilor de parteneriat cu SA „Moldovagaz”, întreprinderile raionale de alimentare cu gaze combustibile şi SA „Termocom” Centrul Specializat de Formare Continuă în ingineria Alimentărilor cu Căldură, Gaze combustibile şi Ventilaţie. La aceeaşi Catedră, ACGV în cadrul acordului de parteneriat cu Compania ENSI ENERGY SAVING INTERNATIONAL (Oslo, Norvegia), cu suportul logistic și financiar al Guvernului Regatului Norvegiei, în 2005 a fost creat Centrul de formare „ENERGOAUDIT” în domeniul eficienţii energetice şi auditul energetic al clădirilor. Un alt centru de formare continuă este specializat în sudarea ţevilor din polietilenă.

Pe parcursul a 20 de ani de activitate, la Catedra ACGV au fost perfecţionați cca 1500 specialişti, inclusiv cca 400 persoane prin studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare. La Facultatea de Urbanism şi Arhitectură funcţionează Institutul de Formare Continuă în Alimentări cu Apă şi Canalizare, creat în baza acordului de parteneriat cu Asociaţia “Moldova Apă-Canal” (directorul Institutului — conf.univ., dr. S. Calos; şef Catedră EMEIA “Unesco-Cousteau” — conf. univ., dr. Ion Ioneţ), cu Centrul de Formare Continuă în Domeniul Consrucţiei şi Reparaţiei Drumurilor (conf. univ., dr. S Bejan), cu Şcoala de Design (director — Svetlana Oleinic, lector superior Catedra Arhitectură).

În baza Memorandumului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în a. 2003 la FCGC a fost creat Centrul Moldo-Britanic de Reconversiune Profesională a Militarilor trecuţi în rezervă (pe parcursul a doi ani de funcţionare au fost perfecţionate pentru activitate civilă 292 pers. militari în rezervă). La solicitarea Departamentului Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului, acesta a fost transformat, în 2005, în Centrul Specializat de Formare Continuă în domeniul construcţiilor. Pe parcursul anilor 2006 – 2009, la acest Centru au fost perfecţionați 3450 specialişti din domeniul construcţiilor. Cu regret, în baza deciziei neargumentate a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, în 2009 personalul din domeniul construcţiilor a fost impus să urmeze în exclusivitate cursurile organizate de INCERCOM, instituţie subordonată aceluiaşi Minister.

La Facultatea de Inginerie Mecanică şi Transporturi funcţionează Centrele specializate de formare continuă „Inginerie şi management în transporturi”, „Siguranţa Rutieră”, „Şcoala Auto” (şef catedră — conf. univ., dr. V. Ceban), Centrul de Formare Continuă în domeniul frigotehnicii (conf. univ., dr. V. Cartofeanu, decan FIMT). Pe parcursul a 20 de ani de activitate, la aceste centre au fost perfecţionate cca 12 mii de specialişti în domeniul transporturilor. Centre similare de formare continuă funcţionează la FCIM — Centrul Naţional de Cercetare şi Formare Continuă în Inginerie Medicală (şef Catedră MBM — prof. univ., dr. V. Şontea); la FTMIA — Centrele de formare continuă „Tehnologii şi organizarea Alimentaţiei Publice” (şef catedră — prof. univ., dr. hab. O. Deceatnicov) şi „Enologie”(şef catedră — conf. univ., dr. A. Bălănuţă); la FIMET — Centrul de instruire CISCO (decan FIMET, conf. univ., dr. S. Andronic); la FIEB — Centrele de formare continuă „Economie şi management industrial” (şef cat. — conf. univ. R. Ciloci), „Economie şi management în construcţii” (şef cat. — conf. univ., dr. Gr. Vascan).

Actualmente UTM întreţine relaţii de parteneriat cu cca 260 de întreprinderi, cu Agenţia Eficienţă Energetică, Consiliul Raional Hânceşti, cu centre de formare continuă din ţară și din ţările UE, din SUA, Canada, ţările CSI, instituţii de învăţământ secundar profesional, colegii tehnice din Republica Moldova.

Colectivul Centrului Universitar de Formare Continuă, anul 2014

Colectivul Centrului Universitar de Formare Continuă, anul 2014