I. INFORMAȚIA GENERALĂ

Rolul Direcției Doctorat și Postdoctorat este de a sprijini şi promova activităţile privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • asigură asistenţă în organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat;
 • elaborează documente oficiale referitoare la activitatea studenţilor – doctoranzi, conducătorilor de doctorat, Şcolilor doctorale;
 • asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor;
 • organizează centralizat evidenţa tuturor informaţiilor privind studiile superioare de doctorat;
 • monitorizează activitatea studenţilor – doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat;
 • participă la întocmirea prezentărilor sau rapoartelor referitoare la studiile de doctorat;
 • facilitează comunicarea dintre Consiliul Ştiinţific şi Şcolile doctorale;
 • asigură publicarea pe Internet a tuturor informaţiilor necesare privind studiile de doctorat.

 

II. PERSONAL

 • Galina Marusic, şef direcție
  E-mail:
  Tel: +373 22 23-54-48;
 • Tatiana Gangan, specialist documentație studii
  E-mail:
  Tel: +373 22 23-54-48
 • Svetlana Rufală, specialist documentație studii
  E-mail:
  Tel: +373 22 23-54-48