* Universitatea Tehnica a Moldovei *    * Facultatea: Inginerie si Management in Constructia de Masini *    * Catedra: Studiul si Tehnologia Materialelor *

Catedra STM

     Prezentarea catedrei

     Catedra a fost formata in 1965 in cadrul Facultatii de Mecanica, o data cu fondarea Institutului Politehnic din Chisinau. Actual catedra este parte componenta a Facultatii de Inginerie si Management in Constructia de Masini.

     Activitatea didactico-metodica

     Catedra este constituita pe doua discipline de baza "Studiul materialelor" si "Tehnologia materialelor" pentru studentii cu profil mecanic si pe secvente ale acestor discipline pentru profilele: inginerie menegeriala, constructii, energetica, tehnologii alimentare, design industrial, etc.
 Pe parcursul existentei catedrei, colaboratorii au editat 5 monografii si peste 140 de lucrari metodico-didactice, care au contribuit si contribuie la majorarea eficientii instruiri. Mentionam unele din ele: "Structura, proprietatii si tratamente termice", "Studiul materialelor si sudarea", "Prelucrarea la strung si masini de gaurit", "Studiul si prelucrarea materialelor" etc.

     Activitatea de cercetare stiintifica

     Initial directia stiintifica a catedrei tinea de ingineria materialelor semiconductoare, iar in anii 1980 directia stiintifica a catedrei a fost redirectionata, fiind apropiata de specificul stiintific al facultatii mecanice.
 La moment catedra activeaza in cadrul directiei stiintifice "Reconditionarea si durificarea suprafetelor functionale prin tratamente termochimice".
 Colaboratorii catedrei au publicat peste 400 articole stiintifice, au participat la zeci de Simpozioane si Conferinte internationale cu peste 30 de comunicari.

     Baza tehnico-materiala

     Desfasurarea lucrarilor de laborator are loc in cinci laboratoare specializate. Doua din ele - de analiza microscopica si de tratari termice - deservesc compartimentul studiul materialelor, iar celelalte - de prelucrare a materialelor prin deformare plastica, prin sudare si prin aschiere - deservesc compartimentul tehnologia materialelor de constructii de masini.
 Catedra dispune de utilaje, aparate, instalatii care permit realizarea scopurilor de baza a programelor de invatamant in sensul instruirii practice a studentilor.

     Colaborari

     Catedra colaboreaza atit in domeniul metodico-didactic, cit si stiintific cu catedrele similare din Universitatea Tehnica "Gh. Asachi", Iasi; Universitatea Tehnica de Stat din Moscova; Academia Sirba de Arte din Zagreb; Institutul Politehnic din Minsc (Republica Belorusia); Institutul Politehnic din Kiev (Ucraina) s.a.