poza Galina Marusic doctorat

 

GALINA MARUSIC

șef direcție

 

DATE DE CONTACT

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare 168, biroul 303
Tel: +373 22 23-54-48;
E-mail:

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută ca o şcoală de pregătire a cadrelor ştiinţifice naţionale. Activitatea doctoranturii la UTM începe în anul 1966, la doi ani după înfiinţarea Institutului Politehnic din Chişinău.

În prezent Universitatea Tehnică a Moldovei organizează forma de doctorat ştiinţific în următoarele domenii ştiinţifice acreditate:

 1. Ştiinţe ale naturii.
 2. Ştiinţe inginereşti şi tehnologii.
 3. Ştiinţe sociale şi economice.

Activitatea de doctorat se realizează conform Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014; Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014; Regulamentului instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III din cadrul Şcolilor Doctorale ale Universităţii Tehnice a Moldovei (aprobat la Senatul UTM din 26 mai 2015).

Coordonarea studiilor superioare de doctorat este realizată de către Direcția Doctorat și Postdoctorat, cu structură managerială şi administrativă distinctă, instituit în cadrul şedinţei Senatului UTM din data de 30 iunie 2015.

Organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat se realizează prin şase Şcoli Doctorale:

 1. Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.
 2. Inginerie Civilă.
 3. Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii.
 4. Ştiinţa Alimentelor.
 5. Energetică şi Inginerie Electrică.
 6. Economie, Finanţe şi Management.

Fiecare Şcoală Doctorală este coordonată de către Consiliul Şcolii Doctorale. Principiile fundamentale de funcţionare a Şcolilor Doctorale sunt:

 • acces egal şi echitabil la studiile de doctorat pentru orice persoană care întruneşte condiţiile necesare de înscriere;
 • asigurarea calităţii studiilor de doctorat prin promovarea procedurilor de evaluare şi perfecţionare periodică a programelor de studii;
 • asigurarea calităţii şi transparenţei procesului de îndrumare şi evaluare a doctoranzilor.

Actualmente la UTM îşi fac studiile 124 de doctoranzi (110 bugetari şi 14 în bază de taxe), fiind  îndrumaţi de către 63 de conducători de doctorat. În total cu dreptul de conducător de doctorat sunt abilitate 106 persoane.

 

II. ACTE NORMATIVE DOCTORAT

 1. Regulament insituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat
 2. Contract de studii superioare de doctorat
 3. Regulamentul privind acordarea concediului de creaţie în scopul finalizării şi susţinerii tezei de doctor
 4. Ghid pentru doctoranzi
 5. Ghid pentru postdoctoranzi
 6. Plan individual al studiilor superiare de doctorat, ciclul III (Model)
 7. Metodologie privind repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017
 8. Hotararea Senatului UTM privind începerea anului de studii la doctorat pentru doctoranzii anului I
 9. Concursul proiectelor ştiinţifice în cadrul Şcolilor Doctorale UTM
 10. Ordinul de înmatriculare la studii superioare de doctorat (2016 – 2017)
 11. Proiect de mobilitate pentru doctoranzi Moldova-România-Franța (iulie 2016 – iunie 2017)
 12. EXTRAS din procesul-verbal nr. 7 al ședinței Senatului UTM din 27.01.2015 – Privind acordarea primei persoanelor care au susținut teza de doctor în termen

 

III. ACORDURI DE COLABORARE

 1. Acord de colaborare între Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al Universității Ștefan cel Mare din SUCEAVA și Departamentul „Școli Doctorale” a Universității Tehnice a Moldovei
 2. Acord de colaborare între Biroul pentru Studii Doctorale Universitare a Universitatății „Alexandru loan CUZA”  IAȘI-ROMÂNIA  și Departamentul „Școli Doctorale” a Universității Tehnice a Moldovei
 3. Acord de colaborare între Departamentul ”Şcoala Doctorală”  a Universității de Arte ”Georghe Enescu” IAŞI-ROMÂNIA şi Departamentul “Şcoli Doctorale” a Universitatății Tehnice a Moldovei 
 4. Acord de colaborare intre Scoala doctorala din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti si Departamentul „Scoli Doctorale” UTM

IV. LINK-URI UTILE

 1. utm.md/credo
 2. www.asm.md
 3. www.cnaa.md
 4. www.pro-science.asm.md
 5. www.nap.edu
 6. search.ebscohost.com

V. ORARUL LECȚIILOR ȘI EXAMENELOR, RAPORTAREA ANUALĂ

 1. Orarul lecțiilor la disciplina Istoria si Metodologia cercetarii
 2. Examen la disciplina Istoria si Metodologia cercetarii
 3. Orarul lectiilor pentru doctoranzii anului II
 4. Orarul examenelor pentru doctoranzii an. II, III si IV
 5. Dezvoltare durabilă – abordări metodologice
 6. Orarul susținerii examenelor de doctorat a. I
 7. Orarul susținerii referatelor științifice și proiectelor de cercetare de către doctoranzii an. I
 8. Orarul cu privire la atestarea anuală a doctoranzilor an. II, III, IV
 9. Orarul susținerii referatelor științifice de către doctoranzii anilor II, III, IV
 10. Orarul activităților în cadrul disciplinei „Dezvoltare Durabilă Globală” a.u. 2016-2017
 11. Examen la disciplina „Dezvoltare Durabilă Globală” a. u. 2016-2017
 12. Examen la disciplina „Dezvoltare Durabilă Globală” (29.04.2017) a.u. 2016-2017