A fi francofon înseamnă să folosim o limbă comună şi să împărtăşim anumite valori precum democraţia, libertatea, drepturile omului, dreptatea, solidaritatea, progresul, diversitatea culturală, fără să pretindem că deţinem monopolul acestora. […]

logo auf

sindicat1

 

INFORMAȚII GENERALE

Fondată în 1961, la Montréal (Québec,Canada), Agenţia Universitară a Francofoniei  (AUF), este o instituţie multilaterală care susţine cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone şi favorizează dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării.

AUF reprezintă o reţea mondiala de peste 800  instituţii de învăţământ superior şi de cercetare (www.auf.org/.accueil/membres), dintre care 109 in Europa Centrala si Orientala (https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/).

Universitatea Tehnică din Moldova este membră al AUF din 1997. Prin urmare, studenţii şi cadrele didactice UTM sunt beneficiarii programelor de  burse oferite de AUF.

 

Obiective Agenţiei Universitare a Francofoniei – un dublu obiectiv de excelenţă şi de co-dezvoltare

AUF oferă în fiecare an burse pentru studenţi şi cadre didactice, precum şi pentru programe de cercetare.

 

SCOPURI GENERALE

 • să permită studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor care fac progrese în domeniul lor şi au un bun nivel de cunoaştere a limbii franceze să găsească cele mai bune perspective de reuşită datorită mobilităţilor şi reţelelor ştiinţifice ale agenţiei;
 • să creeze un spaţiu ştiinţific mondial de limba franceză, capabil să reechilibreze inegalităţile de dezvoltare între ţări.

PROGRAME

Pentru a-şi îndeplini obiectivele, AUF desfăşoară mai multe programme ce se axeaza pe:

 • dezvoltare instituţională şi ştiinţifică a universităţilor
 • mobilitate ştiinţifică şi universitară
 • mobilităţi studenţeşti
 • mobilităţi pentru cadre didactice şi cercetători
 • mobilităţi academice
 • mobilităţi de reţea
 • sprijin acordat reţelelor şi structurilor asociative

AUF oferă burse pentru studenţi şi cadre didactice, precum şi pentru programe de cercetare.

 

Centrul de Reușită Universitară (CRU) este un proiect susţinut organizaţional şi financiar de către Agenţia Universitară a Francofoniei.

Obiectivele specifice ale Centrului de Reușită Universitară (CRU) sunt:

 • creșterea gradului de atractivitate a programelor de învățământ francofon;
 • creșterea numărului de studenți vorbitori de limbă franceză;
 • îmbunătățirea competențelor de exprimare și comunicare în limba franceză a studenților;
 • oferă profesorilor și studenților resurse educaționale;
 • promovarea practicii a metodelor de predare inovativă, inclusiv și autoinstruirea;
 • consolidarea competențelor academice și profesionale prin formarea de formatori.

Misiunea CRU este de a oferi:

 • profesorilor
  • instrumente pentru dezvoltarea de cursuri inovatoare, motivante și actualizate;
  • dispozitive de divertisment educațional;
  • un spațiu de formare continuă;
  • un spațiu pentru schimbul și partajarea cu corespondenții din rețeaua regională a CRU.
 • studenților
  • un loc de acces liber la diferite resurse în limba franceză;
  • un spațiu pentru auto-instruire;
  • un spațiu pentru schimbul și partajarea cu corespondenții din rețeaua regională a CRU.

Centrul de Reuşită Universitară (http://revues-eco.refer.org/CRU/) este amplasat la adresa: strada Studentilor 9/9, sala 5-513.

 

Filiere francofone

Francofonia a fost din totdeauna omniprezentă în viaţa culturală şi ştiinţifică a Republicii Moldova, fiind una din cele mai francofile ţări din zonă. În anul 1997, în urma semnării unei Convenţii de parteneriat între UTM şi  AUPELF-UREF (actualmente AUF), au fost inaugurate filierele francofone «Technologies Alimentaires» (http://ffta.utm.md/fr/index.htm) şi «Informatique» cu instruirea studenților în limba franceză.

Această colaborare a oferit noi opotunităţi de excelenţă academică şi perfecţionare a studenţilor şi cadrelor didactice a UTM.

 

Proiecte desfăşurate cu suportul AUF :

 1. Proiecte cofinanțate pentru ameliorarea capacităților de cercetare a echipelor din cadrul universităților (3 proiecte, suma totala a cofinantarii – 19000 euro) :
  • „La modernisation d’équipement et de la technologie d’impression sérigraphique par l’intégration des techniques de conception, simulation et fabrication dans le contexte européen – SERITEH”, șef proiect – Viorica CAZAC, Facultatea Industrie Ușoară;
  • „Matériaux poreux recyclables pour la dépollution – application aux effluents de l’industrie alimentaire”, șef proiect – Rodica STURZA, Facultatea Tehnologia Alimentelor;
  • „Consolidation de la capacité de recherche du Laboratoire de l’Aerodynamique dans le cadre du Département „Bases de Projection des Machines”, șef proiect – Valeriu DULGHERU, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi.
 2. Proiect în colaborare cu USAMV Iasi.”Formation de préparation et de perfectionnement à l’analyse moderne des composés chimiques bioactifs dans les produits agro-alimentaires d’origine végétale”, șef proiect – Rodica STURZA, Facultatea Tehnologia Alimentelor;
 3. Proiect în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Universitatea Artois din Franţa. „Système multi sources de petite puissance pour l’alimentation d’un site isolé”, șef proiect – Ilie NUCĂ, Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică;
 4. Programul de susţinere a studiilor francofone la nivelul Licenţă. Programul prevede susţinerea organizatorică şi financiară a mobilităţilor şi misiunilor profesorilor şi a studenţilor. Ambele filiere au beneficiat de acest program.
 5. Organizarea de seminarii doctorale :
  • Seminar științifico-practic cu patru ateliere: „Sustenabilitatea în producție”, „Energia și economia”, „Apa” și „Dezvoltarea proiectelor”.
  • „Impactul deşeurilor horticole asupra mediului şi oportunităţi pentru valorificarea lor ca sursă de compuşi fenolici”.
  • De la prima mea comunicare spre prima publicaţie ştiinţifică”
  • „ Calitatea produselor alimentare”
 6. Proiecte sociale (pentru studenți)

PROGRAMUL DE BURSE DOCTORALE ŞI POSTDOCTORALE „EUGEN IONESCU”

Programul se adresează doctoranzilor şi cercetătorilor din statele membre și observatoare ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) și Algeriei şi se derulează în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din Romania, membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF).

Programul, finanţat de Guvernul României şi pus în practică cu sprijinul Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF), are ca scop sprijinirea dezvoltării durabile în spaţiul francofon.