Articole

Hotărârile Senatului din 25 octombrie 2016

 1. Aprobarea planurilor de învățămînt și programelor de formare continuă „Expert degustător în produsele vinicole”, „Ghid turism intern vitivinicol”
 2. Privind siituația actuală a personalului didactic auxiliar, administrativ, tehnic, auxiliar și de deservire
 3. Privind Totalurile activității de studii în a. u. 2015/2016 și sarcinile pentru noul an universitar

Hotărârile Senatului din 27 septembrie 2016

 1. Cu privire la Admiterea 2016, totaluri și sarcini de perspectivă
 2. Cu privire la aprobarea „Regulamentului de instruire a Listei Rectorului și listelor decanilor studenților cu cea mai performanță reușită academică”

Hotărârile Senatului din 28 iunie 2016

 1. Cu privire la aprobarea Ghidului de imagine al UTM
 2. Cu privire la crearea la Catedra Limbi Moderne a Centrului de Limbi Străine ,,Lexis”
 3. Cu privire la instituirea nominației onorifice ,,Șef de Promoție” pentru absolvenții UTM și aprobarea Listei ”Șefi de Promoție- 2016”

Corina CHELMENCIUC – examinarea tezei de doctor

Marți, 7 iunie 2016, ora 14:00, în cadrul Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică a UTM  (blocul de studii nr. 2, str. 31  August 1989 nr. 78),  sala 2-222, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice”, în cadrul căreia va fi examinată teza de doctor a dnei Corina  CHELMENCIUC, cu tema: „Reducerea ireversibilității proceselor cu gaze la coacerea pâinii prin integrarea cogenerării.

Citește mai mult

Hotărârile Senatului din 31 mai 2016

 1. Cu privire la aprobarea planului de învățământ pentru programul de studii ”Securitatea Informației in Sisteme și Rețele de Comunicații’ studii superioare de master, ciclul II”
 2. Cu privire la modificarea planurilor de învățământ pentru programele de studii „Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații” și „Sisteme și Comunicații Electronice”, studii  superioare de master, ciclul II

Hotărârile Senatului din 26 aprilie 2016

 1. Alegerea secretarului științific al Senatului
 2. Aprobarea deciziei Biroului Senatului din 25 aprilie 2016 privind nominalizarea Comisiilor permanente ale Senatului și membrilor acestora
 3. Cu privire la aprobarea programei cursurilor de formare continuă a specialiștilor în domeniul cadastru ,,Măsurători geodezice pentru lucrări cadastrale” și a taxelor de studii la cursurile de formare continuă in a. 2016
 4. Divizarea departamentui „Arhitectură”
 5. Despre rezultatele activităților de elaborare și aprobare a Planurilor de invățământ ediția 2016
 6. Tarife pentru serviciile prestate de Planetariul UTM

Hotărârile Senatului din 23 februarie 2016

 1. Componența Senatului, Legislatura 2016-2021
 2. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U.T.M. pentru anul universitar 2015-2016
 3. Raport anual privind executarea bugetului și activitatea administrației UTM în anul 2015
 4. Aprobarea componenței nominale a Comisiei electorale pentru alegerea Senatului, legislatura 2016-2021

Hotărârile Senatului din 26 ianuarie 2016

 1. Cu privire la aprobarea planurilor de invățământ pentru formare continuă în domeniul psihopedagogiei invățământului profesional tehnic
 2. Analiza activității de cercetare științifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM, anul 2015
 3. Cu privire la activitatea Școlilor Doctorale
 4. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U .T.M. pe anul calendaristic 2015 în domeniul ”Cel mai bun student al anului universitar 2014-2015
 5. Cu privire la decernarea premiilor Senatului U.T.M. pe anul calendaristic 2015 în domeniile: „Laureat al anului 2015 în domeniul de cercetare”,  ”Laureat al anului 2015 într-un anumit domeniu de cercetare”, ”Laureat al anului 2015 în domeniul creativității tehnice”, ”Cel mai bun doctorand al anului universitar 2014-2015”, ”Cel mai bun îndrumător de grupă academică al anului universitar 2014-2015”, ”Creativității tehnice a studenților anului univ 2014-2015”
 6. Cu privire la decernarea Premiilor Senatului U .T.M. pe anul universitar 2014-2015 pentru munca didactică

Hotărârile Senatului din 24 noiembrie 2015

 1. Modificarea Componenței Seminarului Științific de Profil: 122. Informatica Aplicată; 232 .Calculatoare și Tehnologii Informaționale
 2. Cu privire la aprobarea planurilor de invățământ a cursurilor de formare continuă în proiectarea asistată de calculator elaborate la FUA