Blog – Anunțuri pentru doctoranzi

PÎNZARU Natalia – prezentarea tezei de doctor în tehnică

ȘCOALA DOCTORALĂ INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI TRANSPORTURI A V I Z  În data de 28.XI.2018, (ora 13.30, a. 6-415), în cadrul Şedinţei Seminarului Ştiinţific Interdepartamental, va avea loc prezentarea tezei de doctor în tehnică, a asist. univ. PÎNZARU Natalia cu tema: CERCETĂRI PRIVIND CONCEPEREA, PROIECTAREA ŞI ELABORAREA „ELECTROZILOR-SCULE” PENTRU FORMAREA STRATURILOR DE SUPRAFAŢĂ CU APLICAREA […]

RÂŞCOVOI Alexandru – examinarea tezei de doctor în tehnică

Mercuri, 21 noiembrie 2018, ora 15.00, în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil 135. Mecanică; 211. Ingineria construcţiilor din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 129, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui RÂȘCOVOI Alexandru cu tema: „STUDIUL DINAMICII DE CONSOLIDARE A PĂMÂNTURILOR SENSIBILE LA UMEZIRE PRIN EXECUTAREA COLOANELOR VERTICALE DE […]

Admiterea doctorat (ciclul III) UTM

  Admiterea doctorat (ciclul III) UTM (metodologia, calendarul admiterii, actele necesare, taxele de studii, planul de admitere 2018-2019): http://utm.md/admiterea-utm/admiterea-utm-doctorat/    

ȚURCANU Tatiana – susținerea tezei de doctor în științe economice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice Pretendent: ȚURCANU Tatiana, Universitatea Tehnică a Moldovei

OBERŞT Ala – susținerea tezei de doctor în ştiinţe economice

Se anunţă susținerea tezei de doctor în științe economice „Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială” Pretendent: OBERȘT Ala, Universitatea Tehnică a Moldovei

ANDRONIC Silvia – susținerea tezei de doctor în ştiinţe fizice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”  Pretendentă: Andronic Silvia, Universitatea Tehnică a Moldovei