Formarea Profesională Continuă — Componență Indispensabilă a Pregătirii Cadrelor Inginerești.

 

amariei

 

VALENTIN AMARIEI

Director al serviciului
Prorector pentru formare continuă şi parteneriate

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd-ul Ştefan cel Mare, 168, Rectorat, of. 1-201
Tel: +373 22 23-52-26
E-mail: valentin.amariei@adm.utm.md

 

 

Centrul Universitar de Formare Continuă (CFC)

www.cfc.utm.md

Misiuni:

  • servicii educaţionale de formare profesională continuă la solicitările întreprinderilor, specialiştilor din economia naţională, persoanelor fizice cointeresate;
  • formare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din  instituţiile de învăşământ profesional tehnic corespunzător domeniilor de activitate  a UTM.

 

Centrul Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră (CEGHID)

www.cariera.utm.md

Misiuni:

  • promovarea imaginii UTM în mediul educaţional preuniversitar, contribuţii în  orientarea profesională  a potenţialilor studenţi ai UTM;
  • asistenţă consultativă, instruire extracurriculară, organizarea târgurilor/forumurilor  pentru stagiile de practică şi  angajare a studenţilor în câmpul muncii, monitorizarea  carierei profesionale a absolvenţilor;
  • stabilirea şi extinderea relaţiilor de parteneriat a UTM  cu mediul de afaceri, întreprinderile, partenerii sociali.

 

Relaţii de parteneriat

www.parteneri.utm.md

  • Colaborare cu organizaţiile studenţii şi Senatul studenţesc.
  • Acorduri de parteneriat cu întreprinderile, instituţiile de învăţământ, partenerii sociali.