CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

24 – 27 mai 2018

A 6-a ediţe a Conferinţei Internaţionale Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică „ICTEI 2018

Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

http://www.ictei.utm.md/

31 mai – 2 iunie 2018

A 22-a ediţe a Conferinţei Internaţionale „ImanEE 2018”

Str. Studenţilor 9/8, UTM, Chişinău, R. Moldova

http://www.imane.ro/

21 mai – 23 septembrie 2018

A 25-a Conferinţă de Matematică Aplicată şi Industrială – „CAIM 2018”

Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

                                                                                                                                                                                                

octombrie 2018

Simpozionul internaţional „Cucuteni 5000 Redivivus

Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

                                                                                                                                                                                               

http://cucuteni5000.utm.md

18 – 20 octombrie 2018

Conferinţa internaţională, ediţia a IV-a „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară ” MTFI – 2018

Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova

15 – 17 noiembrie 2018

A IX – Conferinţă Tehnico – Ştiinţifică Internaţională “Probleme actuale  ale urbanismului şi amenajării teritoriului”

Bd. Dacia, 39, Chişinău, R. Moldova

 

CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE NAŢIONALE

aprilie 2018

Conferința științifică națională a studenților „Știința în limbi străine”

Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova

13 aprilie 2018

Conferinţă ştiinţifică interuniversitară „Ştiinţele socioumane şi progresul tehnico-ştiinţific”

Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova

13 aprilie 2018

Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei „Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană”

Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova

 

SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII, ETC.

23 martie 2018

Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

aprilie 2018

Seminar “Evaluarea și dezvoltarea imobilului”

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

aprilie 2018

Seminar “Eficiența energetică a clădirilor locative”

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

27 aprilie 2018

Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

aprilie-mai 2018

Workshop în cadrul proiectului “SMA.RI.GO.2, River contract. Implementation of the Botna river contract for integrated management of river areas” finanțat de KEP Italia

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova