Facultatea Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații

 1. Codul şi denumirea specialităţii: 525.2 Sisteme Optoelectronice
 2. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie și Management în Telecomunicații
 3. Codul şi denumirea specialităţii: 525.1 Electronica Aplicată
 4. Codul şi denumirea specialităţii: 525.4 Radiocomunicații și Televiziune
 5. Codul şi denumirea specialităţii: 525.3 Teleradio Comunicații
 6. Codul şi denumirea specialităţii: 0618.4 Securitatea în Electronica și Comunicații

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

 1. Codul şi denumirea specialităţii: 523.1 Electroenergetica
 2. Codul şi denumirea specialităţii: 529.1 Ingineria şi Managementul Calităţii
 3. Codul şi denumirea specialităţii: 524.1 Electromecanica
 4. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi Management în Energetică
 5. Codul şi denumirea specialităţii: 523.2 Termoenergetică

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

 1. Codul şi denumirea specialităţii: 526.3 Automatică şi Informatică
 2. Codul şi denumirea specialităţii: 444.3 Informatică aplicată
 3. Codul şi denumirea specialităţii: 444.2 Management Informațional
 4. Codul şi denumirea specialităţii: 526.1 Calculatoare
 5. Codul şi denumirea specialităţii: 526.4 Ingineria Sistemelor Biomedicale
 6. Codul şi denumirea specialităţii: 525.4 Microelectronica și nanotehnologii
 7. Codul şi denumirea specialităţii: 526.8 Robotica și Mecatronica
 8. Codul şi denumirea specialităţii: 526.5 Securitate Informațională
 9. Codul şi denumirea specialităţii: 526.2 Tehnologii Informaționale
 10. Codul și denumirea specialității: Inginerie Software

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară

 1. Codul şi denumirea specialităţii: 552.2. Biotehnologii industriale
 2. Codul şi denumirea specialităţii: 541.2. Tehnologia produselor alimentare
 3. Codul şi denumirea specialităţii: 541.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice
 4. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8 Inginerie şi Management in Industria Alimentară
 5. Codul şi denumirea specialităţii: 541.2. Tehnologia produselor alimentare
 6. Codul şi denumirea specialităţii: 541.3. Tehnologia vinului și produselor obținute prin fermentare

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

 1. Codul şi denumirea specialităţii: 521.8.1 Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
 2. Codul şi denumirea specialităţii: 521.2 Construcții de echipamente și mașini agricole
 3. Codul şi denumirea specialităţii: 527.3 MAŞINI ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE
 4. Specialitatea: Ingineria Inovationala si Transfer Tehnologic
 5. Specialitatea: INGINERIA SUDARII
 6. Specialitatea: Tehnologia Constructiilor de Masini
 7. Codul și denumirea specialității: 521.7 – Design Industrial
 8. Codul și denumirea specialității: 521.6 – UTILAJE ŞI TEHNOLOGII DE AMBALARE A PRODUSELOR
 9. Codul și denumirea specialității: 522.2 – MAȘINI ȘI APARATE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
 10. Codul și denumirea specialității: 522.1 – MAȘINI ȘI APARATE ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ
 11. Codul și denumirea specialității: 522.3 – MAȘINI ȘI INSTALAŢII FRIGORIFICE , SISTEME DE CLIMATIZARE
 12. Codul și denumirea specialității: 521.8 – Inginerie şi Management în Transporturi
 13. Codul și denumirea specialității: 527.1 – INGINERIA ŞI TEHNOLOGIA TRANSPORTULUI AUTO
 14. Codul și denumirea specialității: 841.1 – Tehnologii de operare în transport (auto)
 15. Codul și denumirea specialității: 521.7 – Design Industrial

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

 1. Codul și denumirea specialității: 581.1 Arhitectura
 2. Codul şi denumirea specialităţii: 582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
 3. Codul şi denumirea specialităţii: 582.4 Căi ferate, Drumuri, Poduri
 4. Codul și denumirea specialității: 582.2 Ingineria materialelor și articolelor de construcții
 5. Codul și denumirea specialității: 543.2 Tehnologia produselor din ceramică și sticlă
 6. Codul și denumirea specialității: 522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii
 7. Codul și denumirea specialității: 583.1 Ingineria mediului
 8. Codul și denumirea specialității: 582.6 Ingineria şi protecţia apelor
 9. Codul și denumirea specialității: 581.2 Planificarea urbană și regională
 10. Codul și denumirea specialității: 581.4 Design Interior
 11. Codul și denumirea specialității: 211.3 Sculptură

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

 1. Codul și denumirea specialității: 584.2 Geodezie, topografie și cartografie
 2. Codul și denumirea specialității: 584.3. Evaluarea imobilului
 3. Codul și denumirea specialității: 521.8.1. Inginerie și management în construcții
 4. Codul și denumirea specialității: 0732.1 – CONSTRUCŢII INDUSTRIALE ŞI CIVILE
 5. Codul și denumirea specialității: 381.1 Drept
 6. Codul și denumirea specialității: 521.5 Ingineria și managementul zăcămintelor, minerit
 7. Specialitatea: 543.1 Tehnologia prelucrării lemnului
 8. Codul și denumirea specialității: 582.5 Inginerie antiincindeii și protecție civilă

Facultatea Inginerie Economică şi Business

 1. Codul şi denumirea specialităţii: 363.1 Business şi administrare
 2. Codul şi denumirea specialităţii: 361.1 CONTABILITATE
 3. Codul şi denumirea specialităţii: 362.1 Marketing şi logistică

Facultatea Industria Uşoară

 1. Codul și denumirea specialității: 521.8 Inginerie și Managment în Industria Ușoară
 2. Specialitatea: Design Textil (actualmente Arte decorative)
 3. Specialitatea: Design Vestimentar
 4. Codul și denumirea specialității: 543.4 Design și Tehnologii Poligrafice
 5. Codul și denumirea specialității: 542.1 INGINERIA PRODUSELOR TEXTILE ŞI DIN PIELE