lucinschi

 

TATIANA LUCINSCHI

Şef de serviciu

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, biroul 1-202, 1-204
Tel: +373 22 23-54-15
E-mail: tatiana.lucinschi@adm.utm.md

 

 
I. INFORMAȚII GENERALE

În scopul conlucrării cu diverse centre europene şi implicării mai active în programele de cooperare internaţională a colectivelor UTM a fost format Departamentul de Cooperări Internaţionale. Departamentul este serviciul central de informare pentru studenţii, profesorii şi cercetătorii care doresc să studieze, să lucreze sau să viziteze Universitatea. Departamentul distribuie în Universitate informaţia despre programele internaţionale şi ofertele de burse individuale, de asemenea oferă suport facultăţilor în promovarea politicilor internaţionale şi programelor.
Obiectivul de bază al activităţii Departamentului de Cooperări Internaţionale este: Internaţionalizarea vieţii universitare în interesele asigurării calităţii în educaţie prin participare la proiecte internaţionale educaţionale şi de cercetare în scopul producerii schimbărilor de la naţional la internaţional.

 

II. MOTIVUL INTERNAȚIONALIZĂRII

Profilul inginerului de mîine este determinat de competitivitatea în plan internaţional, de procesul de globalizare şi de necesităţile societăţii, şi din acest motiv promovarea cooperărilor internaţionale a devenit deja un compartiment foarte semnificativ al activităţii UTM.
Activitatea Departamentului de Cooperări Internaţionale este coordonată de prorectorul pentru formarea continuă şi relaţii internaţionale Valentin Amariei, conf. univ., dr.

 

III. COLABORATORI

  • Tatiana Lucinschi, şef departament, Biroul de programe educaţionale şi ştiinţifice, conferinţe, seminare;
  • Tatiana Ursulenco, Biroul de imagine externă şi protocol;
  • Irina Cojocaru, Biroul pentru studenţii şi doctoranzii străini, filiere anglofone;
  • Lilia Scurtu, Biroul de relaţii inter-universitare, reţele, filiere francofone;
  • Boris Baraniuc, conf., dr., coordonator de programe, filiere germanofone.