NICOLAEV Pavel – susținerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent: NICOLAEV Pavel

Conducător ştiinţific: conf. univ., dr. NASTAS Vitalie

Consiliul ştiinţific specializat:  D 31.273.02-01

Tema tezei  „MĂSURĂTOARE DE IMPEDANŢĂ CU REZONANŢĂ SIMULATĂ ÎN COORDONATE CARTEZIENE”

 Specialitatea 273.02 – Metode şi  sisteme de control în metrologie

 Data – 30 iunie 2018,   ora 12.00

Local: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 168, blocul de studii Nr.1, aud. 1-205

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. În baza cercetărilor efectuate au fost publicate 17 de lucrări științifice dintre care 9 – de un singur autor, au fost obținute 10 brevete de invenție, iar rezultatele au fost prezentate şi incluse în cataloagele a 14 expoziții internaționale de invenţii.

Rezumatul tezei

CALMÎCOV Igor – susţinerea tezei de doctor în tehnică

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică

Pretendent CALMÎCOV Igor 

Conducător ştiinţific conf. univ., dr., Zaporojan Sergiu

Consiliul ştiinţific specializat D 31.232.01-02

Tema tezei: „SOLUȚII ÎNCORPORATE PENTRU SISTEME DE MĂSURARE ȘI CONTROL ÎN PRODUCEREA ȘI APLICAREA MICROFIRELOR”.
Specialitatea: 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale.

Data: 21 iunie 2018, Ora 15:00

Local: Chişinău, Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7, blocul de studii Nr. 3, aud. 208
Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost publicate în 33 articole din reviste naţionale şi internaţionale, cu volum total de 2,96 coli de autor.

Rezumatul tezei

GOLUBI Roman – examinarea tezei de doctor

Joi, 10 mai 2018 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 253. Tehnologii în industria alimentară; specialitatea 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală din cadrul UTM, pe adresa: Chişinău, st. Studenţilor 9/9, blocul 5, ora 15.00, în aula 5-120, va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema „Valorificarea strugurilor nematuraţi la obţinerea compoziţiilor nutritive”,
prezentată de pretendentul Roman GOLUBI,
conducător ştiinţific dr., conf. cercetător Eugen IORGA, consultant ştiinţific, dr. hab., prof. acad. Boris GAINA.

Secretar ştiinţific SŞP: dr. în tehnică, conf. univ. Elisaveta SANDULACHI (022 50-99-58)

VLASENCO Ana – examinarea tezei de doctor

Vineri, 04 mai 2018, ora 12.00 în ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea științifică 262.01. Geodezie și tehnologii geoinformaționale din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chișinău, bd. Dacia 4, blocul 10, aula 104, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dnei VLASENCO Ana cu tema:  CONTRIBUȚII CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA PARAMETRILOR DE TRANSFORMARE A COORDONATELOR ȘI MODIFICAREA PROIECȚIILOR CARTOGRAFICE PENTRU TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA”.

Conducător științific: Chiriac Vasile, dr., conf. univ.

Secretar științific: Grama Vasile, dr., conf. univ. (tel: +373 69139310)

CÎRLAN Alexandru – examinarea tezei de doctor

Miercuri, 04 aprilie 2018, ora 13.30 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil 135. Mecanică; 211. Ingineria construcţiilor din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 129, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui CÎRLAN Alexandru cu tema: STUDIUL PROPRIETĂŢILOR REOLOGICE ALE SOLURILOR PENTRU EVALUAREA STĂRII DE TENSIUNE-DEFORMAŢIE A TERENURILOR DE FUNDAŢII, la specialitatea 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii

Citește mai mult

MAZURU Sergiu – examinarea tezei de doctor habilitat

Vineri, 06 martie 2018, ora 15.00 în şedinţa Seminarului știinţific de profil 242. Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenţilor 9/8, bl. 6 de studii, aud. 6-415, va fi examinată teza de doctor habilitat în tehnică a dlui MAZURU Sergiu cu tema: „Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale”, specialitatea 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.

Citește mai mult

OBERȘT Ala – examinarea tezei de doctor

Vineri, 29  septembrie 2017, ora 16.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  521 Economie, business, administrare din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei OBERȘT Ala,

Citește mai mult

ȚURCAN Tatiana – examinarea tezei de doctor

Miercuri, 20  septembrie 2017, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil  în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei ȚURCAN Tatiana,

Citește mai mult