Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii

Conducerea

sontea

VICTOR ȘONTEA

Directorul școlii
Doctor în științe tehnice, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/7, blocul de studii nr. 3, biroul 423
Tel: +373 22 50-99-10
E-mail: victor.sontea@mib.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Victor ABABII, doctor, conferentiar universitar, UTM
Vasile TRONCIU, doctor habilitat, conferențiar universitar, UTM
Ion TIGHINEANU, academician, AŞM
Sergiu CANDRAMAN, student-doctorand, UTM

Conducători de doctorat
Orarul lecțiilor și examenelor
Programe de doctorat
 • 122.03. Modelare,  metode matematice, produse program;
 • 131.03. Fizică statistică şi cinetică;
 • 134.01. Fizica şi tehnologia materialelor;
 • 232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale;
 • 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale;
 • 232.03. Tehnologii şi sisteme în securitatea informaţională;
 • 233.01. Nano-microelectronică şi optoelectronică;
 • 233.04. Echipamente şi dispozitive biomedicale.
Lista doctoranzilor
Acte normative

Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

Conducerea

PETRU STOICEV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 6, biroul 219
Tel: +373 22 44-03-45
E-mail: petru.stoicev@imi.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Ion BOSTAN, academician, doctor habilitat, profesor universitar, UTM
Maxim VACULENCO, doctor, conferențiar universitar, UTM
Pavel TOPALĂ, doctor habilitat, profesor universitar, USARB
Igor GÎDEI, student-doctorand, UTM

Conducători de doctorat
Orarul lecțiilor și examenelor
Programe de doctorat
 • 242.01. Teoria maşinilor, mecatronică;
 • 242.03. Tribologie;
 • 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare;
 • 242.06. Termotehnică, maşini termice şi instalaţii frigorifice;
 • 242.07. Maşini şi echipamente tehnice;
 • 255.01. Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală;
 • 271.01. Ingineria şi managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale).
Lista doctoranzilor
Acte normative

Inginerie Civilă

Conducerea

io rusu foto

ION RUSU

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia 39, blocul de studii 9, biroul 9 p. 21
Tel: +373 22 77-38-11
E-mail: ion.rusu1@tran.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Mircea ANDRIUȚĂ, doctor habilitat, profesor universitar, UTM
Vera GUȚUL, doctor, conferențiar universitar, UTM
Gheorghe CROITORU, doctor, MDRC RM
Nicolae LUCAȘENCO, student-doctorand, UTM

Conducători de doctorat
Orarul lecțiilor și examenelor
Programe de doctorat
 • 135.02. Mecanica corpului solid;
 • 211.02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii;
 • 211.03. Reţele inginereşti în construcţii;
 • 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor;
 • 242.07. Maşini şi echipamente tehnice;
 • 262.01. Geodezie şi tehnologii geoinformaţionale;
 • 262.03. Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară;
 • 652.04. Design de interior, mediu şi arta peisajului.
Lista doctoranzilor
Acte normative

Știința Alimentelor

Conducerea

tatarov

PAVEL TATAROV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 5, biroul 5-415
Tel: +373 22 50-99-58; +373 22 50-99-60
E-mail: pavel.tatarov@tpa.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Rodica STURZA, dr. hab. prof. univ., UTM
Mircea BERNIC, dr. hab. prof. univ., UTM
Vlad REȘITCA, dr., conf. univ, FTMIA, UTM
Eugenia SOLDATENCO, dr. hab., cercet. șt. princ., Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA)
Anatol BALANUȚĂ, dr., prof. univ., UTM
Jorj CIUMAC, dr., prof. univ., UTM
Eugenia BOAGHI, student-doctorand, UTM

Conducători de doctorat
Orarul lecțiilor și examenelor
Programe de doctorat
 • 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 •  253.02. Tehnologia produselor alimentare de origine animală (cu specificarea produselor şi procedeelor);
 • 253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice;
 • 253.04. Securitatea produselor alimentare;
 • 253.05. Procese și aparate în industria alimentară;
 • 253.06. Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară.
Lista doctoranzilor
Acte normative

Recomandări metodice privind elaborarea și susținerea referatelor științifice, anul II

Economie, Finanţe şi Management

Conducerea

albu

ALBU SVETLANA

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia 41, blocul de studii nr. 10, biroul 342
Tel. +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Maria GHEORGHIȚĂ, doctor, profesor universitar, UTM
Svetlana GOROBIEVSCHI, doctor habilitat, profesor universitar, UTM
Valeriu CAPSÎZU, doctor, conferenţiar universitar, USM
Carolina VOLOSATÎI, student-doctorandă, UTM

Conducători de doctorat
Orarul lecțiilor și examenelor
Programe de doctorat
 • 521.01. Teorie economică şi politici economice;
 • 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate.
Lista doctoranzilor
Acte normative

Energetică şi Inginerie Electrică

Conducerea

SOBOR ION

Directorul școlii
doctor, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 august 1989, 78, blocul de studii nr. 2, biroul 120
Tel: +373 22 23-76-19
E-mail: ion.sobor@adm.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Ilie NUCĂ, doctor, conferențiar universitar, UTM
Vitalie NASTAS, doctor, conferențiar universitar, UTM
Vladimir BERZAN, doctor habilitat, profesor universitar, AŞM
Elena VASILOS, student-doctorand, UTM

Conducători de doctorat
Orarul lecțiilor și examenelor
Programe de doctorat
 • 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice;
 • 221.02. Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor);
 • 222.01. Dispozitive şi echipamente electrotehnice;
 • 222.02. Tehnologii electrotehnice;
 • 273.01. Metrologie, standardizare şi conformitate;
 • 273.02. Metode şi sisteme de control în metrologie.
Lista doctoranzilor
Acte normative