Concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), România, în cadrul programului Erasmus+.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Dąbrowa Górnicza (UDG), Polonia, în cadrul programului Erasmus+.

 

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+

 (pentru anul universitar 2017-2018)

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Dąbrowa Górnicza (UDG), Polonia, în cadrul programului Erasmus+. UDG oferă o bursa de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare) pentru Facultatea Inginerie Economică și Business.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2017/2018.

 

Dosarele pot fi depuse, până la 27 martie 2018 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Dąbrowa Górnicza, Polonia.

Detalii despre oferta academică:  Domenii: 0311 Economics.

 

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.

2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

3. Curriculum vitae redactat în limba engleză (formular Europass + fotografie)

4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba engleză/certificat eliberat inițial în limba engleză).

5. Scrisoare de intenție redactată în limba engleză în care este prezentat și programul de predare propus a se derula la Universitatea Dąbrowa Górnicza, Polonia.

 

 

 

 

 

Calendar concurs selecție Informații suplimentare
05-27.03.2018ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 Coordonator relații internaționale FIEB

Cornelia Crucerescu, conf. univ., dr.

 

 

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

28.03.2018INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400) 
28.03.2018AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare 
29.03.2018TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Dąbrowa Górnicza, Polonia pentru evaluarea finală 

 

 

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, Romănia, în cadrul programului Erasmus+.

 

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+

 (pentru anul universitar 2017-2018)

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România, în cadrul programului Erasmus+. TUIAŞI oferă o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de formare/training).

Stagiul reprezintă 7 zile de formare/training.

 

Dosarele pot fi depuse, până la 19 martie 2018 la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii și selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor (UTM, str. Studenților 9/9, corpul de studii 5).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România.

 

 

Detalii despre oferta academică:  Domenii: 0231 Language acquisition, 0232 Literature and linguistics.

 

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS+:

 

1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.

2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.

3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie)

4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice (în original și traducere autorizată în limba engleză/certificat eliberat inițial în limba engleză).

5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de activitate propus a se derula la Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România.

 

 

 

 

 

Calendar concurs selecțieInformații suplimentare
05-19.03.2018ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

Coordonator relații internaționale FTA

Eugenia Boaghi,

 

 

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

20.03.2018INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300)
20.03.2018AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare
20.03.2018TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea Tehnică ”Gheorghi Asachi” din Iași, România pentru evaluarea finală 

 

 

 

Programul Visegard Fund pentru studenți Masteranzi și Post-Materanzi

Universitatea Dabrowa Gornicza, Polonia anunta oferta academica privind programul Visegard Fund pentru studenti Masteranzi si Post-Materanzi.

Citește mai mult

Concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Agrocampus Ouest, Rennes, Franţa, în cadrul programului Erasmus+.

Citește mai mult

TRANSILVANIA ACADEMICA SCHOLARSHIP

Universitatea Transilvania din Brașov lansează a doua rundă a Programului de bursă Transilvania Academica, conceput ca un concurs pentru studenții străini din țările non-UE. Informații suplimetare: http://unitbv.ro/TAS/

Citește mai mult

Bursa Parlamentară Internațională a Bundestagului German 2019

Bundestagul German invită și în anul 2019, pentru o perioadă de cinci luni, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, la Berlin, pentru ca activând în cadrul biroului unui deputat german să cunoască sistemul parlamentar german, procesele decizionale precum și să acumuleze experiență practică privind activitatea parlamentară. În afară de această în cadrul acestui program important bursierii pot frecventa în mod gratuit prelegeri la universitățile din Berlin.

Citește mai mult

Programul de cultură și limbă maghiară oferit de Universitatea de Vară Balassi

Programul de cultură și limbă maghiară va avea loc în perioada 23.07.2018-17.08.2018. Studenții vor beneficia de 80 ore de limbă maghiară și de câteva lecții de cultură maghiară în limba engleză dar și de asemenea de activități în aer liber.

Citește mai mult

Școala de vară la Universitatea de Stat de Științe Aplicate din Klaipeda, Lituania

Universitatea de Stat de Științe Aplicate din Klaipeda, Lituania, anunță organizarea Școlii de vară cu o durată de 4 săptămâni în perioada iunie – iulie 2018.

Citește mai mult