A fi francofon înseamnă să folosim o limbă comună şi să împărtăşim anumite valori precum democraţia, libertatea, drepturile omului, dreptatea, solidaritatea, progresul, diversitatea culturală, fără să pretindem că deţinem monopolul acestora. […]

logo auf

sindicat1

 

INFORMAȚII GENERALE

Fondată în 1961, la Montréal (Québec,Canada), Agenţia Universitară a Francofoniei  (AUF), este o instituţie multilaterală care susţine cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone şi favorizează dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării.

AUF reprezintă o reţea mondiala de peste 800  instituţii de învăţământ superior şi de cercetare (www.auf.org/.accueil/membres), dintre care 109 in Europa Centrala si Orientala (https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/).

Universitatea Tehnică din Moldova este membră al AUF din 1997. Prin urmare, studenţii şi cadrele didactice UTM sunt beneficiarii programelor de  burse oferite de AUF.

 

Obiective Agenţiei Universitare a Francofoniei – un dublu obiectiv de excelenţă şi de co-dezvoltare

AUF oferă în fiecare an burse pentru studenţi şi cadre didactice, precum şi pentru programe de cercetare.

 

SCOPURI GENERALE

 • să permită studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor care fac progrese în domeniul lor şi au un bun nivel de cunoaştere a limbii franceze să găsească cele mai bune perspective de reuşită datorită mobilităţilor şi reţelelor ştiinţifice ale agenţiei;
 • să creeze un spaţiu ştiinţific mondial de limba franceză, capabil să reechilibreze inegalităţile de dezvoltare între ţări.

 
PROGRAME

Pentru a-şi îndeplini obiectivele, AUF desfăşoară mai multe programme ce se axeaza pe:

 • dezvoltare instituţională şi ştiinţifică a universităţilor
 • mobilitate ştiinţifică şi universitară
 • mobilităţi studenţeşti
 • mobilităţi pentru cadre didactice şi cercetători
 • mobilităţi academice
 • mobilităţi de reţea
 • sprijin acordat reţelelor şi structurilor asociative

AUF oferă burse pentru studenţi şi cadre didactice, precum şi pentru programe de cercetare.

Filiere francofone

Francofonia a fost din totdeauna omniprezentă în viaţa culturală şi ştiinţifică a Republicii Moldova, fiind una din cele mai francofile ţări din zonă. În anul 1997, în urma semnării unei Convenţii de parteneriat între UTM şi  AUPELF-UREF (actualmente AUF), au fost inaugurate filierele francofone «Technologies Alimentaires» (http://ffta.utm.md/fr/index.htm) şi «Informatique» cu instruirea studenților în limba franceză.

Această colaborare a oferit noi opotunităţi de excelenţă academică şi perfecţionare a studenţilor şi cadrelor didactice a UTM.

Centrul de Reușită Universitară (CRU) este un proiect susţinut organizaţional şi financiar de către Agenţia Universitară a Francofoniei.

Obiectivele specifice ale Centrului de Reușită Universitară (CRU) sunt:

 • creșterea gradului de atractivitate a programelor de învățământ francofon;
 • creșterea numărului de studenți vorbitori de limbă franceză;
 • îmbunătățirea competențelor de exprimare și comunicare în limba franceză a studenților;
 • oferă profesorilor și studenților resurse educaționale;
 • promovarea practicii a metodelor de predare inovativă, inclusiv și autoinstruirea;
 • consolidarea competențelor academice și profesionale prin formarea de formatori.

Misiunea CRU este de a oferi:

 • profesorilor
  • instrumente pentru dezvoltarea de cursuri inovatoare, motivante și actualizate;
  • dispozitive de divertisment educațional;
  • un spațiu de formare continuă;
  • un spațiu pentru schimbul și partajarea cu corespondenții din rețeaua regională a CRU.
 • studenților
  • un loc de acces liber la diferite resurse în limba franceză;
  • un spațiu pentru auto-instruire;
  • un spațiu pentru schimbul și partajarea cu corespondenții din rețeaua regională a CRU.

Centrul de Reuşită Universitară (http://revues-eco.refer.org/CRU/) este amplasat la adresa: strada Studentilor 9/9, sala 5-513.

Proiecte desfăşurate cu suportul AUF :

 1. Proiecte cofinanțate pentru ameliorarea capacităților de cercetare a echipelor din cadrul universităților (3 proiecte, suma totala a cofinantarii – 19000 euro) :
  • „La modernisation d’équipement et de la technologie d’impression sérigraphique par l’intégration des techniques de conception, simulation et fabrication dans le contexte européen – SERITEH”, șef proiect – Viorica CAZAC, Facultatea Industrie Ușoară;
  • „Matériaux poreux recyclables pour la dépollution – application aux effluents de l’industrie alimentaire”, șef proiect – Rodica STURZA, Facultatea Tehnologia Alimentelor;
  • „Consolidation de la capacité de recherche du Laboratoire de l’Aerodynamique dans le cadre du Département „Bases de Projection des Machines”, șef proiect – Valeriu DULGHERU, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.
 2. Proiect în colaborare cu USAMV Iasi.”Formation de préparation et de perfectionnement à l’analyse moderne des composés chimiques bioactifs dans les produits agro-alimentaires d’origine végétale”, șef proiect – Rodica STURZA, Facultatea Tehnologia Alimentelor;
 3. Proiect în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Universitatea Artois din Franţa. „Système multi sources de petite puissance pour l’alimentation d’un site isolé”, șef proiect – Ilie NUCĂ, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică;
 4. Programul de susţinere a studiilor francofone la nivelul Licenţă. Programul prevede susţinerea organizatorică şi financiară a mobilităţilor şi misiunilor profesorilor şi a studenţilor. Ambele filiere au beneficiat de acest program.
 5. Organizarea de seminarii doctorale :
  • Seminar științifico-practic cu patru ateliere: „Sustenabilitatea în producție”, „Energia și economia”, „Apa” și „Dezvoltarea proiectelor”.
  • „Impactul deşeurilor horticole asupra mediului şi oportunităţi pentru valorificarea lor ca sursă de compuşi fenolici”.
  • De la prima mea comunicare spre prima publicaţie ştiinţifică”
  • „ Calitatea produselor alimentare”
 6. Proiecte sociale (pentru studenți)

 
PROGRAMUL DE BURSE DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE „EUGEN IONESCU”

Programul se adresează doctoranzilor şi cercetătorilor din statele membre și observatoare ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) și Algeriei şi se derulează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din Romania, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).

Programul, finanţat de Guvernul României şi pus în practică cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), are ca scop sprijinirea dezvoltării durabile în spaţiul francofon.