ÎN ATENȚIA DEPUNĂTORILOR LA BURSELE CONFEDERAȚIEI ELVEȚINE

Confederația elvețiană oferă diverse tipuri de burse pentru toate 3 cicluri de studii : Licență, Masterat, Doctorat la toate disciplinele. Bursele de studii pot fi alocate fie în baza rezultatelor școlare, fie contra plată. Prin intermediul Comisiei federale a burselor, Confederația Elvețiană este responsabilă de a distribui bursele de studii elevilor care și-au manifestat intersul în […]

Concurs de selecție a studenților Erasmus+ la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența a Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea […]

Concurs de selecție a studenților pentru mobilități ERASMUS+ la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (UTCN), România  în cadrul programului Erasmus+. UTCN oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I și II studii Licența și Masterat ai Facultăţii Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Candidații selectați vor efectua […]

Concurs de selecție a studenților Erasmus+

la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (https://www.oniris-nantes.fr/etudier-a-oniris/relations-internationales/). ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii […]

Prezentarea burselor DAAD și OeAD 2019/2020

 A demarat concursul pentru bursele de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) pentru anul academic 2019. Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2019 de burse de excelenţă acordate de Federaţia Mondială a Savanţilor (FMS) în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” http://www.federationofscientists.org/WfsScholar02.asp) (Anexa 1) […]

Bursele de excelenţă a Guvernului şi  Bursele nominale (pe domenii)

IN ATENŢIA DOCTORANZILOR!!!   Se anunţă demararea concursului cu privire la Bursele de excelenţă a Guvernului şi Bursele nominale  (pe domenii)! În acest context se solicită prezentarea dosarelor până în 1.10.2018 la Direcţia Doctorat şi Postoctorat (birou 1+303).

Conferință Internațională Anuală privind tendințele recente în Informatică și Electronică (RTCSE 2019)

Conferința va avea loc în perioada 3-6 ianuarie  2019 la Universitatea din Hawaii , Honolulu. Evenimentul  este consacrat tendințelor recente în domeniul informaticii și electronicii (RTCSE 2019) și este un loc de întâlnire pentru academicieni și profesioniști din domeniul informaticii, ingineriei, matematicii și domeniilor conexe. Un alt obiectiv al conferinței este întâlnirea academicienilor  și profesioniștilor […]

Înscrieri la cursurile de pregătire pentru DELF B2 și DALF C1

Alianța Franceză este singurul centru acreditat din Republica Moldova pentru organizarea examenelor DELF/DALF și DELF Junior. Aceste examene permit obținerea diplomelor oficiale emise de Ministerul Educației Naționale a Învățământului Superior și Cercetării din Franța. Acestea sunt eliberate de Centrul Internațional de Studii Pedagogice (CIEP) și sunt valabile pe viață. Diplomele certifică competențele de cunoaștere a limbii […]

Bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen Ionescu» 2018-2018

L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale a le plaisir de vous informer que l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales „Eugen Ionescu” 2018-2019 a récemment été lancé sur notre site. Il est disponible à l’adresse : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/ Délai de candidature : 4 novembre 2018. Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés […]

STUDENTS’ SELECTION CONTEST for international credit mobility within ERASMUS + programme

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Aalborg University, Denmark, within the special mobility strand of the Erasmus+ programme „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability (PBLMD)”. Under the special mobility strand, 10 mobility grants of 5 months are […]