Hotărârile Senatului din 28 martie 2017

 1. Cu privire la aprobarea noilor programe de formare continuă elaborate de facultățile FTA, FCGC, FIEB
 2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programelor de studii superioare de licență

 

Hotărârile Senatului din 29 noiembrie 2016

 1. Cu privire la trecerea la structură departamentală și actualizarea denumirii Facultății de Industrie Ușoară
 2. Raport de activitate a Catedrei Construcții și Mecanica Structurilor pentru perioada 2011-2015

 

 

Hotărârile Senatului din 25 octombrie 2016

 1. Aprobarea planurilor de învățămînt și programelor de formare continuă „Expert degustător în produsele vinicole”, „Ghid turism intern vitivinicol”
 2. Privind siituația actuală a personalului didactic auxiliar, administrativ, tehnic, auxiliar și de deservire
 3. Privind Totalurile activității de studii în a. u. 2015/2016 și sarcinile pentru noul an universitar

Hotărârile Senatului din 27 septembrie 2016

 1. Cu privire la Admiterea 2016, totaluri și sarcini de perspectivă
 2. Cu privire la aprobarea „Regulamentului de instruire a Listei Rectorului și listelor decanilor studenților cu cea mai performanță reușită academică”

Hotărârile Senatului din 28 iunie 2016

 1. Cu privire la aprobarea Ghidului de imagine al UTM
 2. Cu privire la crearea la Catedra Limbi Moderne a Centrului de Limbi Străine ,,Lexis”
 3. Cu privire la instituirea nominației onorifice ,,Șef de Promoție” pentru absolvenții UTM și aprobarea Listei ”Șefi de Promoție- 2016”

Hotărârile Senatului din 31 mai 2016

 1. Cu privire la aprobarea planului de învățământ pentru programul de studii ”Securitatea Informației in Sisteme și Rețele de Comunicații’ studii superioare de master, ciclul II”
 2. Cu privire la modificarea planurilor de învățământ pentru programele de studii „Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații” și „Sisteme și Comunicații Electronice”, studii  superioare de master, ciclul II

Hotărârile Senatului din 26 aprilie 2016

 1. Alegerea secretarului științific al Senatului
 2. Aprobarea deciziei Biroului Senatului din 25 aprilie 2016 privind nominalizarea Comisiilor permanente ale Senatului și membrilor acestora
 3. Cu privire la aprobarea programei cursurilor de formare continuă a specialiștilor în domeniul cadastru ,,Măsurători geodezice pentru lucrări cadastrale” și a taxelor de studii la cursurile de formare continuă in a. 2016
 4. Divizarea departamentui „Arhitectură”
 5. Despre rezultatele activităților de elaborare și aprobare a Planurilor de invățământ ediția 2016
 6. Tarife pentru serviciile prestate de Planetariul UTM