Hotărârile Senatului din 30 ianuarie 2018

 1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM (anul 2017).
 2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale.
 3. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2016-2017 conform articolelor 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9, 19.10, 19.12.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a “Centrului de Cercetare Construcţii Rutiere Universitatea Tehnică a Moldovei”.

Hotărârile Senatului din 22 decembrie 2017

 1. Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind sistemul de salarizare al UTM.
 2. Aprobarea Regulamentului cu privire la normativile pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozionelor etc. şi pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şa Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 3. Discutarea şi aprobarea Metodologiei de stabilire a normativelor pentru unele categorii de personal cu funcţii complexe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor şi facultăţilor Instituţiei Publice “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 4. Discutarea şi aprobarea Normativelor pentru realizarea muncii suplimentare la funcţia didactică şi ştiinţifico-duidactică în Instituţia Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 5. Raport privind modificarea bugetului 2017 şi Aprobarea bugetului pentru anul 2018 al UTM.
 6. Reorganizarea structurii Facultăţii Inginerie Economică şi Business.

Hotărârile Senatului din 31 octombrie 2017

 1. Cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a sporului pentru înaltă eficienţă în muncă salariaţilor UTM care sunt încadraţi în activităţi suplimentare postului de bază.
 2. Aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea burselor şi premierea studenţilor-doctoranzi ai UTM.
 3. Cu privire la aprobarea regulamentelor de funcţionare a centrelor de formare continuă în domeniile ingineriei biomedicale şi eficienţei energetice a clădirilor publice.
 4. Rezultatele implementării măsurilor de majorare a eficienţei energetice şi totalurile activităţii de pregătire a blocurilor de studii şi a căminelor studenţeşti pentru exploatarea în perioada rece a anului 2017-2018.
 5. Rezultatele activităţii de studii în a.u. 2016/2017 şi sarcinile pentru anul universitar curent.

 

Hotărârile Senatului din 26 septembrie 2017

 1. Cu privire la achitarea costurilor comisiei medicale pentru cursanţii Catedrei militare UTM în mărime de 50%
 2. Cu privire la Admiterea 2017, totaluri şi sarcini de perspectivă
 3. Cu privire angajarea cumularzilor externi în calitate de cadre didactice
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre activitatea şi gestionarea Centrului de Alimentaţie şi Nutriţie
 5. Cu privire la corelarea denumirilor specialităţilor UTM, ciclul I (licenţă) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, cu denumirile specialităţilor din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005

Hotărârile Senatului din 27 iunie 2017

 1. Cu privire la aprobarea listei “Şef de Promoţie-2017”
 2. Cu privire la recomandarea candidaturilor UTM pentru concursul naţional Burse de merit, ediţia 2017
 3. Despre îndeplinirea hotărârilor Senatului aprobate în perioada 01.01.2016-31.12.2016

Hotărârile Senatului din 30 mai 2017

 1. Autonomia universitară şi activitatea studenţilor în organele de conducere ale UTM
 2. Cel mai bun elev în domeniile Creativităţii tehnice şi Creativităţii artistice
 3. Relaţii de parteneriat cu intreprinderile: analiza situaţiei şi căi extindere

Hotărârile Senatului din 25 aprilie 2017

 1. Cu privire la metodologia de stabilire a taxelor pentru repetarea unităţilor de curs/modulelor
 2. Cu privire la predarea şi studierea limbilor străine la UTM
 3. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programelor de studii superioare de licenţă

Hotărârile Senatului din 28 martie 2017

 1. Cu privire la aprobarea noilor programe de formare continuă elaborate de facultățile FTA, FCGC, FIEB
 2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programelor de studii superioare de licență