Articole

Hotărârile Senatului din 26 septembrie 2017

 1. Cu privire la achitarea costurilor comisiei medicale pentru cursanţii Catedrei militare UTM în mărime de 50%
 2. Cu privire la Admiterea 2017, totaluri şi sarcini de perspectivă
 3. Cu privire angajarea cumularzilor externi în calitate de cadre didactice
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre activitatea şi gestionarea Centrului de Alimentaţie şi Nutriţie
 5. Cu privire la corelarea denumirilor specialităţilor UTM, ciclul I (licenţă) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, cu denumirile specialităţilor din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005

Hotărârile Senatului din 27 iunie 2017

 1. Cu privire la aprobarea listei „Şef de Promoţie-2017”
 2. Cu privire la recomandarea candidaturilor UTM pentru concursul naţional Burse de merit, ediţia 2017
 3. Despre îndeplinirea hotărârilor Senatului aprobate în perioada 01.01.2016-31.12.2016

Hotărârile Senatului din 30 mai 2017

 1. Autonomia universitară şi activitatea studenţilor în organele de conducere ale UTM
 2. Cel mai bun elev în domeniile Creativităţii tehnice şi Creativităţii artistice
 3. Relaţii de parteneriat cu intreprinderile: analiza situaţiei şi căi extindere

Hotărârile Senatului din 25 aprilie 2017

 1. Cu privire la metodologia de stabilire a taxelor pentru repetarea unităţilor de curs/modulelor
 2. Cu privire la predarea şi studierea limbilor străine la UTM
 3. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programelor de studii superioare de licenţă

Hotărârile Senatului din 28 martie 2017

 1. Cu privire la aprobarea noilor programe de formare continuă elaborate de facultățile FTA, FCGC, FIEB
 2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programelor de studii superioare de licență

 

Hotărârile Senatului din 31 ianuarie 2017

 1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Profilurilor de cercetare ale UTM
 2. Aprobarea Regulamentelor UTM
 3. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale
 4. Cu privire la aprobarea programelor de formare continuă a cadrelor diddactice din instituţiile de învăţământ profesional tehnic
 5. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2015-2016 la Compartimentele 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

Hotărârile Senatului din 29 noiembrie 2016

 1. Cu privire la trecerea la structură departamentală și actualizarea denumirii Facultății de Industrie Ușoară
 2. Raport de activitate a Catedrei Construcții și Mecanica Structurilor pentru perioada 2011-2015

 

 

Hotărârile Senatului din 25 octombrie 2016

 1. Aprobarea planurilor de învățămînt și programelor de formare continuă „Expert degustător în produsele vinicole”, „Ghid turism intern vitivinicol”
 2. Privind siituația actuală a personalului didactic auxiliar, administrativ, tehnic, auxiliar și de deservire
 3. Privind Totalurile activității de studii în a. u. 2015/2016 și sarcinile pentru noul an universitar