Hotărârile Senatului din 29 mai 2018

 

 1. Formarea psihopedogogică a cadrelor didactice ale UTM – condiţie de ameliorare a pregătirii cadrelor inginereşti
 2. Cu privire la activitatea Bibliotecii tehnico-ştiinţifice în vederea asigurării informaţional-documentare a procesului educaţional
 3. Cu privire la decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2017-2018 conform articului 19.11

Hotărârile Senatului din 24 aprilie 2018

 1. Cu privire la predarea şi studierea ştiinţelor fundamentale: analiza situaţiei, probleme existente şi căi de rezolvare
 2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de master în cadrul UTM
 3. Cu privire la aprobarea Cartei UTM în nouă redacţie
 4. Cu privire la aprobarea Contractului de transmitere în administrare a spaţiilor încheiat între UTM şi IP Centrul de Instruire şi Inovaţii TJC – TEKWILL
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentelor UTM

Hotărârile Senatului din 27 martie 2018

 1. Raport de activitate a Departamentului Teoria Economică şi Marketing pentru perioada anilor 2013-2018.
 2. Raport de activitate a Departamentului Design Industrial şi de Produs pentru perioada anilor 2013-2018.
 3. Cu privire la Consiliul ştiinţific al UTM.
 4. Cu privire la aprobarea modificărilor în regulamente ce ţin de activităţile de formare continuă cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 193 din 24.03.2017.
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind atribuţiile responsabililor pentru relaţii internaţionale de la facultăţile Universităţii Tehnice a Moldovei.
 6. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre studiile străinilor în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei.
 7. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de angajare a cadrelor didactice asociate şi a cadrelor didactice invitate în Instituţia Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 8. Cu privire la aprobarea Raportului de autoevaluare a programelor de formare continuă.
 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului de Cercetare şi Instruire în Domeniul Securităţii Cibernetice.

Hotărârile Senatului din 27 februarie 2018

 1. Cu privire la Raportul anual privind executarea bugetului şi activitatea administraţiei UTM în anul 2017.
 2. Plan operaţional Universităţii Tehnice a Moldovei pentru anul 2018.
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a „Centrului de Cercetare Geologie Inginerească, Geotehnică şi Fundaţii Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 4. Cu privire la aprobarea programului de instruire a agenţilor imobiliari.

Hotărârile Senatului din 30 ianuarie 2018

 1. Analiza activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM (anul 2017).
 2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale.
 3. Decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2016-2017 conform articolelor 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.9, 19.10, 19.12.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a „Centrului de Cercetare Construcţii Rutiere Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 5. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a „Centrului de Nanotehnologii şi Nanosenzori”.

Hotărârile Senatului din 22 decembrie 2017

 1. Aprobarea modificărilor la Regulamentul privind sistemul de salarizare al UTM.
 2. Aprobarea Regulamentului cu privire la normativile pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozionelor etc. şi pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şa Instituţia Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 3. Discutarea şi aprobarea Metodologiei de stabilire a normativelor pentru unele categorii de personal cu funcţii complexe care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor şi facultăţilor Instituţiei Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 4. Discutarea şi aprobarea Normativelor pentru realizarea muncii suplimentare la funcţia didactică şi ştiinţifico-duidactică în Instituţia Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”.
 5. Raport privind modificarea bugetului 2017 şi Aprobarea bugetului pentru anul 2018 al UTM.
 6. Reorganizarea structurii Facultăţii Inginerie Economică şi Business.

Hotărârile Senatului din 31 octombrie 2017

 1. Cu privire la aprobarea Metodologiei de acordare a sporului pentru înaltă eficienţă în muncă salariaţilor UTM care sunt încadraţi în activităţi suplimentare postului de bază.
 2. Aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea burselor şi premierea studenţilor-doctoranzi ai UTM.
 3. Cu privire la aprobarea regulamentelor de funcţionare a centrelor de formare continuă în domeniile ingineriei biomedicale şi eficienţei energetice a clădirilor publice.
 4. Rezultatele implementării măsurilor de majorare a eficienţei energetice şi totalurile activităţii de pregătire a blocurilor de studii şi a căminelor studenţeşti pentru exploatarea în perioada rece a anului 2017-2018.
 5. Rezultatele activităţii de studii în a.u. 2016/2017 şi sarcinile pentru anul universitar curent.

 

Hotărârile Senatului din 26 septembrie 2017

 1. Cu privire la achitarea costurilor comisiei medicale pentru cursanţii Catedrei militare UTM în mărime de 50%
 2. Cu privire la Admiterea 2017, totaluri şi sarcini de perspectivă
 3. Cu privire angajarea cumularzilor externi în calitate de cadre didactice
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului despre activitatea şi gestionarea Centrului de Alimentaţie şi Nutriţie
 5. Cu privire la corelarea denumirilor specialităţilor UTM, ciclul I (licenţă) din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, cu denumirile specialităţilor din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005

Hotărârile Senatului din 27 iunie 2017

 1. Cu privire la aprobarea listei „Şef de Promoţie-2017”
 2. Cu privire la recomandarea candidaturilor UTM pentru concursul naţional Burse de merit, ediţia 2017
 3. Despre îndeplinirea hotărârilor Senatului aprobate în perioada 01.01.2016-31.12.2016