Concurs de selecţie a cadrelor didactice pentru mobilităţi ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Siegen, Germania, în cadrul programului Erasmus+ DE01-KA 107. Universitatea din Siegen oferă 1 bursă de mobilitate de 50 zile pentru doctoranzi (mobilitate de training), 1 bursă pentru personalul didactic (mobilitate de predare) a câte 9 zile, 2 burse pentru personalul didactic (mobilitate de training) a câte 15 zile.

Valoarea totala a burselor pentru perioada de mobilitate: doctoranzi –5145€; personalul didactic (training) – 1540€; personalul didactic (predare) – 1440€.

N.B.   Adițional drumul tur-retur  (aprox. 275€).

Dosarele pot fi depuse la responsabilii de relații internaționale din cadrul facultăţilor, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

IMPORTANT:  limba de comunicare va fi LIMBA ENGLEZĂ sau GERMANĂ!

Detalii despre oferta academică:   Tehnologii Informaționale și Comunicații (PhD stud, PhD).

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de cadru didactic ERASMUS:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice/ Adeverință de doctorand, cu mențiunea că în perioada de mobilitate candidatul va avea statut de doctorand.
 4. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, în limba română și limba engleză, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității.
 5. Curriculum vitae redactat în limba română și limba engleză (formular Europass + fotografie).
 6. Program preliminar de predare/training.

 

Calendar concurs selecție:

12 – 28.04.2017         

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

03.05.2017     

INTERVIUL DE SELECŢIE (Serviciul Relații Internaționale, bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203, ora 14:00)

04.05.2017     

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

Informații suplimentare

Coordonatori relații internaționale

FCIM, dna. Elena Gogoi,

FIMET, dl. Dinu Țurcanu,

CNTS, dl. Secrieru Nicolae,

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

BURSE în universitățile din Europa

Peste 590 de studenți și profesori din R. Moldova vor primi burse oferite de Uniunea Europeană pentru a studia în Europa până la finele lunii iulie 2018.
Citește mai mult

Burse de Mobilitate pentru Stagiu Profesional ale Agenţiei Universitare a Francofoniei

Biroul Europa Centrală și Orientală (BECO) al Agenţiei Universitare a Francofoniei (AUF) a lansat apelul pentru mobilitățile de stagiu profesional 2017, disponibil la adresa:

Mobilités de stage professionnel 2017 – AUF

Date importante:

Apelul este deschis în perioada 13 decembrie 2016 – 15 februarie 2017.

Durata stagiului: 1 – 3 luni

Perioada stagiului: 1 aprilie – 31 decembrie 2017

 

Contact:

Dana GEORGESCU

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea „Transilvania” din Braşov, România, în cadrul programului Erasmus+ KA 1. Universitatea „Transilvania” din Braşov oferă o bursă de mobilitate de 5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii (anul 2 şi 3), specialitatea Design industrial. Adițional se va achita drumul tur-retur.

Dosarele pot fi depuse la responsabilul de relații internaționale din cadrul Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

 

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS:

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, cu mențiunea că în perioada de mobilitate va avea statut de student.
 4. Certificat Academic, eliberat de administrația facultății.
 5. Scrisoare de intenție adresată comisiei de selecție, redactată în limba română, prin care să se menționeze principalele motive pentru alegerea mobilității, obiectivele de studiu urmărite de candidat pe durata mobilității, rezultatele așteptate (1-2 pagini).
 6. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 7. Learning Agreement for Studies în care se vor indica programul de studiu selectat, disciplinele de studii și numărul de credite. Acesta din urmă trebuie semnat și avizat de către șef catedră și administrația facultății.

 

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS:

 1. Criterii de eligibilitate

– să aibă cetățenia moldovenească sau să fie cetățeni ai unei țări participante la Programul ERASMUS+

– să fie student înmatriculat la UTM

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior mobilității și în ultima sesiune de examene

– să prezinte un curriculum vitae, o scrisoare de motivație

 1. Criterii specifice

–  să aibă toate examenele promovate

– să poată demonstra aptitudini în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

Calendar concurs selecție:                         

12 – 19.12.2016  ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură,

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

19.12.2016   INTERVIUL DE SELECŢIE (15.00)

19.12.2016   AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

20.12.2016  TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea „Transilvania” din Braşov pentru  evaluarea finală

 

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FIMIT

Malcoci Iulian, conf.univ. int.,

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

„Sprijin pentru asociațiile studențești”

Au fost publicate rezultatele selecției în cadrul Apelului „Sprijin pentru asociațiile studențești” lansat de către Biroul Europa Centrală și Orientală al AUF.

Citește mai mult

Burse doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu” 2016-2017

Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) a anunțat deschiderea apelului pentru burse doctorale și postdoctorale.

Citește mai mult

Concurs de selecţie a studenţilor și cadrelor didactice ERASMUS+

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Siegen, Germania, în cadrul programului Erasmus+  DE01-KA 107. Universitatea din Siegen oferă 4 burse de mobilitate a câte 150 zile pentru studenții de la toate ciclurile de studii, 1 bursă de mobilitate a câte 50 zile pentru doctoranzi (mobilitate de training), 1 bursă pentru personalul didactic (mobilitate de predare) a câte 15 zile, 2 burse pentru personalul didactic (mobilitate de training) a câte 15 zile.

Citește mai mult

Burse de Merit 2016

Centrul de Informații Universitare anunță concursul Burse de Merit – 2016 pentru cei mai buni studenți ai țării, editia XXI, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova (CRRM), cu suportul financiar al BC Moldova Agroindbank SA și al Orange Moldova.

În cadrul programului vor fi oferite, în baza de concurs, 50 de burse a câte 12000 MDL, după cum urmează:

 • 35 de burse – pentru studenții de la ultimul an de studii (ciclul Licenta);
 • 15 burse – pentru studenții masteranzi de la primul an de studii (ciclul Masterat, inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate).

Programul în cauză își propune să reafirme prestigiul studiilor superioare de calitate în Moldova și să stimuleze studenții pentru performanțe academice și implicare activă in cercetări și activități extracurriculare.

Detalii www.eac.md/ro/scholarships/soros/merit/index.html

 

Orizont 2020 pentru cadrele didactice și cercetători

Comisia Europeană vine în ajutorul cadrelor didactice și cercetătorilor care doresc să elaboreze propuneri de proiecte în diverse domenii cu aplicarea TIC în cadrul programului Orizont 2020.

Citește mai mult

Bursele Guvernului Japonez – 2017 pentru studenţii UTM

Ambasada Japoniei la Chişinău, anunţă concursul privind Bursele Guvernului Japonez pentru anul 2017 disponibile pentru studenții şi absolvenţii Universităţii Tehnice a Moldovei.

Citește mai mult