CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+

 (pentru anul universitar 2017-2018)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+  DE01-KA 107. Universitatea din Ilmenau oferă 2 burse de mobilitate a câte 6 luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2017/2018.

Studenții vor primi o bursă de 800€/lună.

N.B. Adițional drumul tur-retur (aprox. 275€).

 

Dosarele pot fi depuse la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Concursul se adresează studenților anul III de studii Licență cu frecvența la zi.

IMPORTANT:  limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ. Cunoașterea limbii germane este un avantaj!

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Ilmenau, Germania.

 

Detalii despre oferta academică: Automatică și Informatică” și „Calculatoare” (Licență) 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de relații internaționale).

2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.

4. Certificat Academic, inclusiv pentru anii de studii precedenți cu indicarea mediei pentru toți anii, eliberat de administrația facultății in limba română și limba engleză .

5. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).

6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).

7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză sau germană (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.

8. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef departament și administrația facultății.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS

1. Criterii de eligibilitate studenți

– să aibă cetățenia Republicii Moldova sau să fie cetățeni ai unei țări participante la Programul ERASMUS+

– să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnică a Moldovei

 

2. Criterii de selecție studenți

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene

– să prezinte un curriculum vitae, o scrisoare de motivație

3. Criterii specifice studenți

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar concurs selecțieInformații suplimentare
04 – 13.12.2017ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale

FCIM, dna Elena Gogoi,

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

14.12.2017INTERVIUL DE SELECŢIE (Serviciul Relații Internaționale, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203, ora 14:00)
15.12.2017AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
15.12.2017TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Ilmenau, Germania pentru evaluarea finală

 

Erasmus Mundus: Masterat european în Robotică Avansată – Emaro+

Ecole Centrale de Nantes, Franța, anunța admiterea la Programul de master Erasmus Mundus EMARO+ „Master European în Robotică Avansată+”.

Citește mai mult

Programul de burse „Eugen Ionescu” 2017-2018

Agenția Universitară Francofonă (AUF) anunță concurs pentru programul de burse „Eugen Ionescu” 2017-2018, care permite doctoranzilor si postdoctoranzilor să beneficieze de o mobilitate de cercetare de la 3 până la 5 luni în una dintre cele 30 de instituții de învățământ superior din România.

Citește mai mult

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice Erasmus+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța, în cadrul programului Erasmus+.

Citește mai mult

Aviz

Agenția Universitară a Francofoniei informează despre posibilitatea efectuării unui stagiu Post-Doctoral în cadrul Institutului de Cercetare XLIM al Universității din Limoges, Franța.

Citește mai mult

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice Erasmus+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC), România, în cadrul programului Erasmus+. Citește mai mult

BURSA SPERANȚEI de la BCR CHIȘINĂU – ediția 2017

La 26 iunie 2017 BCR Chișinău a lansat a treia ediție a concursului BURSA SPERANȚEI destinat studenților care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare.

Citește mai mult

Studii sau Cercetare in SUA!

Ambasada Statelor Unite ale Americii in Moldova anunță competiția anuală pentru Programul Fulbright Scholar, Programul Fulbright Faculty Development, și Programul Fulbright Foreign Student, anul academic 2018-2019.

Citește mai mult

Burse de mobilitate la Fine Arts Academy din Como, Italia

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Fine Arts Academy din Como, Italia. În cadrul Contractului de parteneriat Fine Arts Academy din Como oferă 6 burse de mobilitate a câte 11 luni pentru studenții de la ciclul I de studii – Licență,  de la Facultatea Textile și Poligrafie, domeniul profesional: Textile, vestimentație, încălțăminte și prelucrarea pieii.

Perioada de mobilitate – anul universitar 2017-2018.

Taxele de studii sunt asigurate de Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (Sida), iar studenții vor achita drumul tur-retur, gazda și întreținerea pe perioada anului de studii.

Concursul se adresează studenților anilor II și III de studii Licență (specialitățile Design Vestimentar Industrial, Arte Decorative, Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Țesături, Modelarea şi Tehnologia Confecțiilor din Piele) cu frecvența la zi.

IMPORTANT: limba de instruire va fi LIMBA ENGLEZĂ. Cunoașterea limbii italiene este un avantaj!

Componența dosarului de candidatură a statutului de student în mobilitate

  1. Cerere tip adresată Decanului Facultății (se găsește la coordonatorul de relații internaționale) și înregistrată la secretariatul facultății.
  2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
  3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de student.
  4. Certificat Academic, inclusiv pentru anii de studii precedenți cu indicarea mediei pentru toți anii, eliberat de administrația facultății in limba română și limba engleză.
  5. Scrisoare de motivație adresată comisiei de selecție, în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).
  6. Curriculum vitae redactat în limba română și în limba engleză (formular Europass + fotografie).
  7. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel B2) eliberat de Catedra Limbi Moderne a Universității Tehnice a Moldovei sau alte instituții recunoscute – original și copie xerox.

 

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student în mobilitate

  1. Criterii de eligibilitate studenți:

– să aibă cetățenia Republicii Moldova;

– să fie student înmatriculat la Universitatea Tehnică a Moldovei;

– să aibă rezultate academice excelente;

– să aibă activități extra curriculare prin care se demonstrează interes şi dezvoltări în specialitatea aleasă precum şi activități sociale.

  1. Criterii de selecție studenți

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice mai bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene în comparație cu ceilalți candidați,

– curriculum vitae,

– scrisoare de motivație.

  1. Criterii specifice studenți

 

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție;

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră.

 

Calendar concurs selecție

01.08 – 01.09.17 – CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

01 – 05.09.2017 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

05.09.2017 – INTERVIUL DE SELECŢIE (CEADT „ZIPHouse”, str. Studenţilor 9/19, ora 14:00).

06.09.2017 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

10.09.2017 – TRANSMITEREA dosarelor către Fine Arts Academy din Como pentru evaluarea finală

 

 

 

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Ilmenau, Germania, în cadrul programului Erasmus+  DE01-KA 107. Universitatea din Ilmenau oferă 2 burse de mobilitate a câte 6 luni pentru studenții de la ciclul I de studii –Licență de la Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, și 5 burse de mobilitate a câte 5 zile pentru personal administrativ universitar (mobilitate de training).

Citește mai mult