Blog – Anunțuri pentru doctoranzi

ȚURCANU Tatiana – susținerea tezei de doctor în științe economice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice Pretendent: ȚURCANU Tatiana, Universitatea Tehnică a Moldovei Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ., BUGAIAN Larisa, Universitatea Tehnică a Moldovei Consiliul ştiinţific specializat: CŞS D 31.521.03-12 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei Tema tezei: „Dezvoltarea managementului costurilor la întreprinderile sectorului tehnologiilor informaționale și comunicațiilor” Specialitatea: 521.03 Economie […]

CREŢU Ion – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent: CREȚU Ion Conducător ştiinţific:   prof. univ., dr. hab. ȘEREMET Victor Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.135.02-02 Tema tezei: SOLUȚII INTEGRALE ÎN TERMOELASTICITATEA NECUPLATĂ Specialitatea:   135.02 – Mecanica Corpului Solid Data: 27 iulie 2018, Ora: 1400 Local: bd. Dacia, nr. 41, blocul 10, aud. 310   Principalele publicaţii ştiinţifice. La […]

OBERŞT Ala – susținerea tezei de doctor în ştiinţe economice

Se anunţă susținerea tezei de doctor în științe economice „Managementul întreprinderilor de fabricare a produselor din carne în economia concurențială” Pretendent: OBERȘT Ala, Universitatea Tehnică a Moldovei Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. SÎRBU Ion, Academia de Studii Economice a Moldovei Consiliul ştiinţific specializat: D 31.521.03 – 13 din cadrul Universității Tehnice a Moldovei Tema tezei: […]

ANDRONIC Silvia – susținerea tezei de doctor în ştiinţe fizice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale”  Pretendentă: Andronic Silvia, Universitatea Tehnică a Moldovei Conducător ştiinţific: dr. hab., prof.univ. Casian Anatolie, Universitatea Tehnică a Moldovei Consiliul ştiinţific specializat: D 30.131.03-02 din cadrul Universității de Stat din Moldova Tema tezei: „Studiul tranziției metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale” […]

BOAGHI Eugenia – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică Pretendent: BOAGHI Eugenia Conducător ştiinţific: conf. univ., dr., REȘITCA Vladislav Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-11 Tema tezei: „ Modificările biochimice şi tehnologice ale nucilor pe parcursul prelucrării şi păstrării”. Specialitatea 05.18.01 Tehnologia produselor Alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice). Data: 3 iulie 2018; Ora: 10:00; Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a […]

CRISTEA Elena – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică Pretendent: CRISTEA Elena Conducător ştiinţific: prof. univ., dr.hab., STURZA Rodica Consiliul ştiinţific specializat  D 31.253.01-12 Tema tezei: „ Regimuri tehnologice pentru asigurarea potenţialului antioxidant al unor produse horticole la păstrare şi prelucrare”. Specialitatea 05.18.01 Tehnologia produselor Alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice). Data: 3 iulie 2018; Ora: 13:00; Local: Chişinău, […]

NICOLAEV Pavel – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică Pretendent: NICOLAEV Pavel Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. NASTAS Vitalie Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.273.02-01 Tema tezei  „MĂSURĂTOARE DE IMPEDANŢĂ CU REZONANŢĂ SIMULATĂ ÎN COORDONATE CARTEZIENE”  Specialitatea 273.02 – Metode şi  sisteme de control în metrologie  Data – 30 iunie 2018,   ora 12.00 Local: bd. Ştefan cel […]

CALMÎCOV Igor – susţinerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică Pretendent CALMÎCOV Igor  Conducător ştiinţific conf. univ., dr., Zaporojan Sergiu Consiliul ştiinţific specializat D 31.232.01-02 Tema tezei: „SOLUȚII ÎNCORPORATE PENTRU SISTEME DE MĂSURARE ȘI CONTROL ÎN PRODUCEREA ȘI APLICAREA MICROFIRELOR”. Specialitatea: 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale. Data: 21 iunie 2018, Ora 15:00 Local: […]

GOLUBI Roman – examinarea tezei de doctor

Joi, 10 mai 2018 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 253. Tehnologii în industria alimentară; specialitatea 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală din cadrul UTM, pe adresa: Chişinău, st. Studenţilor 9/9, blocul 5, ora 15.00, în aula 5-120, va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema „Valorificarea strugurilor nematuraţi la obţinerea compoziţiilor […]

VLASENCO Ana – examinarea tezei de doctor

Vineri, 04 mai 2018, ora 12.00 în ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea științifică 262.01. Geodezie și tehnologii geoinformaționale din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chișinău, bd. Dacia 4, blocul 10, aula 104, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dnei VLASENCO Ana cu tema:  „CONTRIBUȚII CU PRIVIRE […]